14 stycznia 2020

Zaprzeczenie ojcostwa, czyli jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa i ile to będzie kosztować?

Adwokat dzieci

Zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe. Zgodnie z polskim prawem istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jest to tylko domniemanie, dlatego istnieje możliwość zaprzeczenia ojcostwa? Podpowiadamy jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa i ile to będzie kosztować?

Domniemanie ojcostwa

Podejmując się analizy instytucji zaprzeczenia ojcostwa należy pierwszej kolejności wskazać czym jest domniemanie ojcostwa. Ustawodawca ażeby uniknąć konieczności prowadzenia postępowań sądowych w zakresie uznania dziecka wprowadził szereg domniemań prawych związanych zarówno z ojcostwem jak i macierzyństwem.  Za ojca dziecka uważa się męża matki jeśli dziecko urodzi się w czasie trwania związku małżeńskiego albo przed upływem trzystu dnia od jego zakończenia (art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeśli dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania małżeństwa ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa uznaje się, że ojcem dziecka jest drugi mąż.

Tak istniejące domniemania można obalić wyłącznie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

 Z instytucją zaprzeczenia ojcostwa mamy do czynienia w sytuacji jeśli mężczyzna uznawany za ojca nie jest biologicznym ojcem dziecka, natomiast z przeróżnych względów jest uznawany za ojca pod względem prawnym. Taki stan rzeczy ma daleko idące konsekwencje prawne, zarówno w zakresie obowiązków względem dziecka, alimentacji a także pod względem dziedziczenia.

 Jeśli ojciec dziecka ma pewność, iż dziecko nie jest jego, wówczas ma możliwość uregulowania tego stanu w drodze wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Termin na zaprzeczenie ojcostwa

Od dnia 30 listopada 2019 r. kiedy to weszła w życie nowela do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa został zmieniony. Dotychczas obowiązywał bowiem termin 6 – ciu miesięcy na wtoczenie powództwa od dowiedzenia się przez ojca o urodzeniu dziecka. Problemy pojawiały się w sytuacji gdy ojciec dziecka wychowywał je w przeświadczeniu, iż jest ojcem biologicznym po czym po kilku latach dowiadywał się, że ojcem jednak nie jest. W przypadku braku zachowania tego terminu, wchodziło w grę wytoczenie powództwa wyłącznie przez prokuratora.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje termin jednego roku na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa od kiedy mężczyzna powziął wiedzę, iż ojcem nie jest, nie później jednak aż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Kto może złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Do podmiotów, które mają możliwość wniesienia pozwu i zaprzeczenie ojcostwa należą:adwokat zaprzeczenie ojcostwa

  • mąż matki,
  • matka dziecka,
  • dziecko,
  • prokurator.

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

W obecnym stanie prawnym rola prokuratora, wobec nowelizacji koreksu rodzinnego i opiekuńczego nieznacznie się zmniejszyła. Są jednak nadal sytuacje, w których to wyłącznie prokurator jest uprawniony do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Prokurator ma możliwość wystąpienia w sprawie związanej z zaprzeczeniem ojcostwa, ale także w sprawie o ustalenie ojcostwa czy też ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w przypadku gdy wymaga tego dobro małoletniego dziecko albo też ochrona interesu społecznego.  Prokurator może także wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, ale tylko do czasu kiedy dziecko osiągnęło by pełnoletniość.

Ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Nie można z góry przewidzieć i ustalić ile dokładnie może potrwać sprawa sądowa o zaprzeczenia ojcostwa. Ponieważ to na powodzie ciąży obowiązek wykazania faktów, na które się powołuje, na czas postępowania o zaprzeczenie ojcostwa wpływa wiele czynników. Na czasokres postępowania przed sądem w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ma też wpływ czy w toku postępowania zostanie zlecone przeprowadzenie badań DNA. Dlatego należy się liczyć, iż postępowanie przed sądem może potrwać kilka miesięcy, a w przypadkach bardziej skomplikowanych okres może się wydłużyć.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe?

Nie można żądać zaprzeczenia ojcostwa w przypadku gdy dziecko zmarło. Wyjątkiem jest sytuacja gdy za życia dziecka zostało wszczęte postępowanie, wówczas mogą wstąpić jego zstępni. Zgodnie z art. 68 kodeku Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę także jest niedopuszczalne postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeśli chcesz wiedzieć ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, czy też jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Krakowie udzieli wszelkich niezbędnych informacji i kompleksowo poprowadzi sprawę o zaprzeczenie ojcostwa.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl