11 maja 2021

Śmierć małżonka w trakcie rozwodu

adwokat rozwód a śmierć współmałżonka

Życie pisze różne scenariusze. Trwająca obecnie pandemia koronawirusa Covid – 19 dodatkowo uwypukliła wiele ludzkich problemów, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Wzrosła liczba rozwodów, w tym rozwodów z orzeczeniem o winie. Adwokaci od rozwodów mają pełne ręce roboty. Pojawia się jednak pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera, gdy trwa sprawa rozwodowa? Jak może nam pomóc w takiej sytuacji adwokat od rozwodów?

Sprawa rozwodowa a śmierć współmałżonka

W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, gdy trwa sprawa rozwodowa Sąd umarza postępowanie. Tak więc nie zostaje ona zakończona, ponieważ jej wyrok nie jest prawomocny. Pamiętajmy, nie ma możliwości, by spadkobiercy zmarłego współmałżonka dokończyli za niego rozwód, ale już w kwestii dziedziczenia mają trochę do powiedzenia.

Śmierć małżonka w trakcie rozwodu a dziedziczenie

Spadkobiercy zmarłego wprawdzie nie mogą dokończyć rozwodu, jednak mogą domagać się wyłączenia współmałżonka od dziedziczenia. Dziedziczenie po zmarłym nie stanowi problemu w sytuacji, gdy zmarły spisał testament powołując w nim np. dzieci na spadkobierców. W takim przypadku kwestie majątkowe są wyłącznie formalnością.

A co w sytuacji, gdy zmarły w trakcie rozwodu nie pozostawił testamentu? Spadkobiorcy mogą wnosić o wyłączenie małżonka z dziedziczenia, gdy spadkodawca, przed śmiercią wystąpił o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka i owe żądanie było uzasadnione.

Wyłączenie małżonka z dziedziczenia

Zgodnie z art. 940 Kodeksu Cywilnego wyłączenie dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy jest możliwe wówczas gdy:

§ 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

§. 2.Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Tak więc, mając powyższe na względzie należy pamiętać, że spadkobiercy zmarłego mogą dążyć do wyłączenia małżonka z dziedziczenia, lecz może to nastąpić tylko i wyłącznie w drodze powództwa do Sądu. Spadkobiercy muszą więc wykazać, że:

  • miedzy małżonkami toczyła się sprawa rozwodowa,
  • spadkodawca domagał się orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka,
  • spadkodawca nie musiał być w takim postępowaniu rozwodowym powodem.

Pamiętaj! Wyłączenie małżonka z dziedziczenia jest możliwe nawet wówczas, gdy mięliśmy do czynienia z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków.

Terminy na wyłączenie małżonka z dziedziczenia

Jeżeli spadkobiercy zmarłego chcą wyłączyć współmałżonka z dziedziczenia muszą pamiętać o terminach, których nie da się w żaden sposób wydłużyć.

Termin do wytoczenia powództwa o wynosi dokładnie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Jak możne nam pomóc adwokat od rozwodów?

Adwokat od rozwodów nie dokończy za nas rozwodu, co nie zmienia faktu, że może nas reprezentować w sprawie o wyłączenie współmałżonka z dziedziczenia. Z jego pomocą dopełnimy wszelkich formalności i przede wszystkim w terminie. Już dziś skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz wnieść powództwo o wyłączenie współmałżonka z dziedziczenia.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl