8 maja 2024

Związek z nową osobą a alimenty na ex małżonka

alimenty-na-żonę

W nowoczesnym społeczeństwie zmiany w sferze osobistych relacji są często nieuniknione. Jedną z takich zmian może być rozpoczęcie nowego związku po rozwodzie. Jednakże, nawet gdy rozwiązaliśmy już formalnie poprzedni związek, mogą istnieć pewne kwestie finansowe, które pozostają ważne i wymagają uwagi. Jedną z takich kwestii są alimenty na byłego małżonka. Jak więc radzić sobie z tą delikatną sytuacją, gdy wkraczamy w nowy związek? Czy ex małżonek zobowiązany jest do ich płacenia, nawet wówczas, gdy my już jesteśmy w nowej relacji? Na te i podobne pytania, znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Obowiązek alimentacyjny wobec ex małżonka w świetle prawa

W polskim systemie prawnym relacje rodzinne są regulowane głównie przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO). I to on m.in. definije kwestie alimentów na ex małżonka, o czym szerzej pisaliśmy w innym naszym artykule. W tym chcieliśmy się przyjrzeć wyłącznie kwestii zawarcia nowego związku przez stronę uprawnioną do pobierania alimentów.

Warto pamiętać, że po rozwodzie więzi między byłymi małżonkami ulegają definitywnemu zerwaniu, ale skutki prawne bycia małżonkiem mogą trwać nadal. Dotyczy to głównie relacji z dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek ten może również dotyczyć byłego małżonka, o czym pisaliśmy szerzej w innym naszym artykule, zgodnie z art. 60 KRiO. Przepis ten określa warunki, które muszą być spełnione, aby małżonek rozwiedziony mógł żądać środków utrzymania od drugiego małżonka.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec ex małżonka?

Zgodnie z prawem, obowiązek alimentacyjny wobec ex małżonka wygasa w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnioną stronę. Jednakże, brak formalnego uregulowania nowego związku może być trudny do interpretacji. Wydaje się, że ignorowanie nowej sytuacji życiowej partnerów po rozwodzie może być niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej, aczkolwiek w praktyce często tak się zdarza.

Należy również zauważyć, że związek partnerski, choć nieformalny, może powodować powstanie więzi gospodarczej między partnerami. Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko nowe małżeństwo wyłącza obowiązek alimentacyjny. Jednakże, brak formalnego uregulowania tego nowego związku może rodzić pytania etyczne i prawne. W praktyce bardzo trudno jest udowodnić, że ex małżonek pozostaje w nowym związku i powstała więź gospodarcza.

W takiej sytuacji ocena uprawnień alimentacyjnych powinna być dokonana z uwzględnieniem całego kontekstu życiowego partnerów po rozwodzie. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego może przyczynić się do zmiany sytuacji finansowej i życiowej, co należy wziąć pod uwagę przy ocenie obowiązków alimentacyjnych.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie alimentów na ex małżonka, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy rozwiązać kwestie finansowe między stronami.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl