11 lipca 2023

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania rozwodu

zabezpieczenie-kontaktów-z-dzieckiem

Na czym polega zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem i ile trwa?

Rozwód czy separacja rodziców jest trudnym i emocjonalnie wyczerpującym procesem, szczególnie gdy w grę wchodzi kwestia opieki nad dzieckiem. Może on również odcisnąć piękno na małoletnich, którzy mają prawo do tego, aby widywać się z obojgiem opiekunów. W takich sytuacjach często pojawia się pytanie dotyczące zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem. Co to dokładnie oznacza zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem i jak długo może trwać taki proces? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Czym jest zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest procedurą, która ma na celu ochronę praw dziecka i zapewnienie mu odpowiednich warunków do rozwoju, niezależnie od tego, jakie były przyczyny rozstania rodziców. Proces ten ma zastosowanie w przypadkach, gdy istnieje ryzyko dla dobra dziecka lub gdy konieczne jest ustalenie odpowiednich ram czasowych dla spotkań z rodzicem, u którego dziecko nie zamieszkuje na stałe. W trakcie trwania sprawy rozwodowej bowiem relacje między rodzicami mogą układać się bardzo różnie, co może rzutować na częstotliwość kontaktu dziecka z drugim z opiekunów.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest to więc prowizoryczne ustalenie spotkań z drugim z opiekunów do momentu wydania wyroku. Jest ono o tyle istotne, że sam rozwód może trwać nawet kilka lat.

Kiedy wystąpić o zabezpieczenie kontaktu z dzieckiem?

Odpowiedź na wyżej wskazane pytanie nie dla wszystkich jest oczywista. Jeżeli strony są ze sobą skonfliktowane wówczas o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem należy wystąpić jak najszybciej, najlepiej wraz ze złożeniem pozwu o rozwód. Mimo tego, że sprawy tego typu sąd rozpoznaje w pierwszej kolejności, co nie oznacza, że warto zwlekać ze złożeniem wniosku.

Co zrobić w sytuacji, gdy postanowienie o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem nie jest realizowane?

Należy wyraźnie podkreślić, że dziecko ma prawo do spotkań z każdym z rodziców i jeżeli ich władza nie jest ograniczona mogą oni w równym stopniu sprawować władzę rodzicielską, a co za tym idzie wychowywać małoletnie potomstwo. Kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo, ale również i obowiązek. Oznacza to ni mniej ni więcej, że rodzice muszą wdawać lub odbierać dziecko. Jeżeli ów prawo jest lekceważone, sąd może przeprowadzić postępowanie, które będzie zmierzać do realizacji tego prawa, aby były one formalnie uregulowane. Należy mieć na względzie również fakt, że może on nałożyć kary finansowe np. na ojca dziecka, który w wyznaczonym terminie nie odebrał od matki ich wspólnego potomka. W tym jednak miejscu należy udowodnić, że do ów kontaktu nie doszło z winy rodzica, a nie ze względu na obiektywne przyczyny takie jak np. choroba dziecka.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest pismem procesowym, co oznacza, że musi on spełniać wymogi formalne. Jeżeli nie będą one spełnione wówczas postępowanie może się przedłużyć. Zgodnie art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ów dokument powinien zawierać:

  • Oznaczenie sądu właściwego, do którego kierowana jest sprawa.
  • Imiona i nazwiska stron postępowania, wraz z ich adresem zamieszkania.
  • Oznaczenie rodzaju pisma.
  • Osnowę wniosku lub oświadczenia.
  • Uzasadnienie wniosku.
  • Podpis strony.
  • Wymienienie załączników.

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest niezwykle istotne. Powinno ono zawierać m.in. okoliczności, które wskazują na to, że jest ono konieczne. W uzasadnieniu należy także wskazać, jak obecnie wyglądają kontakty z małoletnim dzieckiem, a w szczególności wskazać problemy, które się tutaj pojawiają, które mogą wynikać z zachowania drugiego rodzica.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem podlega rozpoznaniu przez sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do sądu, chyba że dane przepisy wskazują inaczej.

Opłaty sądowe od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem wynosi 100 zł. Stawka ta obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019. Warto jednak nadmienić, że jeżeli ów wniosek jest zawarty np. pozwie rozwodowym, wówczas jest on zwolniony z opłaty.

Jeżeli macie pytania dotyczące zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl