11 lutego 2020

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, należy przygotować pozew rozwodowy. Przepisy procedury cywilnej określają co dokładnie musi się znajdować w pozwie aby można było nadać dalszy bieg sprawie rozwodowej. Jest to działanie, którego nie pominiemy, jeżeli faktycznie chcemy rozwiązać związek małżeński. Co więcej, coraz częściej poszukujemy pomocy prawnika, który będzie reprezentować nas w sądzie. Nic więc dziwnego, że szukając lokalnie często wpisujemy w wyszukiwarce „adwokat rozwód Kraków” licząc na to, że znajdziemy wsparcie. Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk oferuje pomoc na każdym etapie sprawy rozwodowej.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to nic innego jak specjalny dokument, pismo procesowe, które to wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. Nie każde jednak pismo zostanie przyjęte, co oznacza, że nie wystarczy napisać, że prosimy o udzielenie rozwodu. Prawidłowo przygotowany pozew rozwodowy musi spełniać wymagania formalne. Jeżeli będzie zawierać błędy może prowadzić do jego zwrotu i zakończenia sprawy rozwodowej bez rozwiązania. W konsekwencji rozwód się znacznie przedłuży, a tym samym może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą musiały ponieść strony.

Prawnik od rozwodów pomoże przygotować pozew rozwodowy

Przygotowując pozew rozwodowy w pierwszej kolejności trzeba spełnić warunki formalne przewidziane dla tego typu sprawy. Prawidłowe przygotowanie pozwu pod katem formalnym pozwoli na znaczne przyspieszenie sprawy jeśli sąd nie będzie zmuszony do wzywania strony o usunięcie braków formalnych. Należy mieć na względzie, iż każde wezwanie sądu o uzupełnienie braków formalnym może przedłużyć sprawę o rozwód o kilka tygodni a nawet miesięcy, a w sytuacjach pilnych może to nieść negatywne konsekwencje, np. poprzez wydłużenie terminu do udzielania przez sąd zabezpieczenia alimentów. Dobry prawnik od rozwodów przygotuje w naszym imieniu wszelkie dokumenty i wnioski, a także będzie nas reprezentować w sądzie, dzięki czemu unikniemy błędów i stresu związanego z całą sytuacją. O braki formalne naprawdę nie jest trudno, tym bardziej, że sam rozwód jest dla wielu osób przyczyną dużego stresu, który obniża zdolność racjonalnego myślenia.

Zanim napiszemy pozew o rozwód

Jeszcze zanim napiszemy pozew o rozwód, lub zlecimy jego napisanie musimy dokładnie wiedzieć, czego oczekujemy w naszej sprawie. W tym celu, warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 • Czy chcemy uzyskać rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie jednej ze stron?
 • Czy są podstawy do udzielenia rozwodu, czyli czy faktycznie nastąpiło ustanie pożycia małżeńskiego?
 • Jak bardzo zależy nam na szybkim uzyskaniu rozwodu?
 • Czy z małżeństwa są dzieci?
 • Kiedy chcemy dokonać podziału majątku?
 • Kto ma przygotować pozew rozwodowy?
 • Czy będzie nam potrzebna pomoc adwokata od rozwodów?

Jak napisać pozew rozwodowy – czyli 7 elementów, które powinien zawierać prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy

Każdy pozew rozwodowy (zgodnie z brzmieniem art. 126 kodeksu postępowania cywilnego) musi składać się z następujących elementów:

 1. Oznaczenia sądu, do którego powód kieruje pozew o rozwód. Wskazanie właściwego miejscowo Sądu Okręgowego.
 2. Imiona i nazwisk i pełnomocników, czyli wskazanie stron postępowania. Oprócz tego należy podać ich adresy zamieszkania. Oprócz tego powód ma także obowiązek podania w pozwie o rozwód swojego numeru pesel. Może również podać numer pesel współmałżonka, ale nie jest to wymagane.
 3. Oznaczenia rodzaju pisma, czy określenie iż jest to pozew o rozwód. Musimy wyraźnie zaznaczyć, że chodzi nam o pozew o rozwód a nie np. o alimenty na dziecko.
 4. Osnowy wniosku lub oświadczenia – czyli petitum pozwu rozwodowego. Jest to nic innego jak wskazanie żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód, ze wskazaniem, co do winy.
 5. Wskazania faktów, na których powód opiera swój pozew i dowodów na potwierdzenie – stanowiące uzasadnienie pozwu rozwodowego. W tym miejscu należy podać wszelkie dowody, które wskazują na poparcie powoływanych, na początku pozwu rozwodowego, twierdzeń.
 6. Podpisu powoda – własnoręczny podpis powoda na wszystkich wnoszonych egzemplarzach.
 7. Wymienienie załączników, które powód powołuje w treści pozwu.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie a pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku chęci złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie, w petium wniosku należy wskazać, iż powód żąda orzeczenia przez sąd  rozwodu małżeństwa stron bez orzekania o winie.  Jeśli z kolei małżonek decyduje się na wniesienie pozwu z orzeczeniem o winie winien wnosić ażeby sąd orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków. Może on też zażądać ażeby sąd orzekł o obopólnej winie małżonków na rozkład pożycia małżeńskiego. Ważne jest jednak to, aby na etapie formułowania pozwu dokładnie poinformować czego chcemy i jakie mamy oczekiwania. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie adwokat do spraw rozwodowych może okazać się niezwykle pomocny. Z uwagi na znajomość przepisów może skrócić postępowanie do niezbędnego minimum.

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża – zdrada męża

Przygotowując się do złożenia pozwu rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka należy zgromadzić i przedłożyć do sądu wszelkie dowodowy potwierdzające wyłączną winę współmałżonka , która to doprowadziła do rozpadu pożycia małżeńskiego. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka są przeważnie sprawami skomplikowanymi  a co za tym idzie wymagającymi wiedzy i doświadczenia w ich prowadzeniu, dlatego konsultacja z adwokatem od spraw rozwodowych jest tak istotna.

Pozew o rozwód z winy męża powinien więc w uzasadnieniu wskazywać o winie współmałżonka. Dobrze, jeżeli będzie poparte dowodami np. zdjęciami wskazującymi na zdradę małżonka.

Pozew o rozwód a małoletnie dzieci

Jeśli małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci w pozwie o rozwód należy określić jak ma wyglądać władza rodzicielska poszczególnych małżonków, jak będą wyglądały kontakty rodziców z dziećmi, jakie będzie miejsce zamieszkania dziecka w przypadku wspólnej władzy rodzicielskiej oraz jaka będzie wysokość alimentów.

W przypadku posiadania małoletnich dzieci, do pozwu rozwodowego należy dołączyć także skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci. Ustalenie, z kim ma mieszkać dziecko po rozwodzie, jaki jest podział opieki nad nieletnim, jest istotną kwestią, którą warto, aby zawierał również pozer rozwodowy.

Pozew o rozwód a dzieci pełnoletnie

Jeśli małżonkowie posiadają pełnoletnie już dzieci, wówczas sąd rozwodowy nie ma uprawnień do orzekania o władzy rodzicielskiej, ani o kontaktach ani też o alimentach. Pozew rozwodowy nie musi więc zawierać informacji o podziale opieki i władzy rodzicielskiej.

Wspólny pozew rozwodowy, czy jest możliwość złożenia takiego pozwu?

Zdarzają się także sytuacje, kiedy to klient nie ma konfliktu ze współmałżonkiem i chciałby zakończyć sprawę o rozwód polubownie. W przypadku klientów, którzy chcą polubownie uzyskać rozwód bez orzekania o winie, któreś za małżonków musi i tak złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Nie ma bowiem przepisów umożliwiających złożenie wspólnego pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód a sposób korzystania z mieszkania

W przypadku małżonków, którzy nie zamieszkują już ani nie składają wniosku do sądu o rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego  mieszkania sąd nie rozstrzyga w tej kwestii. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli małżonkowie zamieszkują wspólnie jeden lokal mieszkalny i nie są w stanie samodzielnie dość do porozumienia. W takiej sytuacji sąd na wniosek  stron orzeka o sposobie korzystania z lokalu. Podkreślenia wymaga fakt, iż rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z mieszkania nie stanowi podziału majątku.

Pozew rozwodowy a zabezpieczenie alimentów na dzieci itp.

Biorąc pod uwagę fakt, iż postępowanie rozwodowe może trwać dłuższy okres czasu, czasami koniecznym okazuje się także złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania rozwodowego. Można żądać zabezpieczenia władzy rodzicielskiej, pieczy nad małoletnimi dziećmi, alimentów, kontaktów z dziećmi, sposobu korzystania z mieszkania.

Pozew rozwodowy z zabezpieczeniem, jak sama nazwa wskazuje ma zabezpieczać interesy stron, a przede wszystkim przygotowywany jest, w związku z dobrem dziecka. To, że możemy żądać tzw. alimentów wstecz, nie oznacza, że nie warto o nie zadbać jeszcze przed formalnym uzyskaniem rozwodu.

Rozwód a podział majątku

W sprawie o rozwód jest też dopuszczalne przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków. Aby sąd rozwodowy mógł dokonać podziału majątku w toku takiego postępowania, małżonkowie muszą być w pełni zgodni w tym przedmiocie, w przeciwnym wypadku jeśli któryś z nich ma odrębne zdanie odnośnie jakiegokolwiek składnika majątkowego wówczas sąd pozostawi taki wniosek bez rozpoznania. Adwokat do spraw rozwodowych na drodze mediacji pomoże ustalić wspólne stanowisko.

Pozew rozwodowy online

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia dyskrecję i indywidualne podejście do każdej sprawy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować Państwu profesjonalną pomoc prawną w sprawach rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz spotkania w kancelarii. W przypadku braku możliwości spotkania w siedzibie kancelarii wszelkie formalności związane z przygotowaniem pozwu rozwodowego możemy świadczyć online.

Jeżeli jesteśmy zgodni co do tego, że nastąpił zupełni rozkład pożycia małżeńskiego i chcemy wziąć rozwód warto pamiętać o tym, by pozew rozwodowy spełniał wszelkie wymogi formalne. Czasami bowiem, im szybciej zakończymy niesatysfakcjonujący nas związek, szybciej będziemy w stanie emocjonalnie odciąć się od przeszłości.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl