20 września 2021

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, czyli co grozi za utrudnianie kontaktów?

adwokat rozwód Kraków a dzieci

Rozwód jest dla wielu osób bardzo stresującym wydarzeniem w życiu. Nierzadko również w jego wyniku dochodzi do ustalenia kontaktów z dzieckiem czy też wysokości alimentów na nie. Coraz częściej mamy jednak do czynienia ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, w wyniku której dochodzi do uporczywego utrudniania lub uniemożliwienia drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem, mimo, że karalne, jest też formą przemocy wobec nieletniego. Dlatego w dzisiejszym artykule powiemy na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem i jakie wiążą się z tym konsekwencje?

Na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Utrudnienie kontaktów z dzieckiem może przybierać różną formę. Nierzadko zdarza się, że w małoletniego akurat nie ma w domu, z którego powinien być zabrany przez uprawnionego. Często także dochodzi do sytuacji, że nieletni nagle zaczyna często chorować, co również utrudnia z nim kontakty. Ale utrudnianie kontaktów z dzieckiem to także:

  • Manipulowanie jego zachowaniem.
  • Przedstawianie ex. partnera w złym świetle.
  • Wywożenie nieletniego.

Ów działanie jest działaniem celowym, a co za tym idzie ma charakter przemocy emocjonalnej. Dziecko jest zastraszone i ma problem z kontrolowaniem własnych emocji, których nie do końca rozumie.

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Rodzic pod którego pieczą pozostaje dziecko i utrudnia z nim kontakty nie pozostaje bezkarny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, za utrudnienie kontaktów z dzieckiem można zapłacić karę finansową. Przed nowelizacją przepisów sąd mógł ukarać osobę utrudniającą spotkania z nieletnim karą grzywny do tysiąca złotych, z możliwością jej zmiany na tymczasowy areszt. Przepis ów był jednak martwy, a sama egzekucja grzywien była nieskuteczna. Nowelizacja przepisów z 2011 roku wprowadziła istotne zmiany. Od tej pory sąd może ukarać nie tylko osobę, pod opieką której przebywa dziecko, ale także tę, która ma prawo do kontaktów lub też tą której ich zakazano. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli rodzic miał zasądzone kontakty np. we wtorki i się z nich nie wywiązuje, główny opiekun może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania, a tym samym może liczyć na dodatkowe pieniądze na dziecko. Nierzadko bowiem zdarza się, że na etapie rozwodu oboje małżonków „walczą o pełnię władzy nad nieletnim”, ale już życie pokazuje, że „nie mają czasu na spotkania lub sprawowanie opieki”.

Tak więc np. może się okazać, że mimo, że otrzymujemy „tylko” 500 zł alimentów na dziecko zostaną nam zasądzone dodatkowe pieniądze z tytułu niewywiązywania się z określonych sądownie spotkań.

W tym miejscu należy także zaznaczyć, że odpowiednie organy pracują nad tym, aby ów kary z utrudnianie kontaktów z dzieckiem były jeszcze surowsze np. dwa lata więzienia za samo utrudnianie kontaktów, lub do 12 lat, gdy na skutek takich działań dziecko podejmie próbę samobójczą.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem

Rodzic, który ma uniemożliwione kontakty z nieletnim winien napisać wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem i wystąpić na drogę sądową. W piśmie należy także uwzględnić własne oczekiwania, w tym harmonogram spotkań z dzieckiem na okres wakacyjny, ferii zimowych, roku szkolnego itp.

Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem składa się w miejscu zamieszkania nieletniego, w sądzie rejonowym. Można go dostarczyć osobiście lub też za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. Kluczem do sukcesu jest poprawnie sformułowany dokument, który warto sporządzić we współpracy z adwokatem.

Jak uniknąć kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Nie ma tutaj jednej rady, jak uniknąć kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. To od Sądu zależy jaką wyda on decyzję i czy uzna, że dana osoba zasługuje na grzywnę. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że ewentualnym rozwiązaniem jest wskazanie, iż nie było winy w tym, że nie doszło do kontaktu z dzieckiem, a my wskazaliśmy inny termin / terminy spotkania.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem niesie wiele konsekwencji negatywnych dla nieletniego i jego rodziców, dlatego warto zawczasu zastanowić się, co chcemy osiągnąć utrudniając spotkania. Nie zapominajmy także, że rodzic, który jest niejako pokrzywdzony może się starać o zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu np. koszty wycieczki.

We wszystkich sprawach związanych z opieką nad dzieckiem zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl