12 września 2019

Pozbawienie praw rodzicielskich

Pozbawienie władzy rodzicielskiej adwokat

Zgodnie z prawem polskim władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W praktyce oznacza to tyle, że zarówno ojciec jak i matka mogą na równi decydować o dziecku. Są jednak w sytuacji, gdy pozbawienie praw rodzicielskich wydaje się koniecznością. Podpowiadamy w jaki sposób można pozbawić jednego z rodziców praw do dziecka i kiedy jest to wskazane?

Kiedy sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić jeśli ma miejsce trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, mamy do czynienia z nadużywaniem tej władzy bądź też nastąpi  rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka przez rodziców. Celem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest szeroko rozumiana ochrona małoletniego dziecka. 

Czym jest pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie paw rodzicielskich może nastąpić z urzędu bądź na wniosek drugiego z rodziców. W sytuacji gdy występują problemy i dobro dziecka może być zagrożone odpowiednie urzędy mają obowiązek podjąć interwencję aby chronić dziecko. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że rodzic bądź rodzice wykraczają przeciwko prawom dziecka jest kierowany wniosek do sądu rodzinnego o podjęcie działań. Sąd rodzinny kierując się zasadą dobra dziecka ma wiele możliwości prawnych ochrony małoletniego. Ostatecznym i najdalej idącym świadkiem ochrony dziecka jest pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej.

Ile trwa sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich?

 Czas trwania sprawy o pozbawienie praw rodzicielskich jest zależny od wielu czynników w tym obszerności zawnioskowanego przez strony materiału dowodowego, który czym obszerniejszy tym czas postępowania może ulec wydłużeniu. Nie ma bowiem żadnych ustawowych terminów narzucających z góry i określających ile trwa sporawa o pozbawienie praw rodzicielskich.

Niepłacenie alimentów a pozbawienie praw rodzicielskich

Jedną z przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie przez rodzica obowiązków względem swojego małoletniego dziecka. Niepłacenie alimentów, jeżeli jest uporczywe z pewnością mieści się w kategorii rażącego zaniedbywania obowiązków rodzicielskich. Należy bowiem pamiętać, iż rodzice poza uprawnieniami mają także obowiązki względem swoich małoletnich dzieci a konieczność łożenia na dziecko jest jednym z takich podstawowych obowiązków.

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Pozbawienie praw rodzicielskich nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.  Zatem mimo, iż rodzić bądź rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich względem dziecka nie zwalania ich to od obowiązku dalszego alimentowania małoletniego.

Kontakt z dzieckiem a pozbawienie praw rodzicielskich

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie również pozbawienia możliwości styczności i osobistych kontaktów z dzieckiem. Może mieć jednak miejsce sytuacja, gdy sąd rodzinny ograniczy bądź pozbawi możliwości osobistej styczności z dzieckiem jeśli dobro dziecka będzie tego wymagało.

Co oznacza w praktyce pozbawienie praw rodzicielskich ojca?

 Skutkiem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest wyłączenie możliwości podejmowania przez pozbawionego władzy rodzicielskiej rodzica decyzji dotyczących dziecka. Utrata władzy rodzicielskiej to utrata nie tylko obowiązków względem dziecka ale też praw.  Taki rodzic nie może decydować zatem o wyborze przedszkola czy szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać, nie ma wpływu na wybór ewentualnego sposobu leczenia jeśli zaistnieje konieczność, nie podejmuje decyzji w żadnych kwestiach dotyczących dzieci.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może być przywrócona w każdym czasie jeśli odpadnie przyczyna, dla której została ustanowiona. Rodzic, który chce uzyskać przywrócenie władzy rodzicielskiej musi wystąpić do właściwego sądu rodzinnego z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej. W toku postępowania przed sądem jest badane czy ustała przyczyna, dla której władza rodzicielska została odebrana rodzicowi i czy dla dobra dziecka należy przywróć władzę rodzicielską. Trzeba się także liczyć z tym, że przywracają władzę rodzicielską sąd może chcieć tą władzę ograniczyć. Ograniczenie władzy po jej przywróceniu ma na celu zweryfikowanie, czy przywrócenie faktycznie jest zasadne co może się wiązać z zastosowanie np. nadzoru ze strony kuratora sądowego.

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Chcesz wiedzieć z czym wiąże się pozbawienie praw rodzicielskich?

Czy też interesuje cię temat jak pozbawić praw rodzicielskich?

Poszukujesz adwokata od prawa rodzinnego?

Zapraszamy do nasze kancelarii adwokackiej w Krakowie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze sprawami dotyczącymi pozbawienia władzy rodzicielskiej. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy. Jeśli chcesz wiedzieć jak przebiega postępowanie przed sądem w przedmiocie pozbawienia praw rodzicielskich i jakie pytania zadaje sąd na sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej zapraszamy do kontaktu. W przypadku braku możliwości spotkania oferujemy możliwość sporządzenia wzoru wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl