12 czerwca 2023

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej – adwokat od rozwodów odpowiada

adwokat-od-rozwodów

Wiele osób uważa, że pozew rozwodowy załatwia wszystko, że wystarczy go napisać i rozwiązanie małżeństwa staje się formalnością. Nic bardziej mylnego. Bez względu na to, jaką formę przybrał ów pozew: czy był to pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem, małżonkowie będą musieli spotkać się w sądzie na rozprawie, na której Sąd będzie im zadawać wiele pytań. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy ich uniknąć. Ma to zazwyczaj miejsce w sytuacji, gdy staramy się o rozwód za porozumieniem stron, a nas reprezentuje na rozprawie adwokat od rozwodów. W przeciwnym wypadku na rozprawie mogą zostać nam zadane niewygodne pytania, na które powinniśmy szczerze odpowiadać. Od tego bowiem zależy to, czy otrzymamy rozwód i w jakiej formie.

Jak to już zaznaczyliśmy, na rozprawie rozwodowej przyjdzie nam odpowiadać na wiele różnych pytań. Jedne będą dotyczyć czysto formalnych kwestii typu: kiedy zawarliśmy związek małżeński, a inne mogą być bardziej szczegółowe, a nawet kłopotliwe dla strony np.: czy zdradzał Pan żonę? Często nie sposób będzie ich uniknąć, dlatego też odpowiadamy: o co pyta Sąd na rozprawie rozwodowej. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc doświadczonego adwokata rozwodowego, z pewnością przygotuje on nas do rozprawy, acz i tak warto samemu wcześniej również odpowiedzieć sobie na najczęściej pojawiające się pytania, które są zadawane m.in. przez sędziego podczas rozprawy.

10 najczęściej pojawiających się pytań na rozprawie rozwodowej

Niezależnie od tego, czy staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez sąd i tak zada nam co najmniej 10 pytań, w tym m.in.:

 1. Ile ma Pan/Pani lat?
 2. Jaki jest Pana/Pani zawód?
 3. Czy był/a Pan/Pani karana/y za składanie fałszywych zeznań?
 4. Kiedy zawarliście Państwo związek małżeński?
 5. Czy zawierali Państwo umowę majątkową małżeńską, czy mają Państwo wspólność majątkową?
 6. Czy mają Państwo dzieci?
 7. Od kiedy nie prowadzą Państwo wspólnego gospodarstwa domowego?
 8. Czy widzą Państwo możliwość kontynuowania małżeństwa?
 9. Kiedy ostatni raz Państwo współżyli?
 10. Czy kocha Pani męża? Czy kocha Pan żonę?

Oczywiście wyżej wymienione pytania mogą mieć nieco inną formę, acz i tak przyjdzie nam na nie odpowiedzieć. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na rozwód, odpowiedź na nie, nie powinna nam sprawić problemu. Należy mieć jednak na względzie fakt, że nie są to jedyne pytania, które zostaną nam zadane.

O co jeszcze pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Inne pytania Sądu mają zmierzać do ustalenia, czy w przypadku stron doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Mają też na celu ustalenie, jeżeli taka była treść pozwu, który z małżonków przyczynił się do rozpadu związku. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy zgadzacie się Państwo na rozwód
 2. Jak długo byliście małżeństwem?
 3. Jak długo się Państwo znali przed ślubem?
 4. Z jakich powodów został zawarty związek małżeński?
 5. Jakie są przyczyny wniesienia pozwu rozwodowego?
 6. Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa np. terapii małżeńskiej?
 7. Jakie są Państwa wnioski dotyczące podziału majątku?
 8. Jakie są Państwa wnioski dotyczące opieki nad dziećmi?
 9. Czy jesteście w stanie współpracować w sprawach dotyczących dzieci, takich jak wizyty, alimenty itp.?
 10. Czy jesteście zainteresowani mediacją jako alternatywnym sposobem rozwiązania sporów?
 11. Czy jesteście świadomi wszelkich umów przedślubnych lub innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na rozwód?
 12. Czy znacie prawa dotyczące rozwodów i jakie są Wasze oczekiwania wobec tego procesu?
 13. Czy mieszkają Państwo razem?
 14. Jak układało się Państwa małżeństwo na przestrzeni lat?
 15. Co było główną przyczyną wniesienia pozwu o rozwód?
 16. Czy mają Państwo dzieci pozamałżeńskie?
 17. Czy widzą Państwo szansę na porozumienie? Czy chcą skorzystać Państwo z mediacji?
 18. Czy dzieci wiedzą, że Państwo się rozwodzą? Czy rozmawiali Państwo z dziećmi o rozwodzie?
 19. Czy objęli Państwo dzieci opieką psychologiczną?
 20. Czy dzieci są zdrowe? Jeśli chore, to na co?
 21. Czy dzieci się uczą? Gdzie?
 22. Jak wyglądają relacje dzieci z drugim rodzicem?
 23. W czym upatruje Pan/Pani winę małżonka? Proszę podać fakty i kiedy miały one miejsce.
 24. Kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego?

Powyższe pytania stanowią tylko ogólny zarys  mogą się różnić w zależności od konkretnej sprawy. Warto pamiętać, że rozwody są indywidualne, a pytania mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i okoliczności małżeństwa, które są przedmiotem rozprawy. Warto przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu skonsultować swoją sprawę z doświadczonym prawnikiem. Adwokat od rozwodów pomoże się nam przygotować do rozprawy, a także pomoże odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, a także uczuli na to, o czym nie powinniśmy wspominać.

Pamiętajmy także o tym, że jeżeli staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie, warto także wnosić o powołanie świadków, którzy faktycznie dysponują cenną dla sprawy wiedzą.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl