4 maja 2021

Sprawa rozwodowa z udziałem dzieci, czyli czy dziecko może być świadkiem na rozwodzie rodziców?

adwokat rozwód dzieci

W dzisiejszym artykule chcieliśmy poruszyć nieco kontrowersyjny temat. Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy i będziemy podkreślać rozwód jest sytuacją trudną dla stron. Sytuacja komplikuje się bardziej, gdy w grę wchodzą dzieci. I tutaj pojawia się pytanie, czy mogą one być świadkami w sprawie rozwodowej? Na to pytanie udzielimy odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Rozwód a dzieci, czyli czy dziecko musi uczestniczyć w sprawie rozwodowej rodziców?

Pamiętajmy, dziecko nie musi uczestniczyć w sprawie rozwodowej swoich rodziców. Jest to dla nich jeszcze trudniejsze, ponieważ najczęściej żywią do obojga podobne, mocne uczucia. Rozwód zaburza ich poczucie bezpieczeństwa, stąd też ich uczestnictwo w sprawie rozwodowej nie jest wskazane. Może być jednak konieczne, gdy małżonkowie nie potrafią się ze sobą dogadać, w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i osobistych kontaktów z dzieckiem.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że co do zasady w sprawach sądowych mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Praktyka jednak pokazuje, że coraz częściej w sprawach o rozwód uczestniczą również osoby małoletnie.

Kiedy udział dziecka w sprawie rozwodowej jest niezbędny?

Jak już zaznaczyliśmy, udział dziecka w sprawie będzie wskazany wówczas, gdy rodzice nie potrafią się ze sobą dogadać w zakresie opieki nad małoletnim. Każdy adwokat do spraw rozwodowych będzie rekomendował, aby dzieci mogły wypowiedzieć się w sprawie. Mogą mieć one bowiem istotne informacje, które wpłyną na bieg postępowania.

Uczestnictwo małoletnich dzieci będzie zaś konieczne, gdy  rodzinie dochodziło do nadużywania przemocy fizycznej lub fizycznej wyłącznie względem nieletniego. W takiej sytuacji będzie ono musiało pojawić się w sądzie.

Charakter prawny nieletniego w sprawie rozwodowej

Dziecko, nawet jeżeli pojawi się w sądzie i będzie się wypowiadać w sprawie rozwodowej nie będzie uznane za świadka w sprawie. Wynika to z art. 430 Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, że małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

W tym wypadku wnioskodawca brał pod uwagę dobro dziecka, które ma nadrzędną wartość, aniżeli interesy stron postępowania czy szybsze zakończenie sprawy.

Tak więc pamiętajmy, że dziecko może zostać wysłuchane przez Sąd w sprawie rozwodowej tylko w sytuacji, gdy może przyczynić się do rozwiązania całej sprawy.

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sprawie rozwodowej?

  • 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
  • 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Art. 216.1 KPC

Jeżeli dziecko będzie przesłuchiwane przez Sąd pamiętajmy, że odbędzie się to poza salą posiedzeń sądowych. Będzie miało charakter rozmowy, która będzie odbywać się w obecności biegłego psychologa, by sama sprawa rozwodowa nie była dla niego zbyt dużą traumą. Dziecko zostanie wysłuchane i w żadnym wypadku nie będzie przesłuchiwane. Rozmowa zaś będzie dostosowana do jego wieku i zdolności intelektualnych.

Adwokat do spraw rozwodowych nie będzie naciskać na udział dziecka na rozprawie

Pamiętajcie, mimo, że wypowiedzi dziecka na rozprawie rozwodowej mogą znacząco przyśpieszyć bieg sprawy, adwokat od spraw rozwodowych nigdy nie będzie naciskać na udział w nich nieletniego. Musimy mieć na względzie nie tylko dobro dziecka, ale także fakt, że mogą być oni w różny sposób manipulowani przez swoich rodziców. Dlatego, gdy w grę wchodzą dzieci warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam uzyskać korzystny dla nas wyrok sądu i rozwód, bez konieczności angażowania w sprawę dzieci.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl