12 marca 2023

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

odwołanie-darowizny

Czy można odwołać darowiznę?

Nierzadko zdarza się, że darczyńca stara się o cofnięcie darowizny, co ma miejsce z różnych względów. Jedną z nich jest tzw. rażąca niewdzięczność. Jest to przesłanka, która dopuszcza odwołanie darowizny. Warto jednak pamiętać, że obowiązują nas określone terminy. Kodeks cywilny przewiduje na to rok. My podpowiadamy, czym jest rażąca niewdzięczność i jak odwołać darowiznę?

Kiedy można odwołać darowiznę?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia stosunków osobistych lub majątkowych. W praktyce, naruszenie stosunków osobistych może obejmować sytuacje takie jak: niewdzięczne zachowanie obdarowanego wobec darczyńcy, np. obrażanie lub grożenie mu, a naruszenie stosunków majątkowych może dotyczyć nieuczciwego wykorzystania darowizny, np. wydatkowanie jej na cele niezgodne z przeznaczeniem.

Ważne : Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą nie uznaje się za przejaw rażącej niewdzięczności zachowań mieszczących się w „granicach zwykłych konfliktów życia codziennego” co więcej nie może być uznane za niewdzięczność rażącą dopuszczenie się uchybień mieszczących się w ramach „trwałego konfliktu rodzinnego”. Bardzo często podkreśla się w orzecznictwie, że nie stanowią uzasadnionego powodu odwołania darowizny „drobne i odosobnione niewłaściwe działania, choćby umyślne”. W orzecznictwie znano również, że nawet istnienie „silnego rodzinnego sporu” samo przez się nie może być interpretowane jako rażąca niewdzięczność obdarowanego.

Odwołanie darowizny termin

Aby odwołanie darowizny było skuteczne, darczyńca musi podjąć odpowiednie kroki w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o ciężkim naruszeniu stosunków osobistych lub majątkowych ze strony obdarowanego. Darczyńca może wystąpić do sądu z pozwem o unieważnienie darowizny.

Warto jednak zaznaczyć, że odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność jest ostatecznym rozwiązaniem i powinno być stosowane tylko w skrajnych przypadkach. Wiele sporów między darczyńcami a obdarowanymi można rozwiązać w drodze porozumienia i mediacji.

Jakie są koszty sprawy sądowej o unieważnienie darowizny?

Podejmując decyzję o wstąpieniu z pozwem o unieważnienie umowy darowizny trzeba brać pod uwagę z jakimi kosztami możemy się liczyć także w przypadku przegranej sprawy. Koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej zależą od wielu czynników, w tym od rodzaju sprawy, jej złożoności, czasu trwania postępowania oraz wybranego przez stronę trybu procesowego.

Opłaty sądowe – na każdym etapie postępowania strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej. Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. W przypadku sprawy o odwołanie darowizny trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu spory, czyli faktycznej wartości darowizny.

Koszty zastępstwa procesowego – jeśli strona korzysta z pomocy prawnika, musi ponieść koszty jego usług. Koszty te zależą od stawek wynagrodzenia prawnika, który reprezentuje stronę oraz od czasu poświęconego na sprawę.

Koszty ekspertyz i opinii biegłych – w niektórych sprawach sądowych trzeba także liczyć się koniecznością poniesienia kosztów związanych z opinią biegłego. Co do zasady jednak w przypadku wygrania sprawy o odwołanie darowizny całością kosztów zostanie obciążona strona przegrywająca postępowanie.

Jeżeli masz pytania dotyczące odwołania darowizny, nasz adwokat od spraw cywilnych, chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl