20 marca 2022

Czym jest obligatoryjne przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej?

Przesłuchanie-stron

Nie każda sprawa rozwodowa jest prosta. Tam, gdzie strony nie potrzebują adwokata zazwyczaj dochodzi do rozwodu za porozumieniem stron już na pierwszej rozprawie. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy małżeństwo jest skonfliktowane lub dochodzi w nim do przemocy. Wówczas jednym z najważniejszych, co nierzadko również jedynych, dowodów w postępowaniach o rozwód z orzeczeniem o winie jest tzw. obligatoryjne przesłuchanie stron? Czy zawsze takie przesłuchanie ma miejsce na rozprawie? Czy obligatoryjne przesłuchanie stron ma miejsce tylko wówczas gdy staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie?  

Obligatoryjne przesłuchanie stron

Zgodnie z Art.  432.  Kodeksu Postępowania Cywilnego „w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała. Art. 302 § 1 stosuje się odpowiednio”

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nie ma znaczenie czy staramy się o rozwód z orzekaniem o winie czy też bez orzekania sąd i tak przeprowadzi dowód z przesłuchania stron. W końcu musi być „pewnie” prawdziwych pobudek owego rozwodu.

Obligatoryjne przesłuchanie stron, czyli o co możemy zostać zapytani?

Różnorodność pytać do stron jest naprawdę wielka, najczęściej jednak Sąd zapyta strony o to:

  • Jak się poznali?
  • Po jakim czasie zdecydowali się na związek małżeński?
  • Czy to pierwsze małżeństwo stron?
  • Czy ze związku są dzieci?
  • Czy toczyła się już wcześniej sprawa o rozwód lub separację?
  • Kiedy ustała więź między małżonkami?
  • Jak układało się w związku małżeńskim?
  • Czy są szanse na powrót małżonków do siebie?

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy decydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie czy bez należy przygotować sobie odpowiedzi na wyżej pytania zawczasu. Musimy być naprawdę pewni, że chcemy uzyskać rozwód i dlaczego. Nie możemy mieć tutaj żadnych wątpliwości, ponieważ Sąd może orzec również, że pożycie małżeńskie się nie zakończyło i warto udać się na mediacje przed rozwodem.

Różnorodność zadawanych pytań zależy również od stanowisk stron oraz złożonych przez małżonków wniosków dowodowych.

Rozwód bez rozprawy na postępowaniu niejawnym

Zdarzają się sytuacje, że rozwód zostaje orzeczony przez Sąd na postępowaniu niejawnym. Nie przeprowadzana jest rozprawa. Wyrok rozwodowy jest doręczany z urzędu stronom postępowania.

Brak rozprawy a obligatoryjne przesłuchanie stron

W zależności od sądu może się zdarzyć, że jednym wystarczy pismo procesowe ze stanowiskiem strony, czasami zaś strony zobowiązane będą do złożenia pisemnych odpowiedzi na pytania, które sformułowanych wcześniej przez Sąd. W związku z trwającą pandemią często do rozwodów dochodzi na posiedzeniu niejawnym. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników oraz samych stron dąży się do tego, by rozprawy zakończyły się możliwie jak najszybciej. Niestety w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie już tak nie jest. Orzekanie rozwodu wyłącznie na podstawie orzeczenie na piśmie byłoby sporym niedociągnięciem. W takich sytuacjach musi mieć miejsce obligatoryjne przesłuchanie stron, aby nie tylko umożliwić stroną przedstawienie własnego stanowiska czy też umożliwić odniesienie się do zarzutów przeciwnika.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy sąd obligatoryjne przesłuchanie stron może przybierać różne formy, a także trwać od kilku do kilkunastu minut.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sprawy rozwodowej lub też potrzebują Państwo pomocy adwokata, by uzyskać rozwód zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl