Rozdzielność majątkowa

Żyjesz w faktycznej separacji i nie masz żadnego wpływu na finanse?
Chcesz zabezpieczyć swojej interesy majątkowe?
Współmałżonek zataja swoje zobowiązania majątkowe?
Potrzebny Ci adwokat do spraw rodzinnych, który pomoże Ci przeprowadzić rozdzielność majątkową?
Chcesz złożyć wniosek o rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa to nic innego jak brak wspólnego majątku, zamiast którego istnieją dwa odrębna majątki małżonków. Aby było możliwe jej zawarcie konieczna jest wizyta u notariusza bądź w skrajnych przypadkach pomoc adwokata.

Intercyza a rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona na mocy aktu notarialnego. W takim przypadku każdy z małżonków oprócz majątku nabytego po zawarciu umowy, zachowuje swój majątek nabyty przed.

Aby móc zawrzeć intercyzę wymaga się:

  • aktu małżeństwa, gdy strony są już małżeństwem
  • pełnej zdolności do czynności prawnych obu małżonków,
  • zgodności stron co do rodzaju rozdzielności majątkowej.

Co to jest rozdzielność majątkowa i kiedy potrzebna jest pomoc adwokata?

Rozdzielność majątkowa powstaje przede wszystkim wskutek ustania małżeństwa, może też nastąpić w trakcie jego trwania z powodu:

  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • orzeczenia upadłości w stosunku do małżonka,
  • orzeczenia separacji,
  • orzeczenia sądu wprowadzające rozdzielność na żądanie małżonka lub wierzyciela,
  • wprowadzenie rozdzielności w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w czasie trwania małżeństwa.

Zapraszamy do siedziby naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania związane z rozdzielnością majątkową i jej skutkami w ramach porady prawnej a także doradzimy optymalne rozwiązanie.

Tak więc … jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Jeśli jeden z małżonków ma uzasadnione obawy co do zachowania drugiego współmałżonka w zakresie finansowym, w szczególności gdy między stronami istnieje faktyczna separacja małżeńska wówczas należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jeśli pomiędzy stronami jest zgodność w przedmiocie wprowadzenia rozdzielności majątkowej, aby skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu strony mogą udać się do notariusza w celu sporządzenia stosownego aktu notarialnego. W przypadku jednakże braku zgody któregokolwiek ze współmałżonków na wprowadzenie rozdzielności w drodze umowy majątkowej małżeńskiej, jedyną drogą pozostaje sąd, stąd konsultacja z adwokatem jest wskazana.

Rozdzielność majątkowa w postępowaniu sądowym może zostać przeprowadzona gdy istnieją ku temu „ważne powody”. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiują jednak tego wyrażenia jednoznacznie, dlatego jeżeli chcemy starać się o jej ustanowienie powinniśmy się zastanowić, czy pomóc osób trzecich nie będzie w tym przypadku konieczna.  Dobry adwokat nie tylko pomoże nam złożyć wniosek o rozdzielność majątkową, ale także będzie nas reprezentował na każdym etapie postępowania sądowego.

Nasi krakowscy adwokaci udzielają wszelkich niezbędnych informacji w przedmiocie rozdzielności majątkowej, udzielą porady prawnej a także prowadzą postępowania o orzeczenie rozdzielności majątkowej.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl