9 grudnia 2021

Spadek po mężu. Kto dziedziczy spadek po zmarłym mężu?

spadek-po-mężu

Wydawać by się mogło, że sprawy spadkowe nie należą do trudnych, tym bardziej, że polskie prawo dość dokładnie reguluje kwestię dziedziczenia. Zmiany w tym zakresie następują bardzo rzadko, stąd też nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, kto dziedziczy spadek np. po zmarłym mężu? Czy oprócz współmałżonka do spadku mają prawo także inne osoby? Koniecznie przeczytajcie w jaki sposób dziedziczą po sobie mąż i żona?

Dziedziczenie ustawowe po zmarłym małżonku

Z dziedziczeniem ustawowym po zmarłym małżonku mamy do czynienia w sytuacji, gdy żadna ze stron nie pozostawiła po sobie testamentu, bądź też żadna ze stron w nim zawarty nie chce dziedziczyć po zmarłym.

Kto dziedziczy po mężu?

Dziedziczenie spadku po mężu, zgodnie z kodeksem cywilnym, jest proste. W pierwszej kolejności majątek po mężu dziedziczy żona oraz dzieci. I tutaj sprawa wygląda następująco:

  • Małżonek oraz dzieci dziedziczą w równych częściach.
  • Żona musi otrzymać co najmniej ¼ spadku.
  • Dzieci, które dziedziczą po zmarłym nie muszą być wspólnymi dziećmi zmarłego i małżonki. Oznacza to, że nie muszą pochodzić z małżeństwa.

Dziedziczenie po mężu bez dzieci

Jeżeli z małżeństwa nie było dzieci wówczas spadek dzielony jest między małżonka oraz innych członków rodziny zmarłego. Żona w takiej sytuacji otrzyma wyłącznie połowę spadku, a nie całość.

Kiedy po mężu dziedziczą jego rodzice?

Jeżeli zmarły małżonek nie pozostawił po sobie dzieci wówczas dziedziczą po nim również jego rodzice (jeżeli żyją). Dziedziczenie spadku jest następujące:

  • Żona otrzymuje połowę spadku.
  • Każdy z żyjących rodziców otrzymuje ¼ spadku.

Jeżeli zaś rodzice zmarłego nie żyją wówczas ta część spadku dzielona jest między żyjące rodzeństwo małżonka.

Kiedy spadek po zmarłym mężu przypada w całości żonie?

Jeżeli spadkodawca chce, aby cały majątek dziedziczyła jego żona musi pozostawić on po sobie testament. Jeżeli zaś go nie było muszą być spełnione następujące warunki, aby to współmałżonka otrzymała całość majątku:

  • Małżonek nie pozostawił potomków (wnuków, dzieci, prawnuków itp.),
  • jego rodzice nie żyją,
  • nie posiada on rodzeństwa,
  • brak potomków rodzeństwa spadkodawcy.

Czy renta po zmarłym mężu podlega dziedziczeniu?

Nie wszystko podlega dziedziczeniu. Jedną z takich rzeczy jest prawo do emerytury i renty po zmarłym. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu Cywilnego nie należą one do spadku.

Dziedziczenie po małżonku a testament

Jeżeli małżonek pozostawił po sobie testament wówczas sprawa jest stosunkowo najprostsza. To właśnie on decyduje o tym, kto otrzyma spadek. I tutaj pomocny może okazać się adwokat od spaw spadkowych, z którego pomocą możemy podważyć ewentualny testament.

Prawo do zachowku

Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament, w którym pomija współmałżonkę, wówczas może ona ubiegać się o tzw. zachowek. Jego wysokość wynosi połowę wartości udziału, jaki przypadałby jej w przypadku powołania do spadku z ustawy. Jeżeli zaś żona jest trwale niezdolna do pracy może ona żądać zachowek w wysokości 2/3 takiego udziału.

Rozwód i separacja a dziedziczenie

W przypadku, gdy małżonkowie są rozwiedzeni wówczas żona nie dziedziczy po mężu. Dziedziczenie po nim ma miejsce tylko wtedy, gdy małżeństwo istniało w momencie jego śmierci.

Jak podważyć testament?

Jeżeli chcemy podważyć pozostawiony testament po zmarłym mężu wówczas jego ważność możemy kwestionować wyłącznie przed sądem. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który także oceni nasze szanse na jego podważenie.

We wszystkich sprawach spadkowych zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl