27 maja 2024

Droga konieczna, czyli kto odpowiada za jej utrzymanie?

droga-konieczna

W codziennym życiu często spotykamy się z różnymi formami dróg, które prowadzą nas do naszych domów, pracy, sklepów i innych miejsc. Jednym z mniej znanych, ale niezwykle ważnych pojęć w polskim prawie dotyczącym nieruchomości jest „droga konieczna”. O tym, czym ona jest pisaliśmy szerzej w innym naszym artykule, w tym przyjrzymy się szczegółowo kto odpowiada za jej utrzymanie? Zapraszamy do lektury

Czym jest droga konieczna?

Droga konieczna to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, które odnosi się do sytuacji, gdy nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W takim przypadku właściciel nieruchomości może domagać się ustanowienia drogi koniecznej, która to biegnie przez sąsiednie działki. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia możliwości korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, na przykład dojazdu do domu, dostarczania towarów, czy wywozu śmieci.

Utrzymanie drogi koniecznej

Kwestia utrzymania drogi koniecznej może być źródłem konfliktów między sąsiadami. Prawo nie reguluje jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za jej utrzymanie. W praktyce, ustalenia dotyczące konserwacji i naprawy drogi koniecznej są zazwyczaj zawierane, lub powinny zostać zawarte, w umowie między właścicielem nieruchomości, która korzysta z drogi, a właścicielem działki, przez którą droga przebiega.

Należy zaznaczyć, że przepisy prawa umożliwiają stronom samodzielne decydowanie o tym, kto będzie odpowiadał za utrzymanie drogi koniecznej. Można więc to zrobić na dwa sposoby:

  • Umowa między stronami. Najprostszym i najbardziej elastycznym rozwiązaniem jest uzgodnienie kwestii utrzymania drogi w umowie. Strony mogą swobodnie zdecydować, kto będzie ponosił koszty związane z jej utrzymaniem. Mogą to być zarówno właściciel nieruchomości władnącej, właściciel nieruchomości obciążonej, lub obie strony razem.
  • Orzeczenie sądowe: Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawa może trafić do sądu. W przypadku ustanowienia służebności drogi koniecznej przez sąd, to właśnie sąd może określić, która strona będzie odpowiedzialna za jej utrzymanie i jakie będą ich konkretne obowiązki.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z zasadą ogólną, koszty utrzymania drogi koniecznej powinny być ponoszone przez tego, kto z niej korzysta. Oznacza to, że właściciel nieruchomości, która uzyskała dostęp poprzez drogę konieczną, powinien partycypować w kosztach jej utrzymania. W przypadku braku porozumienia, spory te mogą być rozstrzygane przez sąd, który może określić warunki korzystania z drogi oraz podział kosztów jej utrzymania.

Brak ustaleń dotyczących utrzymania drogi koniecznej

Często zdarza się, że ani umowa, ani orzeczenie sądowe nie precyzują, kto ma dbać o stan drogi koniecznej. W takim przypadku obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości władnącej. Jest to zgodne z zasadą, że osoba korzystająca z cudzej nieruchomości i w ten sposób ograniczająca prawo własności innej osoby, powinna ponosić koszty związane z tym korzystaniem.

Zakres obowiązków dotyczących utrzymania drogi koniecznej

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie drogi koniecznej musi dbać o jej bieżący stan oraz wykonywać niezbędne prace konserwacyjne. Do jej obowiązków należy:

  • Regularne utrzymywanie drogi w dobrym stanie,
  • Wykonywanie większych prac, takich jak utwardzenie nawierzchni,
  • Przeprowadzanie remontów i napraw,
  • Zapewnienie przejezdności,
  • Utrzymanie czystości.

W sytuacji, gdy z drogi korzysta więcej niż jedna osoba, a każda z nich ma ustanowioną służebność drogi koniecznej, obowiązek utrzymania drogi spoczywa na wszystkich użytkownikach. Oznacza to, że muszą oni wspólnie ponosić koszty związane z jej utrzymaniem.

Ustanowienie drogi koniecznej nie jest procesem prostym. Wymaga on przeprowadzenia postępowania sądowego, które może być czasochłonne i kosztowne. Sąd bada, czy rzeczywiście istnieje potrzeba ustanowienia drogi koniecznej oraz czy proponowane rozwiązanie nie narusza w nadmierny sposób interesów właściciela działki, przez którą droga ma przebiegać.

Ponadto, warto pamiętać, że ustanowienie drogi koniecznej jest decyzją trwałą, która wiąże kolejne pokolenia właścicieli nieruchomości. Dlatego też wszelkie ustalenia dotyczące jej utrzymania powinny być precyzyjnie określone i spisane w umowie.

Droga konieczna to istotne rozwiązanie prawne, które umożliwia właścicielom nieruchomości uzyskanie dostępu do drogi publicznej. Jednak kwestia jej utrzymania może być skomplikowana i wymagać negocjacji oraz precyzyjnych ustaleń między zainteresowanymi stronami. Kluczowe jest, aby wszelkie zobowiązania były jasno określone, co pozwoli uniknąć konfliktów i zapewnić sprawne korzystanie z drogi na przyszłość. W razie problemów, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie w procesie ustanawiania i utrzymania drogi koniecznej.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia prawnego w zakresie drogi koniecznej, nasz zespół doświadczonych prawników jest gotowy, by pomóc. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z nieruchomościami i mamy za sobą liczne, skutecznie przeprowadzone sprawy dotyczące służebności drogi koniecznej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady i pewność, że Twoje interesy są dobrze chronione.

 

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl