3 sierpnia 2023

Czy można unieważnić małżeństwo zamiast się rozwodzić? Unieważnienie małżeństwa w świetle prawa

unieważnienie-małżeństwa

Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

W życiu nie zawsze wszystko układa się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. To samo tyczy się małżeństwa. Choć większość par wstępuje w związek małżeński z nadzieją na długotrwałą i szczęśliwą przyszłość, czasami okoliczności sprawiają, że trzeba podjąć trudną decyzję o jego zakończeniu. Niekiedy rozwód nie jest konieczny. Unieważnienie małżeństwa różni się od rozwodu i choć nie jest w Polsce tak powszechne, istnieją pewne okoliczności, w których może być możliwe. W tym artykule przyjrzymy się temu, kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Czym jest unieważnienie małżeństwa?

Unieważnienie małżeństwa to instytucja prawa rodzinnego uznająca, że związek małżeński jest nieważny od samego początku jego zawarcia. Oznacza to, że małżeństwo traktowane jest jakby nigdy nie istniało. W przeciwieństwie do rozwodu, który kończy ważny związek małżeński, unieważnienie cofa sam akt zawarcia małżeństwa. Pary, które nie mogą uzyskać rozwodu z powodu pewnych okoliczności, mogą wciąż starać się o jego unieważnienie.

Należy jednak pamiętać, że unieważnienie małżeństwa jest możliwe tylko i wyłącznie w wyniku konstytutywnego wyroku sądu. Dopóki nie będzie on prawomocny, dopóty małżeństwo, nawet to zawarte wbrew zakazowi, istnieje i korzysta z pełnej ochrony prawnej.

Kiedy unieważnienie małżeństwa jest możliwe?

Unieważnienie małżeństwa w Polsce jest możliwe, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest oceniany indywidualnie przez sąd, a ostateczna decyzja zależy od dowodów i dokumentacji przedstawionych przez stronę starającą się o unieważnienie. Oto kilka przykładów sytuacji, w których unieważnienie małżeństwa może być możliwe:

  1. Brak zdolności do zawarcia małżeństwa. Unieważnienie może nastąpić, gdy jedna lub obie strony nie miały zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, na przykład ze względu na wiek, brak świadomej zgody lub obecność innego ważnego powodu.
  2. Ubezwłasnowolnienie.
  3. Małżeństwo bigamiczne. Jeśli jedna ze stron była, w momencie zawierania związku małżeńskiego, innym ważnym małżeństwie, to drugie może zostać unieważnione.
  4. Nieważność ślubu kościelnego: W przypadku, gdy jedna lub obie strony zawarły małżeństwo wyłącznie kościelne, ale nie dopełniły formalności cywilnych, unieważnienie małżeństwa może być konieczne.
  5. Małżeństwo zawarte pod wpływem błędu, groźby lub przymusu. Jeśli jedna ze stron została zmuszona do zawarcia małżeństwa lub podjęła tę decyzję w wyniku błędu lub groźby, małżeństwo może zostać unieważnione.
  6. Niedopełnienie formalności. Jeśli małżeństwo zostało zawarte bez zachowania wymaganych formalności, np. świadków.
  7. Ukrywana choroba psychiczna

Jakie są kroki do unieważnienia małżeństwa?

Proces unieważnienia małżeństwa może być bardziej skomplikowany niż rozwód, ponieważ wymaga dostarczenia odpowiednich dowodów i argumentacji przed sądem. Obejmuje on przedstawienie dokumentów i świadectw, które potwierdzą wystąpienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

Jeśli uważasz, że Twoje małżeństwo może spełniać warunki do unieważnienia, zalecamy skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem. Adwokat od spraw rodzinnych wyjaśni nam wszelkie trudności związane z unieważnieniem małżeństwa, a także w naszym imieniu poprowadzi sprawę, dopełniając wszelkich formalności. Pamiętaj, że unieważnienie małżeństwa jest rzadziej stosowaną opcją niż rozwód, ale w odpowiednich przypadkach może być właściwym rozwiązaniem.

Unieważnienie małżeństwa to proces, który może odwrócić związek małżeński, o ile spełnione są określone warunki. Działając zgodnie z prawem, możemy podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania swojego małżeństwa, jeśli uważamy, że jego unieważnienie jest właściwym wyborem. Niezależnie od podjętej decyzji, zawsze warto zasięgnąć porady prawnika, aby zrozumieć swoje opcje i skutki prawne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z unieważnieniem małżeństwa.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl