19 grudnia 2021

Kontakty z dzieckiem, czyli jak uregulować kontakty po rozwodzie?

kontakty z dzieckiem

Święta to szczególny czas w roku, który chcemy spędzić w gronie najbliższych. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie osób dorosłych, ale także i dzieci, które po rozwodzie rodziców mogą mieć trudność z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest więc szczególnie konieczne. Stałe dni i godziny odwiedzin, czy spędzania czasu z drugim z rodziców zapewniają bezpieczeństwo także nieletniemu, który wie, kiedy zobaczy się z opiekunem i będzie mógł z nim spędzić czas.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Należy pamiętać, że co do zasady istotne jest, że kontakty małoletniego nawet po rozwodzie powinny zostać utrzymane. Jeżeli rodzice w tej kwestii nie potrafią się dogadać, sytuację reguluje wówczas sąd rodzinny na drodze postanowienia lub też Sąd Okręgowy, który orzeka rozwód lub separację.

Dlaczego ustalenie regularnych kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest takie istotne?

Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecko ma prawo spotykać się z obojgiem rodziców niezależnie od tego, czy żyją i mieszkają oni razem czy nie. Regularne kontakty mają służyć nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim nieletniemu, który będzie wiedział, kiedy zobaczy się z drugą najbliższą mu osobą.

Sądowne ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem, jak to już zostało wspomniane mogą być ustalone na zasadzie ugody, lub też, gdy rodzice nie potrafią się ze sobą porozumieć decyzją sądu.  Chcąc je ustalić w piśmie procesowym należy wskazać proponowane przez siebie terminy oraz ich formę.

Sąd podejmując decyzję o określeniu kontaktów z dzieckiem i ich formie bierze przede wszystkim od uwagę dobro nieletniego. W przypadku, gdy dziecko jest w stanie wyrażać także własne potrzeby, bierze również pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Rodzaje kontaktów z dzieckiem

Należy pamiętać, że kontakty rodziców z dzieckiem nie ograniczają się tylko i wyłącznie do odwiedzin. Koreks Rodzinny i Opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że zalicza się do nich także:

  • Przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.
  • Bezpośrednie porozumiewanie się .
  • Utrzymywanie korespondencji, w tym korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak liczyć weekendy w kontaktach z dzieckiem?

Zazwyczaj ustalając kontakty z dzieckiem sąd używa sformułowania „weekend”, co drugi, co trzeci weekend miesiąca. I nie ma tutaj żadnego problemu z liczeniem (np. kontaktu z dzieckiem ustalone od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 18:00 w 1 i 3 weekend miesiąca), kiedy „przypada nasza kolej” jeżeli dany miesiąc rozpoczyna się w poniedziałek i ma 4 weekendy. Sytuacja nieco bardziej się komplikuje, gdy piątek przypada na 31 poprzedniego miesiąca a sobota wypada już w nowym miesiącu. W takim przykładzie 1 weekend miesiąca rozpoczął się w piątek w zeszłym miesiącu i zakończył w niedzielę miesiąca kolejnego.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a święta

Przy ustaleniu kontaktów z dzieckiem należy dokładnie ustalić ich rodzaj oraz częstotliwość, w tym również określić także sposób kontaktu w święta. Co w sytuacji, gdy weekend przypadka na czas święta, które zostało objęte orzeczeniem np. święta Bożonarodzeniowe, a w tym czasie przypada weekend drugiego rodzica. W takim przypadku weekend musi ustąpić świętu i niejako „przepada”.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem z pomocą adwokata

Ustalenie kontaktów z dzieckiem warto przedyskutować z doświadczonym adwokatem, który podpowie, a także niejako wypyta nas o najważniejsze kwestie związane z uregulowaniem spotkań z nieletnim. Sformułuje on wniosek, który uwzględniać będzie także święta, „rocznice” oraz inne ważne dni w życiu dziecka.

Sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem powinien uwzględniać przede wszystkim jego potrzeby i dobro. Musi być także realny do wykonania przez obie strony.

Jeżeli macie pytania dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl