16 września 2023

Co zwalnia z płacenia alimentów?

alimenty-na-dziecko

Ile trzeba mieć dzieci żeby nie płacić alimentów?

Płacenie alimentów to ważny obowiązek wynikający z prawa rodzinnego, który ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla dziecka lub byłego partnera. Niemniej jednak, istnieją pewne okoliczności, które mogą prowadzić do sytuacji, w których osoba zobowiązana do płacenia alimentów może zostać z niego zwolniona. W tym artykule przyjrzymy się kilku czynnikom i sytuacjom, które mogą wpłynąć na taką sytuację. Odpowiadamy co zwalnia z płacenia alimentów, a także ile trzeba mieć dzieci żeby nie płacić alimentów?

Obowiązek alimentacyjny jest kwestią bardzo ważną. Ma zapewnić, przede wszystkim byt małoletniemu dziecku i godziwe warunki życia i rozwoju. Oczywiście przypominamy, że niealimentacja jest karalna, stąd też warto dbać o to, by regularnie opłacać alimenty na dziecko. Zdarzają się jednak sytuacje, że obowiązek ten zostaje zniesiony. W związku z czym podpowiadamy, co zwalnia z płacenia alimentów?

Zdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się

Obowiązek alimentacyjny rodzica obejmuje zarówno dzieci małoletnie jak i te, które ukończyły 18 rok życia, a także te, które kontynuują naukę w szkole wyższej. Konieczność płacenia alimentów uzależniona jest w dużej mierze od tego, czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, bez konieczności pomocy osób trzecich.

W tym przypadku może się również okazać, że osoba uprawniona do ich pobierania pracuje, nawet jeżeli się uczy, a płacący je rodzic ma trudności finansowe. Jednym z głównych czynników, które bowiem mogą wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą alimentów, jest zmiana w sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do ich płacenia. Jeśli taka osoba znacząco straciła źródło dochodu, na przykład utraciła pracę lub miała poważne problemy zdrowotne, może to stanowić podstawę do wniosku o zmniejszenie lub zwolnienie z płacenia alimentów.

Zmiany w opiece nad dzieckiem

Jeśli sytuacja opieki nad dzieckiem ulega zmianie, na przykład jeśli dziecko zostaje przekazane do innej osoby na stałe lub rodzic uzyskuje wyłączną opiekę nad dzieckiem, to może to skutkować zmniejszeniem lub zwolnieniem z obowiązku płacenia alimentów. W takim wypadku alimenty będzie zobowiązany płacić rodzic, który nie sprawuje wyłącznej opieki nad małoletnim.

Wspólna zgoda stron

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów i osoby uprawnione do ich otrzymywania mogą w pewnych sytuacjach zgodzić się na zmianę warunków alimentów lub ich całkowitego zrzeczenia się. Wspólna umowa może zostać zatwierdzona przez sąd, co ostatecznie może prowadzić do formalnego zwolnienia z płacenia alimentów.

Ile trzeba mieć dzieci żeby nie płacić alimentów?

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy obowiązek alimentacyjny jest uzależniony od ilości posiadanych dzieci? Czy też może się zdarzyć, że któreś z dzieci nie otrzyma świadczenia na siebie? Odpowiadając na te pytania, warto wyraźnie podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy nie uzależniają powstania obowiązku alimentacyjnego od ilości posiadanych przez stronę dzieci, czy też nawet ich pochodzenia. Do świadczenia mają prawo wszyscy potomkowie, niezależnie czy narodziły się w małżeństwie, czy poza nim. Ilość posiadanych dzieci może mieć wpływ jedynie na wysokość płaconego świadczenia, bowiem żadne z nich nie może być pokrzywdzone.

Możliwość zwolnienia z płacenia alimentów jest związane z wieloma zmiennymi i może się opierać na różnych czynnikach, takich jak zmiany w sytuacji finansowej, ustanie potrzeby alimentacyjnej, zmiany w opiece nad dzieckiem czy wspólna zgoda stron. Ważne jest, aby osoby zainteresowane tą kwestią skonsultowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który będzie w stanie ocenić indywidualną sytuację i pomóc w podjęciu odpowiednich kroków prawnych.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl