Prawo mieszkaniowe

Nieuczciwy najemca, zaleganie z czynszem, eksmisja z mieszkania, wypowiedzenie umowy najmu mieszkania to tylko niektóre z kwestii jakie reguluje prawo mieszkaniowe. Potencjalnie są one łatwe do rozstrzygnięcia, ale praktyka pokazuje, że mogą przysporzyć wielu trudności.

Prężnie rozwijający się rynek mieszkaniowy i użytkowy sprawia, że nieustannie powstają nowe inwestycje, a gro innych osób woli nabyć lokal spółdzielczy. Czasami już na etapie zakupu mieszkania mogą pojawić się pierwsze problemy, które reguluje nam prawo mieszkaniowe i prawo lokalowe. Nasi adwokaci z Krakowa to grupa specjalistów, która oferuje kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach mieszkaniowych, obejmujące swym zakresem:

 • prawo spółdzielcze
 • prawo o spółdzielniach mieszkaniowych
 • prawo lokatorskie – z ustawy o ochronie praw lokatorów
 • prawo o własności lokali
 • o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną jako ustawa deweloperska
 • ze stosunku najmu, dzierżawy bądź użyczenia

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną i porady prawne osobom fizycznym oraz obsługę prawną spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym czy zarządcom nieruchomości. W ramach naszej działalności:

 • prowadzimy bieżące doradztwo prawne,
 • tworzymy wzory umów np. wypowiedzenie najmu mieszkania
 • tworzymy wewnętrzne dokumenty, projekty uchwał, akty niezbędne w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnoty,
 • uczestniczymy w posiedzeniach spółdzielni, wspólnot oraz posiedzeniach organów spółdzielni/wspólnot
 • sporządzamy projekty umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe
 • weryfikujemy i negocjujemy umowy zawierane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • tworzymy wewnętrzne akty oraz inne dokumenty występujące w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, jak np. regulaminy porządku domowego itp.
 • Prowadzimy zastępstwo procesowe zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak i urzędami

Chcąc dostosować się do potrzeb klientów oferujemy spotkania nie tylko w siedzibie kancelarii adwokackiej ale również na miejscu u klienta, tak aby klienci mogli skorzystać z porad prawnych.

Dla klientów indywidualnych kancelaria adwokacka:

 • przygotowuje wzór umowy najmu mieszkania,
 • przygotowuje i negocjuje umowy deweloperskie,
 • przygotowuje stosowne dokumentów, a także oferuje pomoc prawną przy zakupie bądź sprzedaży domu, mieszkania czy innej nieruchomości wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w księdze wieczystej
 • prowadzi sprawy o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
 • sprawy o eksmisję
 • dochodzenie od właściwej gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w odrębną własność lokalu
 • pomoc w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych
 • pomoc w wykupie mieszkania komunalnego
 • w zakresie negocjacji z gminą rozłożenia zaległości czynszowych na raty
 • porady prawne w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich czy spółdzielczych

Wszystkie sprawy, które obejmuje swoim zakresem prawo mieszkaniowe realizujemy w sposób kompleksowy, indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta, co niejednokrotnie rozszerza i modyfikuje zakres omawianej wyżej problematyki.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl