5 sierpnia 2021

Przemoc seksualna a rozwód z orzeczeniem o winie

adwokat przemoc seksualna

Przyczyn rozwodów może być wiele, o czym wspominaliśmy w innym naszym wpisie, dziś zaś skupimy się na przemocy seksualnej – temacie dość drażliwym, ponieważ można byłoby się zastanawiać: Czy można doświadczyć przemocy seksualnej będąc w związku małżeńskim? Odpowiadając na to pytanie, podkreślamy MOŻNA. Zobaczcie, czym jest przemoc seksualna i czy może być ona przyczyną rozwodów, a jeżeli tak, czy możemy starać się w tym przypadku o rozwód z orzeczeniem o winie? 

Czym jest przemoc seksualna?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy przemoc seksualna może być przyczyną rozwodów, warto wyjaśnić, czym właściwie ona jest i jak się objawia. Jak sama nazwa wskazuje, przemoc seksualna związana jest ze strefą seksualną i obejmuje wszelkie przypadki niechcianego stosunku płciowego bądź też innych form współżycia płciowego. Zalicza się do niej np. zgwałcenie, wykorzystywanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizyczne wykorzystywanie dzieci, zmuszanie do prostytucji, niechciane komentarze w kontekście seksualnym, zmuszanie do aborcji itp.

Wymuszenie może przyjmować różne formy np.:

  • Przemocy.
  • Zastraszania.
  • Szantażu.
  • Groźby.

Skutki przemocy seksualnej

Przemoc seksualna może mieć głęboki wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ofiary. Oprócz uszkodzeń fizycznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie seksualne i reprodukcyjne, dochodzi także do istotnych urazów psychicznych, które niosą podobne konsekwencje. Długotrwały stres związany z przemocą seksualną może odbić się na możliwościach reprodukcyjnych ofiary.

Przemoc seksualna w rodzinie, czyli czym jest gwałt małżeński?

Gwałt małżeński jest tym samym czym gwałt w rozumieniu art. 197 Kodeksu Karnego, który mówi:

1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

  • wspólnie z inną osobą,
  • wobec małoletniego poniżej lat 15,
  • wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

4. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Tak więc, mając powyższe na względzie gwałt małżeński również jest przestępstwem i może być przyczyną do ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie. Fakt pozostawiania w związku małżeńskim oraz innym związku nieformalnym nie obliguje i nie usprawiedliwia karygodnych zachowań małżonków w stosunku do siebie.

Prawne konsekwencje przemocy seksualnej w małżeństwie

Pamiętajmy! Oprócz tego, że przemoc seksualna upoważnia nas do starania się o rozwód z orzeczeniem o winie możemy także wyciągnąć wobec oprawcy konsekwencje:

  • Cywilne, w tym możliwość zasądzenia wyższych alimentów, w tym alimentów na żonę.
  • Prawne.

Pomijając daleko idące konsekwencje prawne przemocy seksualnej w małżeństwie, ponieważ jest to temat na inny wpis, skupiamy się wyłącznie na jej wpływie na wyrok rozwodowy.

Dlaczego adwokat od rozwodów powinien reprezentować nas w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Przemoc seksualna czy gwałt małżeński to nadal temat tabu, o których wiele osób nie chce mówić. Jest to temat wstydliwy, stąd też pomoc doświadczonego adwokata, który poprowadzi nas przez całe postępowanie pozwoli zmniejszyć nasz stres związany z rozwodem. Dodatkowo profesjonalny pełnomocnik dokona fachowej analizy oraz opracuje najkorzystniejsze rozwiązania, na które pokrzywdzony może się zdecydować.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przemocy seksualnej w małżeństwie zapraszamy do kontaktu.

Jednocześnie przypominamy, że nikt nawet małżonek nie może pozostać bezkarnym, gdy dopuścił się przemocy seksualnej w stosunku do osoby najbliższej.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl