Prawo mieszkaniowe i lokalowe

• Zastanawiasz się, jakie są prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego?
• Czym jest najem okazjonalny?
• Jak wypowiedzieć umowę najmu?
• Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa najmu lokalu mieszkalnego?
• Co zrobić, gdy lokator nie płaci czynszu?

Adwokat od spraw mieszkaniowych pomoże Ci rozwiązać każdy problem

Nieuczciwy najemca, zaleganie z czynszem, eksmisja z mieszkania, wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, to tylko niektóre z kwestii jakie reguluje prawo mieszkaniowe. Potencjalnie są one łatwe do rozstrzygnięcia, ale praktyka pokazuje, że mogą przysporzyć wielu trudności.

Prężnie rozwijający się rynek mieszkaniowy i użytkowy sprawia, że nieustannie powstają nowe inwestycje, a gro innych osób woli nabyć lokal spółdzielczy. Czasami już na etapie zakupu mieszkania mogą pojawić się pierwsze problemy, które reguluje nam prawo mieszkaniowe i prawo lokalowe. Adwokat od spraw mieszkaniowych pomoże Ci rozwiązać palący problem, który swym zakresem obejmuje m.in.:

 • prawo spółdzielcze,
 • prawo o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • prawo lokatorskie – z ustawy o ochronie praw lokatorów,
 • prawo o własności lokali,
 • o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną jako ustawa deweloperska,
 • ze stosunku najmu, dzierżawy bądź użyczenia.

Kancelarie adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk z siedzibą w Krakowie oferują pomoc i reprezentowanie klienta w sprawach mieszkaniowych oraz udzielają w tym zakresie porad prawnych. Prawo mieszkaniowe i lokalowe to nasza specjalność.
Jeżeli więc szukasz "adwokat od spraw mieszkaniowych Kraków":

Jakie sprawy mieszkaniowe i lokalowe prowadzimy?

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną i porady prawne osobom fizycznym oraz obsługę prawną spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym czy zarządcom nieruchomości. W ramach naszej działalności:

 • prowadzimy bieżące doradztwo prawne,
 • tworzymy wzory umów np. wypowiedzenie najmu mieszkania,
 • tworzymy wewnętrzne dokumenty, projekty uchwał, akty niezbędne w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnoty,
 • uczestniczymy w posiedzeniach spółdzielni, wspólnot oraz posiedzeniach organów spółdzielni/wspólnot,
 • sporządzamy projekty umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • weryfikujemy i negocjujemy umowy zawierane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • tworzymy wewnętrzne akty oraz inne dokumenty występujące w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, jak np. regulaminy porządku domowego itp.
 • Prowadzimy zastępstwo procesowe zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak i urzędami,

Chcąc dostosować się do potrzeb klientów oferujemy spotkania nie tylko w siedzibie kancelarii adwokackiej ale również na miejscu u klienta, tak aby klienci mogli skorzystać z porad prawnych.

Chcąc dostosować się do potrzeb klientów oferujemy spotkania nie tylko w siedzibie kancelarii adwokackiej ale również na miejscu u klienta, tak aby klienci mogli skorzystać z porad prawnych.

Dla klientów indywidualnych adwokat od spraw mieszkaniowych

 • przygotowuje wzór umowy najmu mieszkania,
 • przygotowuje i negocjuje umowy deweloperskie,
 • przygotowuje stosowne dokumentów, a także oferuje pomoc prawną przy zakupie bądź sprzedaży domu, mieszkania czy innej nieruchomości wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w księdze wieczystej,
 • prowadzi sprawy o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 • sprawy o eksmisję,
 • dochodzenie od właściwej gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 • przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w odrębną własność lokalu,
 • pomoc w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • pomoc w wykupie mieszkania komunalnego,
 • w zakresie negocjacji z gminą rozłożenia zaległości czynszowych na raty,
 • porady prawne w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich czy spółdzielczych.

Wszystkie sprawy, które obejmuje swoim zakresem prawo mieszkaniowe realizujemy w sposób kompleksowy, indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta, co niejednokrotnie rozszerza i modyfikuje zakres omawianej wyżej problematyki.

Jak skorzystać z naszej pomocy prawnej w zakresie prawa mieszkaniowego?

1.   Zarezerwuj termin

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo. Nasz adwokat od spraw mieszkaniowych wspólnie umówi dogodny termin konsultacji.

2.   Przygotuj niezbędne dokumenty

Przed umówionym terminem konsultacji, skompletuj wszelkie niezbędne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla Twojej sprawy.

3.   Uzyskaj wsparcie prawne

Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy konkretne działania i skuteczne rozwiązanie problemu. Nasz adwokat od spraw mieszkaniowych będzie Cię także, w razie potrzeby, reprezentować przed wszystkimi organami administracyjnymi.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl