26 listopada 2023

Podział majątku a kredyt hipoteczny

podział-majątku

Rozwód to trudny czas, który często wiąże się nie tylko z emocjonalnymi, ale także finansowymi wyzwaniami. Jednym z najbardziej palących problemów jest podział majątku, zwłaszcza jeśli para posiada wspólny kredyt hipoteczny. Jak poradzić sobie z tym delikatnym zagadnieniem? Kto przejmuje zobowiązanie spłaty kredytu po rozwodzie, a może konieczna jest sprzedaż mieszkania lub domu zakupionego na kredyt? Na te i inne pytania adwokat od rozwodów odpowiada szczegółowo w tym artykule.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to jedno z najważniejszych zagadnień, które wymaga starannej uwagi i sprawiedliwego podejścia. Zgodnie z zasadą, jeżeli małżonkowie nie podpisali rozdzielności majątkowej, majątek, który gromadzili w trakcie trwania związku, jest ich wspólną własnością, co oznacza, że podział majątku po rozwodzie powinien, co do zasady być pół na pół. Działania podejmowane w tym trudnym okresie mogą wpłynąć na komfort życia obu stron w przyszłości. Oczywiście, często o sprawiedliwy podział majątku wcale nie jest tak prosto. Adwokat od rozwodów może pomóc zrozumieć obowiązujące przepisy prawne, doradzi w kwestiach finansowych a także może pomóc w uzyskaniu najkorzystniejszego porozumienia w taj sprawie. A co w sytuacji, gdy małżonkowie, w trakcie trwania związku wzięli kredyt hipoteczny, który nadal spłacają? Komu należy się wówczas dom lub mieszkania, a kto powinien dalej spłacać zobowiązanie?

Rozwód a kredyt hipoteczny

W dniu, w którym sąd orzeka rozwód małżonków, ustaje między nimi ustrój wspólności majątkowej. Aczkolwiek, co warto podkreślić, ów rozwód nie ma w zasadzie żadnego wpływu na posiadany przez nich kredyt hipoteczny, który zaciągnęli jeszcze w trakcie trwania związku. Tak więc, za jego spłatę nadal odpowiadają oni solidarnie. W konsekwencji bank może domagać się by obydwoje spłacali raty lub też jeden z nich. Czy Sąd jednak może w tej sprawie postanowić inaczej?

Czy sąd dzieli kredyt po rozwodzie?

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że Sąd w sprawie o podział majątku, dokonuje podziału wyłącznie aktywów, które to wchodzą w skład majątku wspólnego stron. „Nie interesuje go” w ogóle kwestia zaciśniętych przez małżonków zobowiązań, dlatego też co do zasady nie podejmuje także decyzji o tym, który z nich będzie zobowiązany do jego spłaty. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2020 r., V CSK 41/19, sąd przyznając nieruchomość na własność jednej ze stron – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody, które to przemawiają za jego uwzględnieniem. O jakich powodach mowa?

Powody uwzględniające kredyt hipoteczny przy podziale majątku

Odpowiadając na to pytanie, warto wskazać następującą sytuację. Chodzi mianowicie o taką sytuację, gdy ów zobowiązanie finansowe, zostaje przepisane na jednego z małżonków. Wówczas ów kredyt zostaje uwzględniony przy ustalaniu wartości nieruchomości tzn. jej wartość zostanie odpowiednio obniżona.

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny

W przypadku posiadania kredytu hipotecznego przez małżonków, którzy są w trakcie rozwodu, najlepiej byłoby, aby byli oni zgodni co do tego, jakie części majątku wspólnego będą należeć do poszczególnych osób, a także to, kto będzie spłacać zobowiązania finansowe. Najprostszym rozwiązaniem, w tym ostatnim przypadku byłoby przepisanie kredytu, za zgodą banku, na jednego z małżonków, któremu jednocześnie mogłoby być przyznane mieszkanie. Może się jednak zdarzyć i tak, że ów strona, która zobowiązana byłaby do spłaty należności nie ma oficjalnie odpowiedniej zdolności kredytowej, na „samodzielną” spłatę, wówczas w miejsce dotychczasowego kredytobiorcy może wstąpić inne osoba np. rodzic, czy też nowy partner itp.

Podsumowując warto pamiętać o tym, że za spłatę kredytu hipotecznego małżonkowie są zazwyczaj odpowiedzialni solidarnie. Jeżeli zaś mają Państwo pytania odnośnie podziału majątku, zapraszamy do kontaktu. Nasi adwokaci od prawa rodzinnego, z pewnością rozwieją wszelkie Państwa wątpliwości. Doradzą także, co można zrobić w konkretnej sytuacji.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl