Uprowadzenie dziecka za granicę (Konwencja haska)

Konwencja Haska reguluje kwestie uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym Państwie. Jej celem jest przeciwdziałanie ich negatywnych skutkom oraz zagwarantowanie dziecku prawa do stabilizacji i bycia wychowywanym przez oboje rodziców.

Od sierpnia 2018 roku zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa mająca na celu proceduralne usprawnienie postępowań tzw. haskich (Konwencja Haska). Dużym plusem wprowadzanych zmian w kwestiach uprowadzenia dziecka za granicę jest z pewnością przyśpieszenie procesu postępowania do 7 dni, niemniej jednak, sprawy tego typu nie są łatwe i powinny być prowadzone z należytym wyczuciem. Do głosu dochodzą także emocje, co znacznie utrudnia rzetelne podejście do postępowania.

Uprowadzenie dziecka za granicę, czyli dlaczego warto oddać sprawę w ręce adwokata?

Jak to już zostało zaznaczone prawo rodzinne i opiekuńcze jest dziedziną bardzo szeroką. Dobry adwokat ds. prawa rodzinnego w tym kwestii uprowadzenia dziecka za granicę (konwencja haska) może okazać się koniecznością, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z koniecznością zaznajomienia się z wszelkimi przepisami i ich nowelizacjami.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi w kwestiach uprowadzenia dziecka za granicę. Reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania, dzięki czemu nie musicie Państwo pamiętać o formalnościach i terminach. Przygotujemy w Państwa imieniu wniosek o wydanie dziecka, a także będziemy reprezentować Państwa przed właściwymi organem decyzyjnymi.

Kancelarie Adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapraszają do kontaktu i spotkania w siedzibie kancelarii, Kraków, ul. ul. Ariańska 18/7.

Należy pamiętać, że wniosek o wydanie dziecka można złożyć w sytuacji, gdy:

  • nie ukończyło ono 16 roku życia,
  • uprowadzono je lub zatrzymano w państwie będącym stroną konwencji (obecnie ponad 90 państw),
  • miało ono miejsce stałego pobytu w państwie będącym stroną konwencji w czasie, gdy doszło do uprowadzenia,
  • doszło do naruszenia prawa do opieki, które wnioskodawca skutecznie wykonywał w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.

Konwencja haska jest naszą specjalnością, dlatego jeżeli Potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę, zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat konwencji haskiej i procedury związanej z wydaniem dziecka uprowadzonego za granice, znajdą Państwo na naszym blogu:

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl