28 października 2020

Mediacje rodzinne zamiast rozwodu.

mediacje-rodzinne

Dlaczego mediacje sądowe są ważne?

Wydaje się, że jeżeli któraś ze stron wniosła pozew o rozwód to małżeństwo można uznać za zakończone. Nic bardziej mylnego, ponieważ zanim dojdzie do formalnego ustania związku małżeńskiego jeszcze wiele może się wydarzyć. Zdarza się również, że niektórzy małżonkowie decydują się na mediacje rodzinne, czy to dotyczące podziału majątku po rozwodzie, opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też te dotyczące próby ratowania związku. Dowiedzcie się, kiedy warto zdecydować się na mediacje rodzinne.

Czym są mediacje rodzinne? 

Ministerstwo Sprawiedliwości definiuje mediacje rodzinne jako „procedurę rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia”.

Mediacje rodzinne są więc formą pozasądowej próby rozwiązania konfliktu jaki ma miejsce między małżonkami. Jak podaje dalej Ministerstwo Sprawiedliwości mogą one dotyczyć:

 • pojednania małżonków,
 • ustalenia warunków rozstania,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • spraw majątkowych i mieszkaniowych.

Kiedy mogą pomóc mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne mogą pomóc zwaśnionym stronom, gdy występują między nimi nieustanne konflikty i kłótnie, a o pojednanie jest trudno. Nieustanne żale i ataki, które nie zostaną wyjaśnione mogą doprowadzić do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, a tym samym – rozwodu.

Należy pamiętać, że mediacje rodzinne nie dotyczą tylko i wyłącznie małżonków. Dotyczą one relacji także między dorosłymi a dziećmi, czy też relacji między rodzeństwem.

Jak wyglądają mediacje rodzinne?

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych podaje następujące zasady, jak powinny wyglądać mediacje rodzinne:

Mediacje powinny być:

 • Dobrowolne – nie można nikogo zmuszać do uczestnictwa w mediacjach.
 • Poufne – mediator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy.
 • Bezstronne – mediator nie może opowiadać się po żadnej stronie.
 • Neutralne – mediator nie sugeruje zwaśnionym stronom rozwiązań, a jedynie pomaga dojść do porozumienia.
 • Troska o dzieci – mediacje nie mogą krzywdzić dzieci, szczególnie małoletnich.
 • Skierowane ku przyszłości.
 • Przeprowadzane z szacunkiem dla stron – zapewnienie bezpiecznych i neutralnych warunków rozmów.

Kiedy mediacje rodzinne nie są wskazane?

Mediacje rodzinne mają za zadanie złagodzić występujący konflikt i dojść do porozumienia, dlatego nie mogą być przeprowadzane w sytuacji gdy:

 • W rodzinie ma miejsce przemoc.
 • Występuje uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.
 • Któryś z członków rodziny boryka się z chorobą psychiczną.
 • Mediacje mają posłużyć do osiągnięcia ukrytych celów.
 • Droga sądowa będzie korzystniejsza dla obu zwaśnionych stron.

Ile kosztuje mediacja sądowa?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 30 listopada 2005 roku pierwsze spotkanie wynosi 60 zł, a kolejne 25 zł.

W przypadku, gdy decydujemy się na mediacje prywatne, ceny są ustalane indywidualnie.

Zalety mediacji

Mediacje sądowe mają wiele korzyści dla stron, a przede wszystkim zapewniają:

 1. Oszczędność czasu i kosztów. Mediacje rodzinne są zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjne postępowania sądowe. Rodziny mogą uniknąć długotrwałego procesu sądowego, co jest szczególnie ważne dla wszystkich stron zaangażowanych w sytuację rozwodową.

 2. Lepsza komunikacja. Mediator pomaga parze w otwartej i konstruktywnej komunikacji. To umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań każdej ze stron, co z kolei może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego porozumienia.

 3. Własna kontrola nad decyzjami. W procesie mediacji to strony same podejmują decyzje. Oznacza to, że kontrolują swój los i mają większe szanse na sformułowanie rozwiązania dostosowanego do ich własnych potrzeb i sytuacji.

 4. Ochrona dzieci. Mediacje sądowe kładą nacisk na dobro dzieci i ich potrzeby. Pomagają zminimalizować wpływ rozwodu na małoletnich, ponieważ wszelkie decyzje podejmowane są z myślą o ich dobru.

 5. Zachowanie relacji. Mediacje pomagają utrzymać zdrową komunikację między stronami. Jest to szczególnie ważne, gdy rodzice muszą nadal współpracować przy wychowywaniu dzieci po rozwodzie.

A może rozwód?

Mediacje rodzinne, czy też mediacje przedsądowe pomagają również skrócić rozwód, ponieważ kwestie sporne zostają ustalone wcześniej między małżonkami. Mogą również pomóc podjąć ostateczną decyzję w kwestii rozstania. Jest to szczególnie istotny argument w sytuacji, gdy dzieci angażują się w rozwód rodziców – są świadkami ich kłótni.

Rozwód jest ostatecznością, na którą niekiedy warto się zdecydować, jeżeli nastąpiło trwałe zakończenie pożycia małżeńskiego. Jeżeli się na niego zdecydujemy warto skorzystać z pomocy adwokatów, którzy krok po kroku przeprowadzą nas przez całe postępowanie, szczególnie gdy w grę wchodzą również dzieci.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl