12 maja 2022

Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej?

zasiedzenie-rzeczy ruchomej

Zdarza się, że pożyczamy od kogoś jakąś rzecz do użytkowania np. samochód. Nierzadko również korzystamy z niej przez kilka do kilkunastu nawet lat, często również zapominając o jej zwróceniu, ponieważ niejako zaczynamy ja traktować jako własność. W takiej sytuacji można się starać o sądowe zasiedzenie rzeczy ruchomej. I chociaż zazwyczaj sam termin „zasiedzenie” kojarzy nam się wyłącznie z nieruchomościami, ponieważ ich wartość jest znacznie większa, tak również i w przypadku przedmiotów można starać się o nabycie do nich praw własności. Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej i jak się o nie starać? Ile kosztuje wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Czym jest zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Zasiedzenie rzeczy ruchomej to nic innego jak nabycie do niej praw własności. W tym miejscu warto jednak doprecyzować, czym są owe ruchomości? Czy są to wszelkie przedmioty, których używamy na co dzień? Czy też dotyczy to wyłącznie określonych rzeczy? W Kodeksie Cywilnym niestety nie ma definicji rzeczy ruchomej. Przyjmuje się więc, że należy przez nią rozumieć, wszystko co nie jest nieruchomością. W tym przypadku przepisy (art. 46) wskazują, że są to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty), jak i budynki trwale z gruntem związane lub tez wyłącznie ich części, jeżeli też na mocy przepisów szczególnych stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności.

W związku z powyższym, ruchomością będzie wszystko to, co nie jest częścią powierzchni ziemskiej, jak i nie jest trwale związane z gruntem, Będą to więc: samochodu, komputery, pieniądze, sprzęty AGD/ RTV, a nawet i ubrania itp.

To co wyróżnia ruchomość od nieruchomości, to to, że tę pierwszą można fizycznie przenieść.

Kiedy możliwe jest zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Mówiąc o tym, kiedy można zasiedzieć ruchomość, warto odwołać się do art. 174 par. 1 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje:

  • 1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Aby mówić o zasiedzeniu ruchomości, konieczne jest spełnienie 3 przesłanek:

  • Posiadanie samoistne rzeczy.
  • Upływ określonego czasu (3 lata).
  • Istnienie dobrej wiary przez cały okres posiadania.

Wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej

Wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie rzeczy. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nikt się nie zgłosi, albo zgłosi się i nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie ruchomości.

Ile kosztuje wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Opłata za wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej wynosi 2 tys. złotych. Jest to kwota stała, a dowód jej uiszczenia składa się wraz z innymi dokumentami.

Zasiedzenie rzeczy ruchomej należy udowodnić, stąd też sprawy tego typu mogą być trudne do wygrania. Niemniej jednak, w takim przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokatów. Poprowadzą nas oni przez całe postępowanie, oraz doradzą, w jaki sposób postępować i jakie dowody będą najlepsze, aby móc starać się o zasiedzenie ruchomości.

W sprawach o zasiedzenie rzeczy ruchomej zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl