11 marca 2021

Uprowadzenie dziecka za granicę a pandemia

uprowadzenie dziecka za granicę Konwencja Haska

Pomimo trwającej pandemii i trudności w przemieszczaniu się między Państwami Unii Europejskiej problem uprowadzeń dzieci za granicę przez jednego z rodziców nie zniknął. Rośnie także obawa rodziców, że postępowanie sądowe w tego typu sprawach będzie się przedłużać i nie pomoże nawet Konwencja Haska. Jak to jest w praktyce? Czy rodzic, któremu uprowadzono dziecko może liczyć na szybkie załatwienie sprawy?

Czy Konwencja Haska pomoże w powrocie dziecka do domu?

Za wyjątkiem Danii, we wszystkich państwach Unii Europejskie powołane są organy centralne, których zadaniem właściwym jest pomoc rodzicom, gdy nastąpiło uprowadzenie dziecka za granicę, w jego powrocie do domu. Niemal w trybie natychmiastowym wszczynane jest postępowanie, ponieważ dobro nieletniego zawsze jest na pierwszym miejscu.

Konwencja Haska jako międzynarodowe porozumienie pomaga w sprowadzeniu uprowadzonych dzieci do ich prawnego opiekuna. Państwa, które ją podpisały zobowiązują się do współpracowania ze sobą, aby małoletni wrócił do swojego kraju jak najszybciej. Polska również jest objęta Konwencją Haską.

Ile trwa sprawa o uprowadzenie dziecka za granicę w czasach pandemii?uprowadzenie dziecka za granicę

Pandemia nie zmieniła trybu postępowania w sprawie o uprowadzenie dziecka za granicę. W tym przypadku sąd musi rozstrzygnąć sprawę w terminie 6 tygodni. Pandemia nie miała tutaj wpływu na czas realizacji spraw.

Pamiętaj złożenie wniosku jest bezpłatne. Jedyny koszt, jaki poniesiesz to pomoc adwokata, który z pewnością przyśpieszy postępowanie i sprawi, że wszelkie wymagane dokumenty będą skompletowane prawidłowo. Będzie on nas również reprezentować przez organami, do których konieczne będzie dostarczenie m.in. odpowiednich wniosków.

Jakie dokumenty są potrzebne, gdy dojdzie do uprowadzenia dziecka?

Aby można było rozpocząć postępowanie w sprawie o uprowadzenie dziecka za granicę konieczne będzie przygotowanie:

  • Wniosku o zwrot dziecka w języku polskim i w języku urzędowym państwa, w którym zakładamy, że dziecko przebywa.
  • Dokumentów potwierdzających władzę rodzicielską.
  • Zdjęcia dziecka.
  • Dokumentów potwierdzających, że dziecko mieszka na stałe w Polsce, np. zaświadczenie o nauce, zameldowanie.

Pamiętajcie, pandemia nie zmieniła trybu postępowania spraw o uprowadzenie dziecka za granicę. Dobro małoletniego jest najważniejsze – tym bardziej, że przedłużające się postępowanie mogłoby źle wpłynąć na jego psychikę i późniejszy rozwój. Nie zmieniły się także przepisy. Zgodnie z art. 211 kodeksu karnego: Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zdajemy sobie sprawę, że tego typu sytuacje są trudne dla rodziców, którym zostało uprowadzone dziecko za granicę, dlatego zachęcamy do niezwłocznego kontaktu w tej sprawie. Kancelaria adwokacka C$W Adwokaci Kraków pomoże państwu niezwłocznie załatwić powrót dziecka do domu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl