15 czerwca 2022

Uprowadzenie dziecka za granicę, czyli co powinien zawierać wniosek o zwrot dziecka?

uprowadzenie dziecka za granicę

W dobie możliwości łatwego przekraczania granic Unii Europejskiej, o uprowadzenie dziecka za granicę wcale nie jest tak trudno. Granice bowiem pozostają otwarte i zazwyczaj nikt nas nie kontroluje. Konwencja Haska wprawdzie gwarantuje przyśpieszoną procedurę, mającą na celu jak najszybsze oddanie dziecka prawowitemu opiekunowi, niemniej jednak trzeba dopełnić szeregu niezbędnych formalności. Jednym z nich jest wniosek o zwrot uprowadzonego za granicę dziecka. Jak go napisać i jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione?

Co powinien zawierać wniosek o zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej?

Wniosek o zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej może zostać złożony za pośrednictwem organu centralnego państwa stałego pobytu dziecka do organu centralnego państwa wezwanego, czyli tam gdzie obecnie dziecko przebywa.

W przypadku Polski, organem właściwym, do którego składamy wniosek o zwrot dziecka jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego obowiązki i działanie regulują przepisy ustawy z dn. 26 stycznia 2018 roku., o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (odwołanie: Dz.U. 2018, poz. 416).

Wniosek o zwrot dziecka

Wniosek o zwrot dziecka winien być napisany według określonego wzoru. Musi spełniać wszelkie wymogi formalne, aby mógł on zostać przyjęty. Do wniosku należy dołączyć także wszelkie niezbędne dokumenty. Zgodnie z artykułem 8 Konwencji Haskiej, powinien on zawierać:

  1. Dane wnioskodawcy, uprowadzonego za granicę dziecka a także dane osoby, co do której istnieje domniemanie, że uprowadziła lub zatrzymała dziecko.
  2. Dane dziecka, jego data urodzenia, jeżeli jest to możliwe.
  3. Podstawę prawną, na którą powołuje się wnioskodawca, który żąda zwrotu dziecka na podstawie Konwencji Haskiej.
  4. Wszelkie niezbędne i dostępne informacje, które dotyczą m.in. miejsca przebywanie dziecka i tożsamości osoby, co do której istnieje domniemanie, że nieletni z nią przebywa.

Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć:

  1. Uzupełnione odpisy jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub ugody, które mogą okazać się przydatne, np. wyrok sądu wskazujący z kim ma przebywać dziecko i/lub kto jest prawowitym jego opiekunem bądź informacje o tym, że drugi z nich, co do którego istnieje domniemanie, że uprowadził dziecko lub je zatrzymał, został pozbawiony praw rodzicielskich.
  2. Zaświadczenie bądź też poświadczone oświadczenie pochodzące od organu centralnego lub innej właściwej władzy państwa stałego pobytu dziecka lub też osoby kompetentnej, dotyczące przepisów ustawodawstwa tego państwa w tym zakresie.
  3. Inne niezbędne dokumenty, które mogłyby pomóc w sprawie.

Formularze i wzory wniosków o zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej można znaleźć na stronie rządowej. Koszty jego tłumaczenia, co do zasady obciążają wnioskodawcę, lecz może być on z nich także zwolniony na podstawie art. 9 z ustawy dnia 26 stycznia 2018 roku., o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (odwołanie: Dz.U. 2018, poz. 416).

W związku z tym, że sprawy o uprowadzenie dziecka za granicę, są dla rodziców wyczerpujące emocjonalnie rekomendujemy, by skorzystać w tym przypadku z pomocy doświadczonego adwokata, który w naszym imieniu sporządzi stosowne wnioski, a także zadba o to, by wszelkie wymogi formalne związane ze zwrotem dziecka zostały dopełnione.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl