10 grudnia 2022

Odrzucenie spadku przez małoletniego

odrzucenie-spadku-przez-małoletniego

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie w imieniu małoletniego?

Prawo spadkowe dopuszcza możliwość odrzucenia spadku przez osobę małoletnią. Niestety z uwagi na fakt, że nie ukończyła ona 18 roku życia, w jej imieniu musi to zrobić jej pełnomocnik, bądź też prawny opiekun, który ma możliwość decydowania o majątku nieletniego. O tym, jak odrzucić spadek, już pisaliśmy, lecz dziś przybliżymy kwestię dziedziczenia przez osoby, które nie ukończyły jeszcze pełnoletności. W tym artykule przeczytacie m.in.: jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego, co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku i kto może tego dokonać?

Kiedy warto starać się o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie wydaje się oczywista: kiedy wiemy, że spadkodawca pozostawił po sobie wyłącznie długi spadkowe lub ich wartość przekracza łączną sumę jego majątku. W takim wypadku odrzucenie spadku przez małoletniego wydaje się więc być koniecznością, tym bardziej że co do zasady, nie byłoby w stanie ich spłacić, a odpowiedzialność za długi spadkowe, spadłaby na jego prawnych opiekunów.

Odrzucenie spadku przez małoletniego, czyli od czego zacząć?

Pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o odrzucenie spadku przez małoletniego, jest ustalenie, czy dziecko jest spadkobiercą. Może się bowiem okazać, że np. spadkodawca wydziedziczył go tuż przed śmiercią. Warto również podkreślić, że jeżeli odrzucenie spadku ma dotyczyć jednego z rodziców, to wówczas nieletni dziedziczy w pierwszej kolejności. W przypadku spadku po dalszym krewnym, takim jak babcia, ciotka itp., wówczas w pierwszej kolejności spadek muszą odrzucić najbliżsi krewni – spadkobiercy ustawowi.

Po ustaleniu, czy dziecko jest spadkobiercą, procedura o odrzucenie spadku przez małoletniego, została przez nas opisana poniżej.

Terminy na odrzucenie spadku przez małoletniego

Na odrzucenie spadku przez małoletniego mamy 6 miesięcy od momentu, gdy dowiemy się o śmierci spadkodawcy. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy nie zmieścimy się w ustawowym terminie sześciu miesięcy i nie dopilnujemy wszelkich formalności, a także nie złożymy odpowiedniego oświadczenia, obejmuje nas spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobiercy, w tym również małoletnie dzieci, odpowiadają za długi zmarłego jedynie do czynnej wartości spadku, jakie im przypadają.

Gdzie złożyć wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, należy złożyć wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w celu uzyskania takiej zgody.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, w sądzie czy u notariusza?

Gdy Sąd Rodzinny wyda decyzję, ponownie zaczyna biec ustawowy termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Mając jednak prawomocny wyrok, możemy dokończyć procedurę, udając się do Sądu Cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania nieletniego, gdzie składamy odpowiedni wniosek. Sama rozprawa trwa zaledwie kilka minut, ponieważ Sąd z reguły wydaje wyrok pozytywny na rzecz wnioskodawcy. Na uprawomocnienie wyroku musimy jednak poczekać około miesiąca.

Warto jednak zaznaczyć, że zamiast w Sądzie Cywilnym, formalne zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego dziecka można przeprowadzić również u notariusza. Procedura się upraszcza bo wszelkie czynności prawne wykonuje, w imieniu przedstawiciela dziecka, notariusz. Wystarczy tylko udać się do wybranej Kancelarii Notarialnej z dokumentami sprawy do oceny formalnej, aktem urodzenia dziecka lub dzieci, odpisem aktu zgonu, wyrokiem sądu rodzinnego i potwierdzić własną tożsamość dowodem osobistym.

Koszty sądowe są jednak niższe niż u notariusza, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Odrzucenie spadku przez małoletniego po upływie 6 miesięcy?

Dziecko zostaje powołane do spadku już w chwili jego odrzucenia przez rodzica. W tym też momencie dla nieletniego zaczyna biec 6-miesięczny termin na złożenie oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Termin ten biegnie niezależnie od terminów sądowych, dlatego nie warto zwlekać, ponieważ istnieje ryzyko, że sąd rodzinny nie zdąży wydać zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego przed upływem 6 miesięcy. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że dziecko będzie dziedziczyć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w tym również z długami. W przypadku przedłużających się terminów, dobry adwokat od spraw spadkowych, może okazać się pomocny, szczególnie w sytuacji, gdy nie chcemy, by nasza pociecha dziedziczyła długi, za które my również będziemy odpowiadać.

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego powinien zawierać następujące dane:

  • Dane osobowe wnioskodawców tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania.
  • Załączniki: akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek, opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Ile kosztuje odrzucenie spadku przez małoletniego?

Opłata od wniosku za odrzucenie spadku przez małoletniego wynosi 100 zł. Jest to kwota stała.

Przydatnie dokumenty o odrzucenie spadku przez małoletniego

  • Wniosek do Sądu Rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wraz z kopią.
  • Wniosek do Sądu Cywilnego wraz z kopią.
  • Odpis skrócony Aktu Zgonu Spadkodawcy w 2 egz.
  • Odpis skrócony Aktu Urodzenia dziecka / lub dzieci po 2 egz.
  • Wyrok Sądu Cywilnego – odrzucenie spadku przez rodzica dziecka.
  • Wyrok Sądu Rodzinnego – pozwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

W przypadku pytań dotyczących prawa spadkowego i odrzucenia spadku przez małoletniego, zapraszamy do kontaktu.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl