21 stycznia 2021

Kiedy i jak przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie

Alternatywą dla tradycyjnego rozwodu, w którym małżonkowie są zgodni co do rozpadu pożycia małżeńskiego jest rozwód z orzeczeniem o winie, w którym jedna lub obie strony ponoszą odpowiedzialność za zakończenie związku. Sam proces zazwyczaj trwa dłużej z uwagi na konieczność zaprezentowania materiału dowodowego, aczkolwiek jego pozytywne rozstrzygniecie może nieść korzyści dla jednej ze stron np. w postaci korzystniejszego podziału majątku. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak sama nazwa wskazuje jest to rodzaj rozwodu, w którym jedna lub obie strony w znacznym stopniu przyczyniły się do rozpadu pożycia małżeńskiego. Zazwyczaj sprawy tego typu są bardziej skompilowane i długotrwałe, ponieważ często domniemany winy nie godzi się z decyzją i argumentami współmałżonka. W takich sytuacjach konflikt między małżonkami narasta, co nie wróży na szybkie i polubowne zakończenie związku. W takich sprawach adwokat ds. rozwodowych może okazać się bardzo pomocny i przeprowadzi nas przez całe postępowanie. Nasze zaangażowanie będzie ograniczone do niezbędnego minimum.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest więc sytuacją, w której sąd przy rozstrzyganiu sprawy rozwodowej uznaje, że to jedna z małżonków ponosi większą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. W takim przypadku sąd może uznać, że np. jeden z nich dopuścił się zdrady, przemocy fizycznej lub psychicznej, alkoholizmu lub innych zachowań, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. W wyniku takiego orzeczenia, małżonek uznany za winnego może ponieść konsekwencje, takie jak np. obowiązek wypłaty alimentów lub ograniczenie w dostępie do dziecka.

Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce rozwody z orzeczeniem o winie są stosunkowo rzadkie, ponieważ w większości przypadków stosuje się rozwody bez orzekania o winie, zwane rozwodami bez orzekania o winie z powodu „utrwalenia się trwałego i bezpowrotnego rozkładu pożycia małżeńskiego”. W takim przypadku, sąd orzeka rozwód bez wskazywania winnego, ale na podstawie stwierdzenia, że małżeństwo jest już faktycznie rozwiązane.

Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeżeli występujemy o rozwód z orzeczeniem o winie możemy mierz niemal stu procentową pewność, że sprawa nie zakończy się na jednej rozprawie. Wiąże się to m.in. z koniecznością przesłuchania świadków, czy też dostarczeniem odpowiedniego materiału dowodowego mającego wskazywać na wyłączną winę, za rozpad pożycia, jednego ze współmałżonków. Zazwyczaj sprawy tego typu trwają co najmniej 1,5 roku, przy czym trudno tutaj mówić o regule. Jeżeli wina jeden ze stron jest niepodważalna, a materiał dowodowy w tej sprawie tylko to potwierdza – rozwód można uzyskać już po 2 czy 3 rozprawie.

Rozwód z czyjej winy?

Istnieje kilka wariantów dotyczących spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie, najczęściej mamy do czynienia z:

 • wyłączną winą męża za rozpad pożycia,
 • wyłączną winą żony,
 • winą obu stron.

W praktyce najwięcej spraw dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie męża, w którym to pokrzywdzone żony dostarczają materiał dowodowy potwierdzający:

 • zdradę,
 • hazard,
 • przemoc: fizyczną, psychiczną czy materialną,
 • chorobę psychiczną współmałżonka,
 • nałogi,
 • nieobecność w domu itp.

Nie sposób wskazać jednej przyczyny rozpadu związku małżeńskiego. Jeżeli dochodzi do rozwodu z orzeczeniem o winie najczęściej towarzyszy temu wiele przyczyn, a nie tylko i wyłącznie jedna. Adwokat ds. rozwodowych, który ewentualnie będzie prowadzić nasz rozwód, będzie od Państwa potrzebował wszelkich materiałów potwierdzających winę współmałżonka. Doradzi również, jakie dowody będą brane pod uwagę w sądzie.

rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

Czy nagrania mogą być dowodem w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie dowody muszę zgromadzić, aby potwierdzić winę współmałżonka za rozpad pożycia. W sprawach rozwodowych bierze się pod uwagę następujące dowody:

 • przesłuchanie stron postępowania,
 • przesłuchanie świadków,
 • nagrania audio, videom
 • fotografie,
 • prawomocny wyrok o znęcanie się,
 • obdukcje,
 • notatki z interwencji policji,
 • wywiad środowiskowy,
 • zaświadczenia lekarskie itp.

Jak więc widać dowody w sprawie rozwodowej są zróżnicowane, a zdobycie jak największej ich ilości nie tylko pozwoli uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, ale także przyśpieszy postępowanie.

Co można zyskać uzyskując rozwód z orzeczeniem o winie?

Uzyskując korzystny dla nas rozwód, jako poszkodowany małżonek możemy liczyć na korzystniejsze rozwiązania prawne przewidziane przez ustawodawcę, są to m.in.:

 • Alimenty – niewinny współmałżonek może się starać o uzyskanie nawet dożywotnich alimentów.
 • Opieka nad dziećmi – sąd rozstrzyga, czy osoba, która spowodowała rozpad związku wykonuje swoje obowiązki należycie, stąd też najczęściej władzę rodzicielską przyznaje się osobie, która nie popełniła winy.
 • Podział majątku na korzyść osoby niewinnej.
 • Koszty sądowe reguluje małżonek uznany za winnego.

Rozwód z orzekaniem o winie może nieść dla osoby niewinnej wiele korzyści, dlatego czasem warto się na niego zdecydować, tym bardziej jeżeli np. staramy się o alimenty na żonę, która dotychczas nie pracowała a zajmowała się domem. Adwokat ds. rozwodowych pomoże nam uzyskać dla nas korzystne świadczenia. O tym, dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata pisaliśmy tutaj. W razie pytań zapraszamy również do kontaktu. Prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie jak i bez.

Kto płaci za rozwód z orzeczeniem o winie?

Opłatę sądową w kwocie 600 zł, za rozwód z orzeczeniem o winie ponosi ta strona, która wnosi pozew o rozwód. Dopiero w sytuacji, gdy wygra, to druga strona musi ją zwrócić. Małżonek, który przegra płaci także za prawnika drugiej strony. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron lub w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszty dzielone powinny być na pół.

Adwokat rozwód Kraków, czyli jak może nam pomóc prawnik w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli planujesz rozpocząć postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, lub jesteś w trakcie takiego postępowania, skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata od rozwodów może być bardzo pomocne.

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych będzie miał wiedzę i doświadczenie potrzebne do reprezentowania Cię w trudnej sytuacji rozwodowej. Adwokat będzie mógł doradzić w kwestii wyboru najlepszej strategii, przygotować dokumenty procesowe, reprezentować Cię w sądzie i negocjować warunki porozumienia między Tobą a drugą stroną.

Dodatkowo, adwokat od rozwodów będzie mógł pomóc w sprawach związanych z podziałem majątku, ustaleniem alimentów, a także w innych kwestiach dotyczących dzieci i ich wychowania.

Warto pamiętać, że koszty wynajęcia adwokata mogą być dość wysokie, ale w przypadku złożonej sprawy rozwodowej, doświadczony adwokat może pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć błędów, które mogłyby kosztować Cię znacznie więcej w przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli poszukujesz skutecznego adwokata, który pomoże Ci uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl