26 października 2021

Alimenty wstecz, kiedy i na jakich zasadach można się o nie starać?

alimenty wstecz

Alimenty na dziecko w praktyce zasądza się na przyszłość, począwszy od dnia wskazanego w pozwie. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o tzw. alimenty wstecz za określony okres tylko w określonych sytuacjach. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, by móc złożyć pozew o alimenty wstecz? Wprawdzie nie jest to rozwiązanie powszechne, ale w wyjątkowych sytuacjach możliwe do wyegzekwowania.

Co to są alimenty wstecz?

Alimenty wstecz to rodzaj świadczenia, które można uzyskać na pokrycie niezaspokojonych potrzeb dziecka.

Art.  135.  K.R.O. Zakres świadczeń alimentacyjnych

§1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Kiedy można się starać o alimenty wstecz?

Z powództwem o alimenty wstecz można wystąpić w określonych sytuacjach, gdy:

  • istnieją jeszcze niezaspokojone potrzeby dziecka,
  • jeden z rodziców był zmuszony zaciągnąć zobowiązanie, celem zaspokojenia uzasadnionych potrzeb dziecka i nie zostało ono spłacone chwili wytoczenia powództwa. Dotyczy to takich sytuacji jak np.: konieczność opłacenia drogiego leczenia bądź rehabilitacji, zapłaty zaległego czynszu najmu, niespłacone kolonie, niespłacone zajęcia dodatkowe, opłaty za przedszkole czy żłobek.

Za jaki okres można się starać o alimenty wstecz?

Alimenty wstecz mają charakter wyjątkowy. Tak więc, jeżeli rodzic z którym dziecko mieszka na bieżąco pokrywał wszelkie wydatki związane z potrzebami nieletniego to Sąd odrzuci powództwo o zasądzenie alimentów.

Zaległych alimentów można żądać za okres do 3 lat, ponieważ z takim terminem ulegają one przedawnieniu.

Art. 137 K.R.O. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych:

§1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Gdzie złożyć pozew o alimenty wstecz?

Pozew o alimenty wstecz należy złożyć do sądu rejonowego – Sądu Rodzinnego właściwego do miejsca zamieszkania nieletniego dziecka.

alimenty wstecz

Alimenty wstecz a roszczenie regresywne?

Oboje rodzice mają obowiązek dostarczyć dziecku środki utrzymania oraz wychowania. Tak więc, jeżeli tylko jeden z nich łoży na nieletniego, może on wystąpić do sądu z roszczeniem regresywnym. W takiej sytuacji nie muszą istnieć jakiekolwiek niezaspokojone potrzeby dziecka za ten okres. Wystarczy tylko, że jeden z rodziców pokrywał koszty utrzymania dziecka. Roszczenie regresywne przysługuje nie tylko rodzicowi, ale też każdej innej osobie, która ponosiła ciężar utrzymania małoletniego.

Roszczenie regresywne jest więc niejako alternatywą dla alimentów wstecz, ponieważ nie zawsze musimy zaciągać kredyt, ponieważ np. w wychowaniu dziecka pomagają nam dziadkowie, przez co nie musimy zaciągać kredytu na zaspokojenie potrzeb dziecka.

W przypadku roszczenia regresywnego wnosimy do sądu powództwo o świadczenie jednorazowe, którego łączna kwota odpowiada zaległym zobowiązaniom czy niezaspokojonym potrzebom. (alimenty wypłacane są w wymiarze miesięcznym). Należy jednak zaznaczyć, że alimenty wstecz czy roszczenie regresywne zostanie zapłacone jednorazowo. W uzasadnionych przypadkach Sąd owe świadczenia może rozłożyć na raty.

 

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl