17 marca 2023

Depozyt sądowy – czym jest i jak odebrać z niego pieniądze?

depozyt-sądowy

Nieczęsto zdarzają się sytuacje, w których dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie jednakże z przyczyn od niego niezależnych nie może tego zrobić. Aby uchronić dłużnika, czy osobę zobowiązaną do świadczenia, przed negatywnymi konsekwencjami braku spełnienia świadczenia ustawodawca stworzył instytucję depozytu sądowego. Ma on na celu umożliwienie wywiązania się ze swojego zobowiązania, bez narażania się na negatywne konsekwencje prawne związane z brakiem świadczenia. Czym jest depozyt sądowy i jak odebrać pieniądze z depozytu sądowego? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Co to jest depozyt sądowy?

Depozyt sądowy jest miejscem, w którym następuje przechowanie rzeczy które nie mogły zostać przekazane na rzecz osoby uprawnionej. W przypadku środków pieniężnych właściwy bank prowadzi konto dedykowanie do wpłat w ramach depozytu sądowego.

Ważne: w przypadku prawidłowego złożenia pieniędzy do depozytu sądowego uważa się że osoba zobowiązana spełniła swoje świadczenie względem wierzyciela.

Kiedy można złożyć depozyt sądowy?

Kodeks cywilny reguluje tą kwestę w art 467 określając przesłanki umożliwiające złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, są to:

  • jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
  • jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
  • jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
  • jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Jakie są koszty depozytu sądowego?

Wystąpienie z  wnioskiem o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

Jak wpłacić pieniądze na depozyt sądowy

Jak wpłacić pieniądze na depozyt sądowy?

Co do zasady, chcąc coś umieścić w depozycie sądowym, aby to było możliwe, trzeba mieć najpierw zgodę sądu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, jeśli chcemy umieścić w depozycie sądowym środki pieniężne w walucie polskiej. Wówczas jest możliwość ich złożenia, poprzez wykonanie przelewu na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy zrobić, jest wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

Jak odebrać pieniądze z depozytu sądowego?

Pieniądze z depozytu sądowego może odebrać zarówno dłużnik jaki wierzyciel. Ten pierwszy ma możliwość odebrania depozytu na swój wniosek chyba, że wierzyciel także złożył analogiczny wniosek i także żąda wydania mu środków pieniężnych. Przy czym, jeśli pieniądze zostaną odebrane przez dłużnika, czy osobę zobowiązaną do świadczenia złożenie do depozytu uważa się za niebyłe. Jeśli to z kolei wierzyciel  złoży wniosek o wydanie depozytu, sąd ma za zadanie zbadać, czy wierzyciel spełnia przesłanki umożliwiające wydanie mu środków pieniężnych z depozytu sądowego.

Wniosek o złożenie do depozytu sądowego wzór

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej jak prawidłowo złożyć wniosek o złożenie do depozytu sądowego, bądź odebrania z niego środków pieniężnych, albo potrzebujesz po prostu sam wzór wniosku o złożenie/ odebranie z depozytu sądowego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Adwokat od spraw cywilnych dopełni wszelkich formalności, aby środki pieniężne zgromadzone na depozycie sądowym były rozdysponowane we właściwy sposób, zgodnie z zamysłem stron.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl