8 października 2023

Przemoc domowa, dlaczego adwokat od prawa rodzinnego może okazać się potrzebny?

przemoc-domowa

Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w nowych przepisach określana jest przemocą domową zmieniło się podejście do ochrony osób nią dotkniętych. Problem jest o tyle duży, że coraz częściej pojawiają się kampanie społeczne pod hasłem: „Nie bądź obojętny! Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego”, acz warto pamiętać, że osoby, które doświadczyły ów przemocy często boją się swoich oprawców. Co więcej, starają się nawet racjonalizować ich zachowanie, tzw. syndrom sztokholmski, przez co trwają w takich toksycznych związkach nawet kilka – kilkanaście lat.

Czym jest przemoc domowa?

Zgodnie z nowelizacje ustawy (Art. 2, par.1 Dz.U.2021.1249):

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przemocy domowej – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  1. a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  2. b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  3. c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  4. d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  5. e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;”

Dlaczego doświadczając przemoc domowej warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata?

Przemoc domowa to zjawisko, które dotyka wiele rodzin na całym świecie, niestety także te najbliższe nam. W sytuacjach, gdy bezpieczeństwo i dobrostan członków rodziny są zagrożone, istnieje pilna potrzeba interwencji prawnej. Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym w przypadku przemocy domowej?

Zrozumienie delikatności sytuacji klienta

Adwokat od spraw rodzinnych zdaje sobie sprawę z delikatności sytuacji związanej z przemocą domową. Rozumie, że ofiary często borykają się z emocjonalnymi i psychologicznymi trudnościami. Potrafi on dostosować swoje podejście, by zapewnić klientowi wsparcie i zrozumienie, tak by mógł bez większych trudności opowiedzieć o swoich problemach i przeżyciach.

Ochrona prawna i bezpieczeństwo ofiar przemocy

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony prawnej ofiar przemocy domowej. Pomaga w uzyskaniu nakazów ochronnych, w tym np. w procedurze niebieskiej karty, które mają na celu zabezpieczenie ofiar przed dalszymi aktami przemocy. Doradzi również w kwestiach związanych z ewakuacją z niebezpiecznego otoczenia.

Pomoc w skompletowaniu dowodów

Zbieranie odpowiednich dowodów w sprawie przemocy domowej może być trudnym zadaniem. Adwokat posiada doświadczenie w identyfikowaniu kluczowych elementów, które mogą być istotne w procesie prawnym. Wspomaga klienta w dokumentowaniu incydentów, zbieraniu zeznań świadków i przygotowywaniu dokumentacji. Podpowie także, czego należy nie mówić, a na co trzeba zwrócić uwagę, aby być wiarygodnym dla sądu.

Przedstawienie interesów małoletnich dzieci

Jeśli w rodzinie są dzieci, adwokat od prawa rodzinnego jest w stanie reprezentować także ich interesy. W sytuacji przemocy domowej, priorytetem jest zapewnienie nieletnim bezpiecznego środowiska. Adwokat pracuje nad uzyskaniem odpowiednich orzeczeń dotyczących opieki nad dziećmi, ustalaniem kontaktów z rodzicami oraz innych kwestii związanych z ich dobrostanem.

Znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych

Adwokat od prawa rodzinnego posiada wiedzę na temat dostępnych narzędzi prawnych do rozwiązania sprawy przemocy domowej. Może pomóc klientowi w podjęciu decyzji co do najlepszego sposobu postępowania, takiego, który skutecznie zabezpieczy interesy ofiary.

W sytuacji przemocy domowej skorzystanie z pomocy adwokata od prawa rodzinnego jest kluczowe. Taki specjalista nie tylko reprezentuje prawne interesy klienta, ale także zapewnia wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Przemoc domowa to trudny temat, ale dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnych ekspertów, ofiary mogą skierować swoje życie na bezpieczną ścieżkę. Jeżeli macie pytania, lub chcielibyście skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl