4 września 2021

Czy można starać się o alimenty od dziadków?

alimenty od dziadków

Nierzadko zdarza się, że ex małżonek odmawia płacenia alimentów na dziecko i nawet komornik nie jest w stanie pomóc. W takiej sytuacji możemy wystąpić o alimenty od dziadków. Są oni do nich zobowiązani, zaraz po biologicznych rodzicach. Zobaczcie, kiedy można starać się o alimenty od dziadków i czy mogą oni uchylić się od obowiązku?

Kiedy można się starać o alimenty od dziadków?

Nie każdy może się starać o alimenty od dziadków. Nie wystarczy bowiem wykazać, że rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od obowiązku. Zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można uzyskać alimenty od dziadków w 3 przypadkach. Ważne jest, aby drugi z rodziców również nie był w stanie samodzielnie utrzymać dziecka. Dodatkowo o alimenty od dziadków można starać się wówczas gdy:

  • Rodzice nie żyją.
  • Uzyskanie alimentów byłoby niemożliwe lub jest związane z nadmiernymi trudnościami.

Należy także zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych określił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 1967 roku, sygn. II CR 88/67, LEX nr 566. Nazwał to obowiązkiem posiłkowym.

Pamiętaj!

Przede wszystkim to rodzice powinni łożyć na utrzymanie swoich dzieci, czasami jednak dochodzi do sytuacji, gdy jest to niemożliwe. Wówczas to dziadkowie mogą zostać zobowiązani do ich uiszczania.

Wysokość alimentów od dziadków

To, że rodzic dziecka miał zasądzoną określoną kwotę pieniędzy nie oznacza wcale, że od dziadków otrzymamy taką samą ich sumę.

Nie ma określonej wysokości alimentów od dziadków. Strona uprawniona do ich pobierania powinna bowiem udowodnić, jakie ma usprawiedliwione potrzeby, w tym powinna wykazać np. ile kosztuje ją utrzymanie dziecka, np. wyżywienie, ubranie, rachunki, czynsz itp.

Pozew o alimenty od dziadków

Aby starać się o alimenty od dziadków należy złożyć pozew w wydziale rodzinnym sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osób uprawnionych. Pozew o alimenty od dziadków powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Numer PESEL,
  • Dane osobowe pozwanego.
  • Kwotę, jakiej się domagamy.
  • Wysokość potrzeb i wydatków.
  • Informację o dochodach pozwanego.

Czy dziadkowie mogą uchylić się od płacenia alimentów?

Dziadkowie mogą uchylić się od płacenia alimentów na wnuka z uwagi na fakt sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, w tym np. przewlekła choroba lub niska emerytura. W takich sytuacjach sąd rozpatruje pozew o alimenty indywidualnie i bada realne możliwości finansowe dziadków i rzeczywiste potrzeby wnuków.

Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

Czy i od kogo dziadkowie mogą starać się o zwrot zapłaconych alimentów?

Dziadkowie nie muszą czuć się pokrzywdzeni. W sytuacji, gdy spełnią oni obowiązek wówczas przysługuje im tzw. roszczenie regresywne. Czym jest owe roszczenie regresywne? Jest to nic innego jak możliwość ubiegania się o zwrot dostarczonych alimentów od osoby, która faktycznie powinna je płacić.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl