5 marca 2024

Kiedy małżeństwo może być zawarte? Ile trzeba mieć lat żeby wziąć ślub cywilny?

adwokat-od-spraw-rodzinnych-małżeństwo

Małżeństwo jest jednym z najważniejszych kroków, jakie ludzie podejmują w swoim życiu. To zobowiązanie, które wiąże dwie osoby w prawnej i emocjonalnej więzi. Ale kiedy dokładnie można zawrzeć małżeństwo? Czy istnieją określone warunki, które trzeba spełnić? Ile trzeba mieć lat żeby wziąć ślub cywilny? Na te i podobne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Warunki formalne, by móc zawrzeć związek małżeński

Wizyta w urzędzie stanu cywilnego

Pierwszym krokiem na drodze do zawarcia związku małżeńskiego jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. To tutaj dokonuje się oficjalnej rejestracji zawarcia małżeństwa. Podczas wizyty konieczne jest zabranie ze sobą dowodów osobistych obu przyszłych małżonków oraz dowodu opłaty skarbowej.

Wypełnienie niezbędnych dokumentów

Podczas wizyty w USC należy wypełnić niezbędne dokumenty, które są nieodłączną częścią procesu rejestracji małżeństwa. W zależności od indywidualnej sytuacji, może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak np. zgoda sądu na zawarcie małżeństwa lub dokument potwierdzający ustanie poprzedniego związku małżeńskiego.

Wybór daty i miejsca ślubu

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, możliwe jest ustalenie daty oraz miejsca ceremonii ślubnej. W przypadku chęci zawarcia małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego, kierownik urzędu musi wyrazić zgodę na zaproponowane miejsce, co może się oczywiście wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty.

Ile trzeba mieć lat żeby wziąć ślub cywilny?

Odpowiadając na wyżej wskazane pytanie, należy odwołać się do art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, co następuje:

  • 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
    § 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków.
    § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.
    § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

Kiedy osoba niepełnoletnia może wziąć ślub?

Na wyżej postawione pytanie można znaleźć odpowiedź w wyżej przytoczonym artykule 10 KRO. Warto jednak pamiętać, że w świetle polskich przepisów, osoba która nie ukończyła 18 lat nie może wziąć ślubu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak pewien wyjątek od tej zasady. Aby z niego skorzystać, potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego i spełnienie określonych przesłanek.

Pierwszą z przesłanek, aby ubiegać się o zgodę sądu na zawarcie małżeństwa, jest osiągnięcie określonego wieku. Wyłącznie kobieta, która ukończyła 16 lat, może wystąpić z wnioskiem o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Istnieje jednak istotne zastrzeżenie – nie ma górnej granicy wieku. W chwili orzekania sądu, kobieta musi mieć ukończone 16 lat. Nie musi jednak osiągnąć tego wieku w chwili składania wniosku.

Drugą istotną przesłanką jest wystąpienie ważnej przyczyny. W praktyce sąd najczęściej spotyka się z wnioskami motywowanymi np. urodzeniem się dziecka, ciążą wynikłą ze stosunku między osobami chcącymi zawrzeć małżeństwo, bądź trwałym związkiem faktycznym, który nosi za sobą znaczne prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Ważnym powodem może być także bezpośrednie zagrożenie życia jednej ze stron zamierzonego małżeństwa.

Warto zaznaczyć, że sama sytuacja ekonomiczna czy konieczność pomocy partnerowi nie będą uznane za ważną przyczynę uzasadniającą wydanie zgody przez sąd na zawarcie małżeństwa. Podobnie jak chęć małoletniej uzyskania pełnoletności i opuszczenia domu rodzinnego.

Trzecią i ostatnią przesłanką jest dobro założonej rodziny. Dobro rodziny wyraża się przede wszystkim w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Ważne jest tu przede wszystkim rozważenie sytuacji osobistej każdego z przyszłych małżonków oraz wzajemnego ich stosunku, który może przewidzieć trwałość i normalność małżeństwa.

Należy pamiętać, że wniosek o zgodę na zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Zatem, aby zawrzeć związek małżeński, konieczne jest spełnienie określonych warunków formalnych oraz przestrzeganie procedur ustalonych przez prawo. Jest to ważny proces, który prowadzi do oficjalnego uznania i zarejestrowania związku małżeńskiego.

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania w siedzibie naszej kancelarii.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl