12 maja 2022

Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej?

zasiedzenie-rzeczy ruchomej

Zasiedzenie ruchomości, kiedy jest możliwe i kogo dotyczy?

Zdarza się, że pożyczamy od kogoś jakąś rzecz do użytkowania np. samochód. Nierzadko również korzystamy z niej przez kilka do kilkunastu nawet lat, często zapominając o jej zwróceniu, ponieważ niejako zaczynamy ją traktować jako własność. W takiej sytuacji można się starać o sądowe zasiedzenie rzeczy ruchomej. I chociaż zazwyczaj sam termin „zasiedzenie” kojarzy nam się wyłącznie z nieruchomościami, ponieważ ich wartość jest znacznie większa, tak również i w przypadku przedmiotów można starać się o nabycie do nich praw własności. Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej i jak się o nie starać? Ile kosztuje wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej? Kiedy jest możliwe zasiedzenie ruchomości?

Czym jest zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Zasiedzenie rzeczy ruchomej to nic innego jak nabycie do niej praw własności. W tym miejscu warto jednak doprecyzować, czym są owe ruchomości? Czy są to wszelkie przedmioty, których używamy na co dzień? Czy też dotyczy to wyłącznie określonych rzeczy? W Kodeksie Cywilnym niestety nie ma definicji rzeczy ruchomej. Przyjmuje się więc, że należy przez nią rozumieć, wszystko co nie jest nieruchomością. W tym przypadku przepisy (art. 46) wskazują, że są to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty), jak i budynki trwale z gruntem związane lub tez wyłącznie ich części, jeżeli też na mocy przepisów szczególnych stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności.

W związku z powyższym, ruchomością będzie wszystko to, co nie jest częścią powierzchni ziemskiej, jak i nie jest trwale związane z gruntem, Będą to więc: samochodu, komputery, pieniądze, sprzęty AGD/ RTV, a nawet i ubrania itp.

To co wyróżnia ruchomość od nieruchomości, to to, że tę pierwszą można fizycznie przenieść. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że zasiedzenie ruchomości również jest możliwe.

Kiedy możliwe jest zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Mówiąc o tym, kiedy można zasiedzieć ruchomość, warto odwołać się do art. 174 par. 1 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje:

1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Aby mówić o zasiedzeniu ruchomości, konieczne jest spełnienie 3 przesłanek:

  • Posiadanie samoistne rzeczy.
  • Upływ określonego czasu (3 lata).
  • Istnienie dobrej wiary przez cały okres posiadania.

Zasiedzenie ruchomości w dobrej wierze

Tak więc warto wyraźnie podkreślić, posiadanie ruchomości w zlej wierze nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, dobra wiara jest stanem psychicznym, wyrażającym się w błędnym, niemniej jednak usprawiedliwionym przekonaniu o istnieniu prawa lub stosunku prawnego bądź też sytuacji istotnej z punktu widzenia prawa, pomimo tego, że rzeczywisty stan prawny oceniono obiektywnie jest odmienny.

Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej?

Warto podkreślić, że do nabycia przez zasiedzenie ruchomości, konieczne jest nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy, w dobrej wierze, przez okres 3 lat.

Wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej

Wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie rzeczy. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nikt się nie zgłosi, albo zgłosi się i nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie ruchomości.

Ile kosztuje zasiedzenie rzeczy ruchomej? Wniosek o zasiedzenie ruchomości – opłata

Opłata za wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej wynosi 2 tys. złotych. Jest to kwota stała, a dowód jej uiszczenia składa się wraz z innymi dokumentami.

Adwokat zasiedzenie, dlaczego będzie potrzebny?

Zasiedzenie rzeczy ruchomej należy udowodnić, stąd też sprawy tego typu mogą być trudne do wygrania. Niemniej jednak, w takim przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokatów. Poprowadzą nas oni przez całe postępowanie, oraz doradzą, w jaki sposób postępować i jakie dowody będą najlepsze, aby móc starać się o zasiedzenie ruchomości. Warto także wspomnieć, że zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu Postępowania Cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

W sprawach o zasiedzenie rzeczy ruchomej zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl