3 czerwca 2022

Wymeldowanie małżonka ze wspólnego mieszkania

wymeldowanie-małżonka

Tuż przed rozwodem wiele osób chce uregulować sytuację prawną, co do zajmowanego mieszkania i mimo, że obowiązek meldunkowy w Polsce został zniesiony, tak jednak w praktyce nadal istnieje. W związku z powyższym pojawia się szereg pytań i dylematów rozwodowych, przed którymi stoją rozwodzący się małżonkowie, m.in.: czy mogę wymeldować żonę / męża, jeżeli jest współwłaścicielem mieszkania? Czy możliwe jest wymeldowanie małżonka przed rozwodem? Jak wymeldować męża? Kiedy można wymeldować męża z domu? Te i inne pytanie zadajecie bardzo często nie tylko adwokatom od rozwodów, ale również samodzielnie poszukujecie na nie odpowiedzi. Postaramy się rozwiać te wątpliwości.

Co znaczy meldunek?

Meldunek to nic innego jak określenie stałego adresu lub czasowego miejsca pobytu danej osoby. Ów określenie wskazuje m.in.: miejscowość, ulicę, numer domu oraz ewidencjonowany numer mieszkania, w którym na stałe przebywa dana osoba. Obowiązek meldunkowy w Polsce, wbrew wielu politycznym obietnicom i zapowiedziom, wciąż istnieje, szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

Zameldowanie a możliwość wymeldowania

Zameldowanie danej osoby w konkretnym miejscu nie jest tożsame z jej prawem własności do niego. Ma ono wyłącznie charakter ewidencyjny i nie wynikają z niego żadne przywileje. Żona ma więc prawo na wymeldowanie małżonka, nawet gdy oboje są współwłaścicielami mieszkania. Może jednak to zrobić, w sytuacji gdy wymeldowany faktycznie się z niego wyprowadził i nie ma zamiaru do niego wrócić. Należy w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracji w Krakowie, który wskazał że wymeldowanie małżonka jest możliwe, jeśli opuszczenie mieszkania ma charakter trwały i jest dobrowolny. Gdy małżonek opuszcza mieszkanie z uwagi na trwający proces o rozwód, ale podejmuje próby korzystania z niego, to nie można go wymeldować.

Tak więc, wymeldowanie małżonka jest możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy wymeldowany rzeczywiście wyprowadził się ze wspólnie użytkowanego lokalu i okoliczności wskazują na to, że nie ma zamiaru do niego wrócić. Należy także podkreślić, że samo wymeldowanie małżonka nie skutkuje tym, że traci on prawo do mieszkania lub jest zmuszony do wyprowadzki. Nie niweczy to prawa do udziału w nieruchomości, czy też nie pozbawia uprawnienia do korzystania z mieszkania stanowiącego wyłączną własność drugiego małżonka. Art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje: „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny”.

Zmiana zamków a wymeldowanie małżonka

Co istotne, jeżeli małżonkowi nagle uniemożliwiono wejście do wspólnie zajmowanego mieszkania, np. przez wymianę zamków, to nie będzie mógł się on tam łatwo dostać, tylko dlatego, że jest tam zameldowany. Policja nie ma uprawnień do wprowadzenia takiej osoby do lokalu, nawet gdy legitymuje się jego aktem notarialnym. W takiej sytuacji, niejako poszkodowanemu, przysługuje prawo i roszczenie o przywrócenie posiadania czy dopuszczenie do współposiadania wspólnego mieszkania.

Rozwód a wymeldowanie małżonka

Jeżeli w wyniku rozwodu, w trakcie którego został przeprowadzony podział majątku, a tytuł do wspólnie zajmowanego lokalu przypadł żonie, może ona wówczas skutecznie wymeldować małżonka, który do tej pory deklarował w lokalu pobyt stały, ale de facto w nim nie przebywał. Zgodnie z przepisami (art. 35. Ust. z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)

Wymeldowanie małżonka, jak polubownie załatwić sprawę?

Istnieją również inne możliwości rozwiązania kwestii mieszkaniowych, co określają przepisy prawa. Mamy więc:

  • możliwość uregulowania sposobu korzystania z mieszkania na czas trwania postępowania rozwodowego w trybie zabezpieczenia
  • roszczenie o nakazanie opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy,
  • żądanie uregulowania w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Jeżeli macie pytania dotyczące spraw rozwodowych i podziału wspólnie zamieszkiwanego mieszkania zapraszamy do kontaktu.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl