16 kwietnia 2021

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wymaga pomocy detektywa? Adwokat od rozwodów odpowiada.

Adwokat Kraków rozwód z orzeczeniem o winie

O tym, kiedy i jak przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie pisaliśmy w osobnym artykule. W odpowiedzi na niego dostaliśmy wiele zapytań odnośnie tego,  czy zbierając materiał dowodowy do rozprawy będzie nam potrzebna pomoc detektywa? Jako adwokaci od rozwodów postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy do lektury.

Dowody w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie każdy adwokat od rozwodów powie Państwu, że musicie dostarczyć odpowiednie materiały dowodowe, które potwierdzą Państwa słowa. W innym przypadku będziemy na rozprawie sądowej mieć słowo przeciwko słowu, co niekoniecznie będzie wzięte pod uwagę przez Sąd. Tak więc, jeżeli chcemy aby nasza sprawa potoczyła się po naszej myśli, dokładnie tak jak tego chcemy, warto zawczasu przygotować odpowiedni materiał dowody. Tylko prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala dopiero na ocenę, czy w danej sprawie rozwodowej zostały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Czym jest materiał dowodowy?

Materiałem dowodowym jest ogół dowodów, zebranych w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Tak więc dowód, środek dowodowy umożliwia dowodzenie, a więc pozwala na przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu oznaczonych faktów, a tym samym o prawdziwości względnie nieprawdziwości twierdzeń o owych faktach.

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.(art. 75 §1 k.p.a. oraz 180 §1 o.r.d.)Art. 75 §1nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu dowodowym, lecz że jest to jedynie wyliczenie przykładowe, na co wskazuje użycie zwrotu „w szczególności” w zdaniu drugim tego przepisu. Przepisy regulujące procedurę administracyjną dopuszczają tzw. dowody nienazwane.

Materiałem dowodowym mogą być np.:

  • Zdjęcia.
  • Nagrania.
  • Oględziny.
  • Opinie biegłych.
  • Zeznania świadków.
  • Przesłuchiwane strony.

Czy potrzebny jest detektyw w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Raport detektywa w sprawie o rozwód może być bardzo korzystny. Dodatkowo można wezwać go do złożenia zeznań w charakterze świadka. Jego praca może być przydatna przy ustaleniu zdrady, bądź jakiejś innej formy nielojalności wobec drugiego małżonka np. uzależnienie od hazardu, alkoholu itp. Jego główna działalność sprowadza się do obserwowania zgodnie z prawem i analizowania owych obserwacji. Dodatkowo prześledzi on wszystkie media społecznościowe, z których to również można wyciągnąć istotne wnioski dla sprawy. Co więcej, należy pamiętać, że zawód detektywa jest regulowany prawnie a taka osoba powinna mieć licencję i obowiązuje ją kodeks etyki. Oznacza to, że nie wolno mu np. zakładać podsłuchów w mieszkaniu czy też włamywać się do komputera i telefonu komórkowego osoby obserwowanej. Dowody zebrane przez detektywa są jednak cennym materiałem dowodowym w sądzie.

Dowody z pracy detektywa zdaniem adwokata od rozwodów

Każdy detektyw po zakończeniu swojej pracy sporządza raport z przeprowadzonego śledztwa i ów raport możemy przedstawić w Sądzie. Jako adwokaci od rozwodów rekomendujemy skorzystanie z usług detektywa w szczególności, gdy podejrzewamy małżonka o zdradę i chcemy mieć na to niepodważalne dowody. Działanie detektywa jest bowiem legalne i zgodne z prawem.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl