29 lipca 2021

Wyjazd z dzieckiem za granicę po rozwodzie, czyli czy konieczna jest zgoda współmałżonka?

Wakacje z dzieckiem

Wiele osób zastanawia się, czy po rozwodzie mogą swobodnie podróżować z dzieckiem i wyjeżdżać np. za granicę, czy też na taki wyjazd musi zgodzić się były współmałżonek. Odpowiadając na to pytanie musimy sięgnąć po treść wyroku rozwodowego, bowiem to właśnie w nim Sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem. Odpowiadamy wiec, kiedy możemy pozwolić sobie na wyjazd z dzieckiem za granicę po rozwodzie bez zgody współmałżonka.

Wyjazd z dzieckiem za granicę a władza rodzicielska?

W dniu rozwodu Sąd decyduje także o władzy rodzicielskiej. Może on powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiemu lub całkowicie jej go pozbawiając. Wiąże się to oczywiście z prawami i obowiązkami w stosunku do nieletniego. Zgodnie z art. § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Każdy rodzic może sam podejmować decyzje dotyczące zwykłych codziennych spraw dotyczących dziecka, a czy tak samo jest w kwestii wyjazdu dziecka za granicę?

Jeżeli jeden z rodziców został pozbawiany przez sąd władzy rodzicielskiej, wówczas nasz wyjazd z dzieckiem za granicę nie ma żadnych przeszkód. Możemy bez zgody ex małżonka wybrać się na wakacje poza granicami kraju ojczystego. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy rodzic dziecka posiada władzę rodzicielską. Tutaj w istotnych sprawach, takich jak np. wyjazd dziecka za granicę, decyzja musi być podjęta wspólnie. Nierzadko więc się zdarza, że ex partnerzy utrudniają sobie wzajemnie sprawowanie opieki nad nieletnim. W takich sytuacjach, gdy rodzice nie mogą się wspólnie porozumieć o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. akt: III CRN 19/85), Sąd Najwyższy zalicza wyjazd małoletniego za granicę w celach wypoczynkowych do istotnych spraw z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, zgoda na ów wyjazd musi być wyrażona przez dwie strony, chyba że jedno z nich:

  • nie żyje,
  • jest pozbawione władzy rodzicielskiej,
  • ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę.

Oczywiście wbrew woli jednego z rodziców Sąd opiekuńczy może wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Minusem takiego rozwiązania jest jednak fakt, że sprawa taka może potrwać. Należy mieć to na uwadze, w szczególności, gdy planujemy wakacje na tzw. „ostatnią chwilę”.

Adwokat rodinny

Wakacje w Polsce a zgoda rodzica na wyjazd?

Co do zasady wakacje z dzieckiem w Polsce po rozwodzie nie wymagają zgody drugiego małżonka. Jeżeli więc będzie się on mu sprzeciwiał, bądź też blokował taki wyjazd może być nałożona na niego kara finansowa. Ale nie jest tak, że drugi rodzic pozostaje bezkarny. Jeżeli jego wyjazd z dzieckiem będzie utrudniał drugiemu sprawowanie władzy rodzicielskiej wówczas to właśnie na niego nałożona zostanie kara finansowa.

Należy jednak pamiętać, że ów zgoda rodzica na wakacyjny wyjazd z dzieckiem jest konieczna w sytuacji, gdy drugi ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Jeżeli potrzebujecie pomocy w sprawie władzy rodzicielskiej zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy naszego biura.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl