5 czerwca 2021

Choroba psychiczna współmałżonka a rozwód? Unieważnienie małżeństwa czy rozwód?

adwokat rozwód Kraków choroba psychiczna

Życie pisze różne scenariusze i pewnie niejedna osoba się o tym przekonała. To, że wydaje nam się, że zaplanujemy wszystko od A do Z nie zawsze kończy się po naszej myśli. Najpierw kariera, potem dom i rodzina, dzieci i ekskluzywne wakacje co roku – to marzenia niejednego Polaka. Często jednak nasze plany kończą się wcześniej niż tego oczekiwaliśmy. Okazuje się bowiem, że kochający mąż lub kochająca żona wcale nie jest taka idealna. Co więcej, zaczynamy podejrzewać jego lub ją o to, że cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Adwokat od rozwodów Kraków podpowiada, jak rozwiązać małżeństwo w takiej sytuacji? Czy jest możliwe unieważnienie małżeństwa?

Choroba psychiczna podstawą ubiegania się o rozwód

Bardzo rzadko zdarza się, że przyczyną rozwodów jest choroba psychiczna jednego ze współmałżonków. W zależności jednak od stopnia nasilenia objawów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, a przede wszystkim odbija się negatywnie na poszczególnych członkach rodziny. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1957 r., sygn. akt I CR 140/57, Legalis: „choroba psychiczna, jeśli ma cechy choroby długotrwałej i poważnej, w zasadzie stanowi powód do rozwodu. Na sądzie ciąży obowiązek wyjaśnienia stanu choroby oraz ewentualnych skutków tej choroby w zakresie powstawania rozkładu pożycia”.

W praktyce jednak wykazanie choroby psychicznej współmałżonka nie jest takie proste. To nie mogą być tylko nasze domysły. Osoba, u której występują objawy choroby psychicznej, musi być poddana szczegółowym badaniom wykonywanym przez lekarza specjalistę.

Unieważnienie małżeństwa czy rozwód?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choroba psychiczna współmałżonka jest podstawą do unieważnienia małżeństwa, jeżeli zaistniała ona w trakcie jego zawierania. Musimy mieć na względzie fakt, że osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie może zawrzeć małżeństwa. Istnieje wyjątek od tej reguły który mówi, że tylko za zgodą Sądu osoba chora może zawrzeć związek małżeński. Zgodnie z art. 12 § 1 K.R.O. nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Unieważnienie małżeństwa z osobą chorą psychicznie jest możliwe tylko wówczas, gdy choroba występowała w trakcie jego zawierania, a drugi współmałżonek nie był tego świadomym lub gdy osoba chora ukryła przed nim swoje zaburzenie.

Rozwód z osobą chorą psychicznie niezgodny z zasadami współżycia społecznego

I tutaj pojawia się pewien problem, co zrobić w sytuacji, gdy choroba psychiczna u współmałżonka ujawni się np. po 20 latach od daty zawarcia związku małżeńskiego? Tutaj Sąd może odmówić udzielenia rozwodu zgodnie z obowiązkiem małżonków, który przewidziany jest w art. 23 K.R.O. i który dotyczy wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Tak więc, nawet gdy np. dotychczas pożycie małżeńskie układało się dobrze, ze związku narodziło się dziecko, w którego stanie zdrowia nie wykryto, w związku z chorobą psychiczną matki, żadnych ujemnych następstw, Sąd może odmówić udzielenia rozwodu.

Jak to jednak i w prawie bywa tutaj też istnieją wyjątki od reguły. Każda bowiem sprawa, szczególnie w tak dyskusyjnej kwestii, jest rozpatrywana indywidualnie. Tak więc obowiązek wynikający z artykułu 23 K.R.O  może być wyłączony, jeśli zachowanie będące wynikiem choroby psychicznej małżonka uzasadnia zwolnienie z tego obowiązku drugiego małżonka. Takie rozstrzygnięcie sprawy miało miejsce w 1999 roku. Oznacza to że choroba psychiczna nie jest negatywną przesłanką do rozwodu, acz sama sprawa rozwodowa może być bardziej skomplikowana.

Ważne! Fakt zachorowania na chorobę psychiczną nie upoważnia do starania się o rozwód z orzeczeniem o winie, ponieważ jest to przyczyna niezawiniona.

Adwokat od rozwodów pomoże w unieważnieniu małżeństwa

Zakończenie małżeństwa przez rozwód to trudna decyzja, a jeszcze trudniejsza, gdy w grę wchodzi choroba psychiczna współmałżonka. Jeżeli podejrzewamy, że zagraża ona zdrowiu pozostałych członków rodziny zapraszamy do skorzystania z pomocy adwokata, który podpowie, czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa, bądź przygotuje odpowiedni pozew rozwodowy.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl