17 stycznia 2022

Kto dziedziczy spadek po bezdzietnym bracie?

Dziedziczenie_spadku_po_bezdzietnym

Zasady dziedziczenia po osobie zmarłej zostały szczegółowo rozpisane w Kodeksie Cywilnym i jeżeli kwestie spadkowe w przypadku rodziców i dzieci nie budzą wątpliwości tak już dziedziczenie po bezdzietnym bracie czy siostrze budzi wątpliwości. Podpowiadamy, kiedy do spadku z ustawy będzie uprawniony współmałżonek a kiedy rodzice i rodzeństwo?

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej?

Coraz częściej zdarza się, że pary nie chcą mieć dzieci. Żyją na tzw. kocią łapę. Rosnąca zaś z roku na rok liczba rozwodów nie zachęca zaś młodych do formalizowania związku. Problem może pojawić się w momencie śmierci jednego z nich. Pojawia się bowiem pytanie, kto dziedziczy spadek, tym bardziej jeżeli do majątku dorabiali się oni wspólnie. Nie byłoby problemu, gdyby byli małżeństwem, a jeżeli nie są?

W tym miejscu warto podkreślić, że pierwszeństwo przysługuje dziedziczeniu testamentowemu. Warto zadbać o interesy drugiej osoby, z którą od wielu lat tworzymy udany związek. Nierzadko bowiem zdarza się, że po śmierci jednej osoby druga pozostaje z niczym. Co więcej, ustawowi spadkobiercy pozbywają ją również mieszkania w którym mieszkała, a które również utrzymywała.

Dziedziczenie po małżonku bez dzieci

Wydawać by się mogło, że jeżeli zmarły współmałżonek nie pozostawił po sobie dzieci wówczas drugi dziedziczy cały jego majątek w całości. Nic bardziej mylnego. Po osobie bezdzietnej, zgodnie z ustawą dziedziczą małżonek i rodzice zmarłego, w następującej wysokości: małżonek 1/2 , każdy z rodziców ¼ majątku. Jeżeli zaś nie jest znany ojciec zmarłego, lub żyje tylko matka wówczas dziedziczy ona całą połowę spadku po zmarłym. A co jeżeli i rodzice nie żyją? Wówczas spadek przypada kolejnym najbliższym osobom z rodziny zmarłego.

Kto dziedziczy spadek po bezdzietnym bracie?

Jeżeli brat żył w nieformalnym związku i nie pozostawił dzieci ani testamentu wówczas cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych: ojciec 50% i matka 50%. W sytuacji zaś, gdy jedno z nich nie żyje wówczas udział, zmarłego rodzica, przypada rodzeństwu w częściach równych.

Kodeks cywilny art. 932 wyraźnie wskazuje:

  • §1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
  • §2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
  • §3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
  • §4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
  • §5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
  • §6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Zmiany w dziedziczeniu

Wyżej opisane zasady dziedziczenia po bezdzietnej osobie zmarłej obowiązują po dniu 28 czerwce 2009 roku. Co istotne, jeżeli spadkodawca zmarł przed ową datą wówczas dziedziczenie następuje na nieco innych zasadach tzn. połowę spadku otrzymuje małżonek, a pozostałą dzielą się rodzice i rodzeństwo w częściach równych.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl