20 listopada 2021

Intercyza a rozwód. Intercyza przed czy po ślubie?

intercyza a rozwód adwokat rozwód

Zazwyczaj osoby, które decydują się zawrzeć związek małżeński nie myślą o tym, jak zabezpieczyć siebie i swój majątek przed ew. rozwodem. Problem zaś pojawia się wówczas, gdy faktycznie, z jakichkolwiek powodów do niego dochodzi. Zazwyczaj również, od dnia zawarcia przysięgi małżeńskiej para zaczyna pracować na tzw. wspólny majątek. Są jednak przypadki i sytuacje, gdy warto umówić się na spisanie intercyzy lub na rozdzielność majątkową. Czym jest intercyza i jakie ma znaczenie w przypadku rozwodu? Intercyza przed czy po ślubie, czyli kiedy warto ja spisać?

Co to jest intercyza?

Intercyza to nic innego jak umowa majątkowa zawierana między małżonkami. Zazwyczaj mówi się o niej w kontekście tego, że jedna za stron posiada duży majątek, firmę lub inne aktywa i obawia się, że druga strona chce zawrzeć związek tylko i wyłączenie dlatego, by móc wieść dostatnie życie, w tym uzyskać znaczne fundusze po ew. rozwodzie.

Intercyza prowadzi do zmiany ustawowego porządku majątkowego, czyli inaczej usuwa własność majątkową małżonków wprowadzając na jej miejsce odmienne stosunki majątkowe.

Intercyza to nie tylko rozdzielność majątkowa

Zawierając związek małżeński, niejako z mocy prawa dochodzi do powstania wspólności majątkowej. Oznacza to nic innego jak fakt, że wszystko, co do tej pory zgromadzimy staje się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy może zmienić tylko i wyłącznie podpisanie umowy małżeńskiej – intercyzy.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Jeżeli nie zostanie podpisania intercyza, w skład majątku wspólnego, zgodnie z art. 31 par. 2 Kodeksy Rodzinnego i Opiekuńczego wchodzą m.in.:

 • Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
 • Dochody z majątku wspólnego, jak i osobistego każdego z małżonków.
 • Środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

W skład majątku wspólnego nie będą wchodziły np.

 • Składniki majątku, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa.
 • Zostały uzyskane przez dziedziczenie, zapis czy też darowiznę.

Zgodnie zaś z art. 33 K.R.O., do majątku osobistego małżonków należą:

 • Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.
 • Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 • Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Możliwości intercyzy

Dzięki podpisaniu intercyzy przyszli małżonkowie mogą:

 • Rozszerzyć wspólność majątkową np. o dobra nabyte w drodze dziedziczenia.
 • Ograniczyć wspólność majątkową.
 • Ustanowić rozdzielność majątkową.
 • Ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Kiedy można podpisać intercyzę?

Intercyzę można podpisać zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w jego trakcie. Należy jednak zaznaczyć, że nie można jej zawrzeć z datą wsteczną. Równie istotny jest tutaj fakt, że małżonkowie w każdym momencie mogą zmienić jej treść lub całkowicie z niej zrezygnować, co ma miejsce np. w sytuacji, gdy długi małżonka zostały spłacone.

Zalety intercyzy

Główną zaletą intercyzy jest dochodzenie długów z majątku wyłącznie dłużnika, zamiast ze wspólnego majątku małżonków. Jest to szczególnie istotne, w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi firmę i jest obarczony większym ryzykiem powstawania długu. Intercyza zwiększa niezależność finansową i pomaga w skutecznym odrzuceniu długów spadkowych.

Wady intercyzy

Dość istotną wadą intercyzy jest fakt, że małżonkowie niejako utrudniają sobie wzięcie kredyty, ponieważ zmniejsza się ich zdolność kredytowa. Liczona jest ona bowiem oddzielnie dla małżonka starającego się o środki finansowe, a nie wspólnie z drugą osobą.  Intercyza uniemożliwia także wspólne rozlicznie podatku dochodowego, co znacznie wpływa na wzrost obciążeń podatkowych w skali roku.

W tym miejscu należy także zaznaczyć, że intercyza wywołuje skutki jedynie na przyszłość, czyli od momentu jej zawarcia. Nie uchroni nas przed odpowiedzialnością za długi, które powstały przed jej podpisaniem.

Intercyza a rozwód

Intercyza zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego znacznie ułatwia przebieg potencjalnego rozwodu. To właśnie dzięki niej każda ze stron zachowuje swój majątek i … długi, zgodnie z ustaleniami w niej zawartymi. Przy czym należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera, nawet w przypadku podpisanej intercyzy, drugi z nich dziedziczy po zmarłym.

Intercyza to doskonałe rozwiązanie, aby zabezpieczyć swój majątek lub ustrzec się przed ewentualnymi długami współmałżonka. Jeżeli macie pytania dotyczące rozwodu i intercyzy zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl