11 maja 2023

Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego?

brak-pożycia-małżeńskiego

Sędzia może orzec rozwód małżonków tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpił między nimi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. I tutaj może pojawić się problem. Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego, który wbrew pozorom, jest dość częstą przyczyną rozwodów. Brak seksu w związku może sprawić, że sąd rozwiąże małżeństwo, acz zanim to nastąpi, konieczne będzie wnikliwe przeanalizowanie przez niego wszystkim jego meandrów, bowiem znaczenie ma nie tylko więź fizyczna. Jeżeli chcecie, uzyskać szybki rozwód, podpowiadamy, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, rozwód jest możliwy do uzyskania wówczas, gdy nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który odnosi się do trzech więzi:

  • Emocjonalnej, czyli uczyć, które odczuwamy do partnera/partnerki.
  • Fizycznej (sex).
  • Gospodarczej, czyli wspólnego prowadzenia domu i dzielenia się wydatkami.

Tak więc, aby móc uzyskać rozwód, należy udowodnić zanik tych trzech więzi. Jeżeli łączy nas chociaż jedna, sąd może orzec separację małżeńską, a sam rozwód może się wydłużyć.

Udowodnienie braku pożycia małżeńskiego może być trudne i wymaga zazwyczaj zgromadzenia odpowiednich dowodów. Ostateczna decyzja co do tego, czy małżeństwo faktycznie prowadzi pożycie małżeńskie, zależy od sądu.

Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego?

Jeżeli zależy nam na tym, by uzyskać szybki rozwód, czy to z orzeczeniem, czy bez orzekania o winie, warto zawczasu przygotować się do rozprawy sądowej. W celu udowodnienia braku pożycia małżeńskiego, można rozważyć następujące kroki:

  • Na początek warto zebrać wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić brak pożycia małżeńskiego, takie jak roczne rozliczenia podatkowe, faktury za usługi medyczne itp.
  • Jeżeli zależy nam na uzyskaniu rozwodu bez orzekania o winie, warto porozmawiać z małżonkiem na temat braku pożycia małżeńskiego i zobaczyć, czy zgadza się on z tym stwierdzeniem.
  • Jeśli małżonek nie zgadza się z ustaniem pożycia małżeńskiego, warto skonsultować się z adwokatem od spraw rodzinnych, który może pomóc w zebraniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu wniosku.
  • Jeśli to możliwe, warto znaleźć świadków, którzy potwierdzą brak pożycia małżeńskiego, na przykład znajomych, którzy wiedzą, że małżonkowie nie mieszkają razem, lub że nie widzieli ich w intymnej sytuacji.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ostateczna decyzja w sprawie ustania pożycia małżeńskiego zostanie podjęta przez sąd na podstawie zgromadzonych dowodów. Im lepiej przygotujemy się do rozprawy, tym szybciej sąd może orzec rozwiązanie związku małżeńskiego.

Ile czasu musi trwać brak pożycia małżeńskiego, by można było orzec rozwód?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, brak współżycia małżonków przez okres co najmniej 1 roku jest jednym z przesłanek rozwodu z orzeczeniem winy. Jednak, jeśli małżonkowie są rozdzielni od co najmniej 3 lat, np. nie mieszkają pod jednym dachem, to brak współżycia nie musi być udowadniany.

Warto jednak pamiętać, że decyzja co do udowodnienia braku pożycia małżeńskiego i orzeczenia rozwodu zależy od sądu i każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Tak wiec, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. To strony, muszą udowodnić, że rozkład ich pożycia małżeńskiego trwa wystarczająco długo, by decyzja o rozwodzie była zasadna, a nie podjęta pod wpływem chwili.

Jak może nam pomóc prawnik od rozwodów?

Adwokat od spraw rozwodowych specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw. Posiada wiedzę i doświadczenie, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego. Może on nam pomóc w zebraniu niezbędnych dowodów, takich jak np. dokumenty finansowe, medyczne lub podatkowe. Doradzi również, których świadków można powołać. Ponadto prawnik od rozwodów przygotuje, w naszym imieniu, wszystkie niezbędne wnioski, w którym będzie uwzględnione stwierdzenie o braku pożycia małżeńskiego, a także poprowadzi negocjacje z drugą stroną.

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie w udowodnieniu braku pożycia małżeńskiego.

We wszystkich sprawach rodzinnych, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl