21 lutego 2022

Jak odnaleźć rachunki bankowe po zmarłym członku rodziny?

adwokat_spadki

Po śmierci bliskiej osoby stoimy przed koniecznością uregulowania wielu formalności związanych ze spadkiem. Jedną z nich są pieniądze trzymane przez zmarłego na rachunkach bankowych. Mogą być one istotnym zastrzykiem gotówki, który przyda się w sytuacji urządzania pogrzebu. Co jednak zrobić, gdy zmarły nie pozostawił żadnych informacji odnośnie tego, w jakim banku lub bankach posiada rachunki? Od 2016 roku jest znacznie łatwiej, dzięki centralnej informacji o rachunkach. Dowiedz się czym jest i jak odnaleźć rachunki po zmarłym członku rodziny?

Co to jest Centralna Ewidencja Rachunków Bankowych?

Osoba, która poszukuje rachunków bankowych po zmarłym może złożyć wniosek do banku o udzielenie informacji. Bank lub SKOK przesyła wówczas zapytanie do Centralnej Ewidencji Informacji o Rachunkach, prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Następnie pozostałe instytucje finansowe otrzymują zapytanie odnośnie tego, czy prowadzą rachunek zmarłej osoby. Mają 3 dni na odpowiedź, na podstawie, której tworzona jest informacja zbiorcza. Oznacza to, że nie musimy składać wniosku w każdym z banków z osobna. Wystarczy złożyć tylko jeden, w jednym banku lub Skoku.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Centralnej Informacji o Rachunkach umożliwia ona:

  • posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v Prawa bankowego i art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 i 20-23 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • gminie, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 111c Prawa bankowego, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • zarządcy sukcesyjnemu, o którym mowa w art. 92ba ust 1. Prawa bankowego oraz art. 13d ust 1 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

Pamiętaj! Z Centralnej Ewidencji o Rachunkach Bankowych uzyskamy wyłącznie informację o posiadanych rachunkach w różnych bankach i/lub SKOKach a nie o wysokości zgromadzonych na nich środkach.

Kto ma prawo do konta bankowego po zmarłym?

Zapytanie o posiadane przez zmarłego rachunki w danym banku może złożyć każda osoba, która ma tytuł prawny do pieniędzy po nim w postaci prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku lub też zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli takowy posiadamy wniosek o informację o rachunkach bankowych zmarłego możemy złożyć w dowolnym banku czy też SKOK-u. Co istotne, wcale nie musimy być klientami danej placówki.

Czy pobierana jest opłata za skorzystanie z Centralnej Ewidencji Rachunków Bankowych?

Za skorzystanie z Centralnej Ewidencji Rachunków Bankowych placówki bankowe lub SKOKi mogą pobierać opłaty. I tak np. w PKO Banku Polskim zapłacimy 25 zł, a w Santanderze 30 zł.

Do czego może nam się przydać informacja o rachunkach bankowych?

Wiedza o tym, gdzie znajdują się rachunki bankowe osoby zmarłej pozwala wypłacić osobom wskazanym w niej (małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub też rodzeństwu) określoną kwotę pieniędzy. Wystarczy wyłącznie okazać akt zgonu, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających nabycie spadku. Kwota wypłaty z tytułu dyspozycji jest jednak ograniczona i nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ok. 110 tys. zł.

Dodatkowo środki zgromadzone na kontach bankowych zmarłego, wchodzą w skład spadku. Po śmierci posiadacza rachunku blokowane jest konto i do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego nie można wykonywać wpłat ani wypłat.

W sprawie pytań odnośnie spadku zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl