Prawo karne

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i potrzebujesz wsparcia ze strony adwokata?
Jesteś oskarżony o fałszerstwo, oszustwo kredytowe lub przywłaszczenie?
Szukasz pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach nieletnich?
Padłeś ofiarą gróźb karalnych, zniesławienia lub naruszenia nietykalności osobistej?
Poszukujesz obrońcy zajmującego się na co dzień prawem karnym?

Prawo karne jest bardzo szeroką gałęzią systemu prawnego, który obowiązuje w Polsce. Niezależnie od tego, czy sami jesteśmy uczciwi, należy liczyć się z tym, że możemy trafić na nieuczciwych ludzi, którzy będą działać przeciwko nam i na naszą szkodę. Aby podjąć skuteczne działania, zmierzające do ukarania sprawców należy liczyć się z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego.

Adwokaci z Krakowa: Marcin Czekaj i Paulina Wilk od lat zapewniają kompleksową pomoc prawną w tym zakresie, ponieważ prawo karne nie jest im obce, a dobro klienta stanowi dla Nich wartość nadrzędną.

Skuteczny adwokat potrafi wygrać każdą sprawę.

Kancelaria adwokacka C§W adwokaci z Krakowa, dzięki dotychczasowej praktyce w zakresie prawa karnego oferuje swoim klientom najwyższy poziom usług adwokackich. Świadczymy działalność zarówno w naszej siedzibie, jak również w miejscu osadzenia klienta, udzielając porad prawnych, a także reprezentując klientów przed sądem i organami.

W jakich obszarach pomoże nam adwokat od spraw karnych?

Prawo karne, jak to już zostało podkreślone, to bardzo szeroka gałąź systemu. W naszej praktyce zawodowej prowadzimy postępowanie karne w obszarze tematów z nim związanych. Specjalizujemy się niemal we wszystkich tego typu sprawach, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy. Prowadzimy przede wszystkim:

1. Sprawy karne w Krakowie i okolicach

Nasi adwokaci do spraw karnych zajmują się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych jak i oskarżonych oraz również skazanych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jako adwokaci  podejmujemy działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw (sprawy karne):

 • przeciwko życiu i zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko środowisku
 • przeciwko wolności
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • oraz przestępstwa narkotykowe

2. Postępowanie karne wykonawcze (tzw. prawo karne wykonawcze)

Po wydaniu przez sąd wyroku skazującego, gdy wyrok stanie się prawomocny i wykonawczy wszczynamy postępowanie karne wykonawcze, które obejmuje m.in.:

 • odroczenie wykonania kary (składamy m.in. wniosek o odroczenie wykonania kary i reprezentujemy klienta na każdym późniejszym etapie jego rozstrzygnięcia)
 • przerwa w karze pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • ułaskawienie
 • wyrok łączny
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego

3. Postępowania o wykroczenie

Kodeks wykroczeń reguluje kwestie prawne w tym zakresie. Prowadzimy postępowanie o wykroczenie:

 • przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • przeciwko osobie
 • przeciwko zdrowiu
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko interesom konsumentów
 • przeciwko obyczajności publicznej
 • przeciwko urządzeniom użytku publicznego
 • przeciwko obowiązkowi ewidencji
 • oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego

4. Europejski nakaz aresztowania i egzekucji

Jeżeli dotyczy Państwa europejski nakaz aresztowania i egzekucji zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasz adwokat do spraw karnych szybko i skutecznie pomoże rozwiązać ten problem.

Kancelarie Adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapraszają do kontaktu i spotkania w siedzibie kancelarii, Kraków, ul. Ariańska 18/7, we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego.

Dobry adwokat do spraw karnych pomoże Ci na każdym etapie postępowania.

W sprawach związanych z prawem karnym oferujemy naszym Klientom odpowiednią obronę i opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego. Prowadzimy:

 • postępowanie przygotowawcze,
 • postępowanie przed sądem i jego instancjami,
 • postępowanie odwoławcze,
 • postępowanie kasacyjne,
 • postępowanie wykonawcze,
 • konsultacje i udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego,
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk zapewnia także stosowne wsparcie prawne po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych. Jako adwokaci, świadcząc usługi z zakresu prawa karnego (adwokat kraków sprawy karne), reprezentować możemy wszystkie osoby, które uczestniczą w postępowaniu karnym, a więc: oskarżonego, podejrzanego, oskarżycieli posiłkowych, pokrzywdzonego, oskarżycieli prywatnych. Zapraszamy do naszej siedziby naszej kancelarii adwokackiej na konsultacje i porady prawne.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl