29 listopada 2021

Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej i jakie ma konsekwencje? Kiedy Sąd zawiesi władzę rodzicielską?

zawieszenie-wladzy-rodzicielskiej

Władza rodzicielska, co do zasady nie podlega kontroli sądu. Oznacza to tyle, że rodzice pełniący pieczę nad nieletnim mają pełną autonomię w zakresie jej wykonywania. Są jednak sytuacje, gdy nie może być ona prawidłowo wykonywana albo gdy interes dziecka jest zagrożony. Wówczas Sąd może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej i jakie są jego konsekwencje? Kiedy Sąd wyda decyzję o zawieszeniu władzy rodzicielskiej?

Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Przede wszystkim należy zauważyć, że zawieszenie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z jej pozbawieniem. W tym pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, gdy z różnych przyczyn rodzic nie może jej wykonywać lub też zagrożone jest dobro małoletniego dziecka. Granica tutaj jest dość cienka i łatwo ją przekroczyć. Orzekając o zawieszeniu władzy rodzicielskiej sąd określa, czy przeszkody, które stanowią podstawę do wydania takiej decyzji mają charakter przemijający.

Zgodnie z art. 110 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.” Natomiast w myśl § 2 wyżej wskazanego artykułu, „zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.”

Przeszkoda przemijająca to taki stan, który jak sama nazwa wskazuje jest tymczasowy, okresowy i zazwyczaj po pewnym czasie ustaje. Jej przeciwieństwem jest przeszkoda trwała, która całkowicie uniemożliwia sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Kiedy Sąd może wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Istnieją sytuacje, które mogą stanowić podstawę do zawieszenia władzy rodzicielskiej, np.:

  • Przebywanie w więzieniu – w niektórych przypadkach pobyt w więzieniu może być przesłanką do całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej.
  • Długotrwała choroba i pobyt w szpitalu.
  • Długotrwały pobyt za granicą.

W pierwszym wymienionym przykładzie należy zauważyć, że jeżeli jeden z rodziców został skazany prawomocnym wyrokiem i odsiaduje karę w ośrodku zamkniętym, ale ta kara jest stosunkowo krótka, to wówczas zasadne może okazać się zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli zaś skazany został na kilka lat tzw. „odsiadki” można się zastanowić, czy mamy do czynienia z przeszkodą trwałą. I tutaj wymienić można:

  • Przewlekła chorobę jednego z rodzica całkowicie uniemożliwiającą sprawowanie pieczy nad nieletnim.
  • Skazanie na wieloletnią karę pozbawienia wolności.
  • Wyjazd za granicę na stałe lub na czas nieokreślony.

Jak widać granica między trwała a przemijającą przeszkodą jest wyjątkowo cienka, stąd też rodzic, który stara się o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiej strony winien skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Skutki zawieszenia władzy rodzicielskiej?

Rodzic, któremu wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało tymczasowo zawieszone, w tym czasie nie może podejmować istotnych decyzji dotyczących dziecka. Nie może np. reprezentować nieletniego, zarządzać jego majątkiem czy też sprawować nad nim osobistej pieczy.

Pamiętajmy, zawieszenie władzy rodzicielskiej z założenia ma charakter tymczasowy. Jeżeli więc ustanie przeszkoda, która wpłynęła na brak możliwości jej wykonywania Sąd może orzec o jej przywróceniu.

W razie pytań o zawieszenie władzy rodzicielskiej zapraszamy do kontaktu.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl