28 maja 2024

Dożywotnie alimenty na żonę i jak się o nie starać?

dożywotnie-alimenty-na-żonę

W dzisiejszych czasach, kiedy liczba rozwodów stale rośnie, kwestia alimentów na małżonka jest coraz bardziej powszechna. Alimenty te mogą stanowić formę wsparcia finansowego dla byłego małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Często mówi się o alimentach tymczasowych, ale istnieje także możliwość uzyskania dożywotnich alimentów. O tym, jak uzyskać alimenty na żonę pisaliśmy więcej w innym artykule. Dziś jednak chcieliśmy się skupić na nieco innych kwestiach, które chcielibyśmy szczegółowo omówić. Chodzi mianowicie o dożywotnie alimenty na żonę, czyli jak się o nie starać i kiedy sąd przychyli się do naszego wniosku?

Czym są dożywotnie alimenty?

Dożywotnie alimenty na żonę to świadczenie pieniężne przyznawane przez sąd na rzecz jednego z małżonków, które ma na celu zapewnienie mu środków do życia na resztę jego życia. Tego rodzaju alimenty są zazwyczaj przyznawane w sytuacjach, gdy małżonek:

  • Jest niezdolny do pracy z powodu choroby, niepełnosprawności lub podeszłego wieku.
  • Przez długi czas był poza rynkiem pracy, na przykład zajmując się wychowaniem dzieci lub prowadzeniem gospodarstwa domowego, co znacząco utrudnia powrót do pracy i uzyskanie samodzielności finansowej.

Kiedy możemy się starać o dożywotnie alimenty na żonę?

Wbrew pozorom dożywotnie alimenty na żonę nie są niemożliwe do uzyskania. Coraz częściej bowiem sądy przychylają się do wniosku małżonka. Praktyka pokazuje także, że dożywotni obowiązek alimentacyjny nie jest przypadkowy, co oznacza, że muszą być spełnione określone przesłanki, do jego uzyskania. Co więcej, są one zgodne z Konstytucją, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 27/2012) w dniu 25 października 2021 roku.

Dożywotnie alimenty na żonę mogą być zasądzone wówczas, gdy drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  Co więcej, w wyniku rozwodu nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.  Tak więc jeżeli w wyniku ogłoszonego przez sąd zakończenia związku małżeńskiego sytuacja majątkowa nie uległa zmianie lub pogorszyła się nieznacznie alimenty na żonę nie zostaną przyznane. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest konieczne, aby małżonek popadł w biedę po rozwodzie, ale wystarczy, że pogorszył się jego poziom życia. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa żona nie pracowała tylko zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, a mąż utrzymywał dom i rodzinę.

O tym kiedy można starać się o dożywotnie alimenty na żonę wskazuje wyraźnie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • 1.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

  • 2.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Pamiętajmy, zawierając związek małżeński zarówno kobieta jak i mężczyzna dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie zaspokajania potrzeb rodziny.

Kiedy wygasają dożywotnie alimenty na żonę?

Jeżeli niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego małżonek znajduje się w niedostatku, alimenty mogą mu być wypłacane dożywotnio. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy ponownie wszedł on w związek małżeński. Art. 60 §  3. KRO:

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Podsumowując, należy mieć na uwadze, że alimenty na żonę obowiązują bezterminowo, co oznacza, że mogą one być wypłacane nawet dożywotnio.

Dożywotnie alimenty mogą stanowić istotne wsparcie finansowe dla małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Proces starania się o takie alimenty wymaga jednak przygotowania odpowiednich dokumentów oraz przejścia przez procedury sądowe. Warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw rodzinnych, który pomoże w przygotowaniu wniosku oraz reprezentowaniu przed sądem. Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl