3 kwietnia 2023

Usprawiedliwione potrzeby dziecka a alimenty na dziecko

adwokat-alimenty-na-dziecko

Możliwości finansowe rodzica a jego faktyczne dochody

O alimentach na dziecko pisaliśmy nieco szerzej w innych naszych artykułach, m.in.: jak napisać pozew o alimenty, czy też zmiana wysokości alimentów. Dziś jednak chcieliśmy zwrócić uwagę na nieco inną kwestię, o którą pytają nas Klienci, mianowicie o to: o jakie alimenty na dziecko mogę się starać, gdy np. ojciec dziecka pracuje na czarno i nie wykazuje dochodu. Wbrew pozorom takich sytuacji jest naprawdę dużo, że strony ukrywają swoje dochody byleby tylko płacić jak najniższe alimenty na dziecko. W praktyce jednak może być tak, że zasądzona kwota będzie wysoka, co często oburza tych, którzy mieliby ją płacić. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego ukrywanie dochodów nie ma sensu? O tym przeczytacie w naszym dzisiejszym artykule.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to te potrzeby, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Są to potrzeby fizjologiczne, emocjonalne i społeczne, które muszą zostać zaspokojone, aby nasza pociecha mogła rozwijać się i rosnąć w zdrowy sposób.

Fizjologiczne potrzeby dziecka to przede wszystkim jedzenie, picie, sen i higiena. Maluch potrzebuje zdrowej, zbilansowanej diety, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość składników odżywczych, potrzebnych do wzrostu i rozwoju. Regularne picie wody również jest kluczowe dla zdrowia dziecka. Dziecko potrzebuje także snu, aby odnowić energię i umożliwić rozwój mózgu. Higiena jest również ważna dla zdrowia dziecka i powinna być utrzymywana w sposób regularny.

Emocjonalne potrzeby dziecka obejmują potrzebę miłości, akceptacji i wsparcia. Maluch potrzebuje tego, aby ktoś go kochał i okazywał mu ciepło. Wsparcie ze strony rodziny i bliskich osób jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa dziecka. Dziecko potrzebuje również możliwości wyrażania swoich uczuć i emocji, a także pozytywnych doświadczeń, takich jak zabawa i radość.

Społeczne potrzeby dziecka obejmują potrzebę interakcji z innymi dziećmi i dorosłymi oraz zdobywania umiejętności społecznych. Potrzebuje ono okazji do interakcji z rówieśnikami, aby rozwijać umiejętności społeczne i uczyć się, jak działać w grupie. Wspieranie dziecka w nauce i rozwijanie jego umiejętności społecznych jest kluczowe dla jego przyszłego sukcesu i samodzielności.

Wszystkie te potrzeby są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele powinni się starać, aby zaspokajać te potrzeby w sposób odpowiedni i w pełni uwzględniający potrzeby dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka są istotne przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko.

Wysokie alimenty na dziecko mimo braku dochodu rodzica

Zgodnie z artykułem 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka:

  • 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
  • 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
  • 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W związku z wyżej wskazanym artykułem wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica. I tutaj należy wyraźnie podkreślić, że wysokość alimentów nie zależy od FAKTYCZNYCH dochodów, ale od możliwości zarobkowych, czyli od tego ile rodzic mógłby zarobić, gdyby dochował należytej staranności i wykorzystał swój potencjał w całości.

Przykład: architekt czy też programista, celowo nie wykorzystuje swoich możliwości i np. pracuje na kasie czy jako magazynier i zarabia tzw. „minimalną krajową”, a gdyby zarabiał w zawodzie to mógłby zarobić znacznie a nawet kilkanaście razy więcej. W takiej sytuacji Sąd nie będzie się kierował faktycznymi dochodami strony, ale możliwościami zarobkowymi.

Nie ma sensu ukrywać dochodów w przypadku alimentów o dziecko

Mogłoby się wydawać, że ukrycie dochodów sprawi, że zasądzone zostaną nam niskie alimenty na dziecko. Nic bardziej mylnego. Osoba wykształcona, w 100 proc. zdrowa, ma szanse na to, żeby postarać się o zdobycie lepiej płatnej pracy. Starając się więc o alimenty na dziecko warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Adwokat od alimentów, pomoże nam uzyskać odpowiedniej wysokości świadczenie uzależnione od możliwości zarobkowych strony, a nie jego faktycznych dochodów. Warto się o nie starać i nie odpuszczać, również w kwestii gdy nie są one regulowane. Alimenciarze nie są i nie powinni być bezkarni!

Jeżeli staracie się o alimenty na dziecko, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl