Zasiedzenie nieruchomości

Jeżeli nie jesteś prawnym właścicielem danej nieruchomości możesz starać się o nabycie do niej prawa własności z uwagi na tzw. zasiedzenie nieruchomości. Prawo o zasiedzeniu i kodeks cywilny jednoznacznie wskazują sytuacje, kiedy mimo braku formalnego prawa do nieruchomości możemy ubiegać się o jego uzyskanie.

Kiedy zasiedzenie nieruchomości jest możliwe?

Kodeks cywilny wskazuje na zasiedzenie w dobrej wierze i w złej. Różnica miedzy nimi polega wyłącznie na długości czasu, jaki musi upłynąć, aby zasiedzenie nieruchomości było możliwe. W tym pierwszym przypadku okres czasu to 20 lat lub 30 lat posiadania w złej wierze.

Zasiedzenie nieruchomości następuje więc z mocy prawa, jeżeli zostaną stwierdzone wyżej wymienione przesłanki. W praktyce sprawy tego typu mogą ciągnąć się latami z uwagi na konieczność uzyskania deklaratoryjnego orzeczenia sądu.

Adwokat zasiedzenie nieruchomości

Nierzadko aby móc starać się o zasiedzenie nieruchomości trzeba skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże także uregulować stan prawny danej nieruchomości. Takie postępowanie często jest długotrwałe, monotonne i trudne, bowiem częstym problemem przed jakim stajemy jest konieczność wskazania nieprzerwanego użytkowania nieruchomości lub też pozostawania posiadacza w dobrej wierze. Nasi adwokaci prowadzą sprawy o zasiedzenie zarówno w Krakowie jak i okolicach. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pozwala nam pomagać Państwu na każdym etapie postępowania o zasiedzenie nieruchomości.

Prowadzimy również postępowanie o zasiedzenie drogi gminnej.

Kancelarie Adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapraszają do kontaktu i spotkania w siedzibie kancelarii, Kraków, ul. Ariańska 18/7.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl