11 lutego 2020

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, kolejnym etapem jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Przepisy procedury cywilnej określają co dokładnie musi się znajdować w pozwie aby można było nadać dalszy bieg sprawie rozwodowej. Jest to działanie, którego nie pominiemy, jeżeli faktycznie chcemy rozwiązać związek małżeński. Co więcej, coraz częściej poszukujemy pomocy prawnika, który będzie reprezentować nas w sądzie. Nic więc dziwnego, że szukając lokalnie często wpisujemy w wyszukiwarce „adwokat rozwód Kraków” licząc na to, że znajdziemy wsparcie. Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk oferuje pomoc na każdym etapie sprawy rozwodowej.

Prawnik od rozwodów pomoże przygotować pozew

Przygotowując pozew rozwodowy w pierwszej kolejności trzeba spełnić warunki formalne przewidziane dla tego typu sprawy. Prawidłowe przygotowanie pozwu pod katem formalnym pozwoli bowiem na znaczne przyspieszenie sprawy jeśli sąd nie będzie zmuszony do wzywania strony o usunięcie braków formalnych. Należy mieć na względzie, iż każde wezwanie sądu o uzupełnienie braków formalnym może przedłużyć sprawę o rozwód o kilka tygodni a nawet miesięcy, a w sytuacjach pilnych może to nieść negatywne konsekwencje, np. poprzez wydłużenie terminu do udzielania przez sąd zabezpieczenia alimentów.

Jak napisać pozew rozwodowy – Petitum pozwu rozwodowego

Każdy pozew rozwodowy (zgodnie z brzmieniem art. 126 kodeksu postępowania cywilnego) musi składać się z następujących elementów:

1. oznaczenia sądu, do którego powód kieruje pozew o rozwód;

2. imiona i nazwisk i pełnomocników, ponadto należy podać adresy zarówno powoda jak i strony pozwanej, powód ma także obowiązek podania w pozwie o rozwód swojego numeru pesel, jeśli zna numer pesel współmałżonka warto go też podać, aczkolwiek nie jest to wymagane;

3. oznaczenia rodzaju pisma, czy określenie iż jest to pozew o rozwód;

4. osnowy wniosku lub oświadczenia – czyli petitum pozwu rozwodowego;

5. wskazania faktów na których powód opiera swój pozew i dowodów na potwierdzenie – stanowiące uzasadnienie pozwu rozwodowego;

6. podpisu powoda;

7. wymienienia załączników, które powód powołuje w treści pozwu.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie a pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku chęci złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie, w petium wniosku należy wskazać, iż powód żąda orzeczenia przez sąd  rozwodu małżeństwa stron bez orzekania o winie.  Jeśli z kolei małżonek decyduje się na wniesienie pozwu z orzeczeniem o winie winien wnosić ażeby sąd orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków. Może on też zażądać ażeby sąd orzekł o obopólnej winie małżonków na rozkład pożycia małżeńskiego. Ważne jest jednak to, aby na etapie formułowania pozwu dokładnie poinformować czego chcemy i jakie mamy oczekiwania. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie adwokat do spraw rozwodowych może okazać się niezwykle pomocny. Z uwagi na znajomość przepisów może skrócić postępowanie do niezbędnego minimum.

Pozew o rozwód – zdrada męża

Przygotowując się do złożenia pozwu rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka należy zgromadzić i przedłożyć do sądu wszelkie dowodowy potwierdzające wyłączną winę współmałżonka , która doprowadziła do rozpadu pożycia małżeńskiego. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka są przeważnie sprawami skomplikowanymi  a co za tym idzie wymagającymi wiedzy i doświadczenia w ich prowadzeniu, dlatego konsultacja z adwokatem od spraw rozwodowych jest tak istotna.

Pozew o rozwód a małoletnie dzieci

Jeśli małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci w pozwie o rozwód należy określić jak ma wyglądać władza rodzicielska poszczególnych małżonków, jak będą wyglądały kontakty rodziców z dziećmi, jakie będzie miejsce zamieszkania dziecka w przypadku wspólnej władzy rodzicielskiej oraz jaka będzie wysokość alimentów.

 Przypadku posiadania małoletnich dzieci , do pozwu rozwodowego należy dołączyć także skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

Pozew o rozwód a dzieci pełnoletnie

Jeśli małżonkowie posiadają pełnoletnie już dzieci, wówczas sąd rozwodowy nie ma uprawnień do orzekania o władzy rodzicielskiej, ani o kontaktach ani też o alimentach.

Wspólny pozew rozwodowy, czy jest możliwość złożenia takiego pozwu?

Zdarzają się także sytuacje, kiedy to klient nie ma konfliktu ze współmałżonkiem i chciałby zakończyć sprawę o rozwód polubownie. W przypadku klientów, którzy chcą polubownie uzyskać rozwód bez orzekania o winie, któreś za małżonków musi i tak złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Nie ma bowiem przepisów umożliwiających złożenie wspólnego pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód a sposób korzystania z mieszkania

W przypadku małżonków, którzy nie zamieszkują już ani nie składają wniosku do sądu o rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego  mieszkania sąd nie rozstrzyga w tej kwestii. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli małżonkowie zamieszkują wspólnie jeden lokal mieszkalny i nie są w stanie samodzielnie dość do porozumienia. W takiej sytuacji sąd na wniosek  orzeka o sposobie korzystania z lokalu. Podkreślenia wymaga fakt, iż rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z mieszkania nie stanowi podziału majątku.

Pozew rozwodowy a zabezpieczenie

Biorąc pod uwagę fakt, iż postępowanie rozwodowe może trwać dłuższy okres czasu, czasami koniecznym okazuje się także złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania rozwodowego. Można żądać zabezpieczenia władzy rodzicielskiej, pieczy nad małoletnimi dziećmi, alimentów, kontaktów z dziećmi, sposobu korzystania z mieszkania.

Rozwód a podział majątku

W sprawie o rozwód jest też dopuszczalne przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków. Aby sąd rozwodowy mógł dokonać podziału majątku w toku takiego postępowania, małżonkowie muszą być w pełni zgodni w tym przedmiocie, w przeciwnym wypadku jeśli któryś z nich ma odrębne zdanie odnośnie jakiegokolwiek składnika majątkowego wówczas sąd pozostawi taki wniosek bez rozpoznania. Adwokat do spraw rozwodowych na drodze mediacji pomoże ustalić wspólne stanowisko.

Pozew rozwodowy online

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia dyskrecję i indywidualne podejście do każdej sprawy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować Państwu profesjonalną pomoc prawną w sprawach rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz spotkania w kancelarii. W przypadku braku możliwości spotkania w siedzibie kancelarii wszelkie formalności związane z przygotowaniem pozwu rozwodowego możemy świadczyć online.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl