Fachowa pomoc prawna dla każdego w słusznej sprawie

divider
Jesteś tutaj: Kancelaria » Specjalizacja » Prawo karne – Adwokat Kraków

Prawo karne – Adwokat Kraków

separator

Adwokaci: Marcin Czekaj i Paulina Wilk zapewniają kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzeniu spraw w tej dziedzinie oferują swoim klientom najwyższy poziom usług adwokackich, świadczonych zarówno w siedzibie kancelarii adwokackiej jak również w miejscu osadzenia klienta, udzielając porad prawnych a także reprezentując klientów.

W jakich obszarach prawa karnego zwrócić się o pomoc adwokata?

W naszej praktyce zawodowej w obszarze tematów związanych z prawem karnym (adwokat kraków prawo karne) zajmujemy się przede wszystkim :

1. Szeroko rozumianymi sprawami karnymi

(zobacz: kodeks karny)

tj. obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych jak i oskarżonych oraz również skazanych a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jako adwokaci  podejmujemy działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw (sprawy karne):

 • przeciwko życiu i zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko środowisku
 • przeciwko wolności
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • oraz przestępstwa narkotykowe

2. Prawem karnym wykonawczym

(zobacz: kodeks karny wykonawczy)

tj.:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • ułaskawienie
 • wyrok łączny
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego

3. Kancelarie adwokackie zajmują się także sprawami o wykroczenia

(zobacz: kodeks wykroczeń)

w tym w zakresie wykroczeń:

 • przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • przeciwko osobie
 • przeciwko zdrowiu
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko interesom konsumentów
 • przeciwko obyczajności publicznej
 • przeciwko urządzeniom użytku publicznego
 • przeciwko obowiązkowi ewidencji
 • oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego

4. Prawem karno-skarbowym

(zobacz: kodeks karny skarbowy)

w tym przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 • obrotowi dewizowemu
 • organizacji gier i zakładów wzajemnych

5. Sprawami dotyczącymi europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji

Niezbędne wsparcie adwokata w dziedzinie prawa karnego

W sprawach związanych z prawem karnym oferujemy naszym Klientom odpowiednią obronę i opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, dotyczy to mianowicie:

 • postępowania przygotowawczego
 • postępowania przed sądem I instancji
 • postępowania odwoławczego
 • postępowania kasacyjnego
 • postępowania wykonawczego
 • konsultacji i udzielania porad prawnych z zakresu prawa karnego

Kancelarie adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapewniają także stosowne wsparcie prawne po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych. Jako adwokaci, świadcząc usługi z zakresu prawa karnego (adwokat kraków sprawy karne), reprezentować możemy wszystkie osoby, które uczestniczą w postępowaniu karnym, a więc: oskarżonego, podejrzanego, oskarżycieli posiłkowych, pokrzywdzonego, oskarżycieli prywatnych. Zapraszamy do naszej siedziby naszej kancelarii adwokackiej na konsultacje i porady prawne.

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i potrzebujesz wsparcia ze strony adwokata?

Jesteś oskarżony o fałszerstwo, oszustwo kredytowe lub przywłaszczenie?

Szukasz pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach nieletnich?

Padłeś ofiarą gróźb karalnych, zniesławienia lub naruszenia nietykalności osobistej?

Poszukujesz obrońcy zajmującego się na co dzień prawem karnym?

Kancelarie Adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapraszają do kontaktu i spotkania w siedzibie kancelarii, Kraków, ul. Dietla 7/2 we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego.

Wskazówki dojazdu Zadzwoń do nas Wyślij zapytanie


separator