14 kwietnia 2022

Czy można zmienić adwokata? Jak zmienić prawnika w trakcie trwania sprawy?

adwokat Kraków

Szukając adwokata czy to adwokata od rozwodów czy też np.  od spraw cywilnych lub karnych często testujemy różne opcje. Chcemy wybrać najlepiej, aby nasz pełnomocnik wygrał powierzoną mu sprawę. Czytamy opinie w sieci, zasięgamy porad przyjaciół i znajomych, a dopiero porem umawiamy się na pierwszą wizytę. Wybór adwokata nigdy nie jest przypadkowy. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy zmienić prawnika w takcie trwania sprawy bo….? Czy jest to w ogóle możliwe i jak może wpłynąć na naszą sprawę?

Powody zmiany adwokata w trakcie trwania sprawy

Powodów zmiany adwokata, gdy nasza sprawa już trwa jest wiele. Najczęściej wymienia się:

  • Brak kontaktu z adwokatem.
  • Niedotrzymywanie ustalonych terminów.
  • Brak postępu w sprawie.
  • Brak skutecznej komunikacji między klientem a adwokatem.
  • Obawy dotyczące jakości.
  • Kontakt z różnymi osobami przy każdym kontakcie z kancelarią.
  • Obawy dotyczące wiarygodności udzielanych porad prawnych.

Czy zmiana adwokata jest trudna?

Zmiana adwokata w trakcie sprawy to procedura prosta, której nie powinniśmy się obawiać. Jeżeli zauważyliśmy, że nasz pełnomocnik nie do końca prawidłowo wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków a nasza sprawa przeciąga się miesiącami warto zastanowić się nad zasięgnięciem opinii innego specjalisty. Sam proces zmiany adwokata nazywamy „przenoszeniem akt” i wcale nie powinniśmy się obawiać, że będzie nas to kosztować dużo czasu i energii.

Należy jednak pamiętać, że do czasu przeniesienia akt „nowy” adwokat nie ma dostępu do sprawy i często nie może wydać obiektywnej opinii od razu. To od klienta i zebranych przez niego dokumentów zależeć będzie, czy prawidłowo „zrozumie” od sprawę i właściwie się do niej odniesie podczas pierwszej rozmowy.

Kiedy można zmienić prawnika?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa w sprawie cywilnej możemy dokonywać w dowolnym czasie, zarówno w formie pisemnej, jak i też ustnej.

Jak zmienić adwokata?

Procedura zmiany adwokata i „przeniesienia akt” nie jest skomplikowana. Miejmy to na uwadze.

  1. Żądanie przeniesienia akt – najpierw musimy zdecydować, kto ma nas reprezentować w sprawie. Jeżeli zdecydujemy już, który to będzie adwokat i udzielimy mu pełnomocnictwa nasza rola w tym momencie się kończy. Nowy prawnik powinien wystosować wniosek o akta swojemu poprzednikowi, a ten po ich przekazaniu powinien potwierdzić warunki przekazania akt. Winien również przedłożyć dodatkowe informacje na temat opłat należnych za dotychczasową pracę.
  2. Weryfikacja zestawienia kosztów – klient ma prawo do ich weryfikacji, a jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości można dochodzić swoich roszczeń w procesie nazywanym „taxation”.
  3. Przekazanie akt następuje po załatwieniu wszelkich opłat. Od tego momentu „nowy” prawnik będzie nas reprezentować w sprawie.

Czy warto zmienić adwokata w trakcie trwania sprawy?

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, że nasza sprawa nie kieruje się ku zakończeniu warto rozważyć zmianę adwokata. Pamiętajmy jednak, aby decyzja ta była przemyślana a nie podjęta pod wpływem chwili i emocji.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl