3 sierpnia 2022

Adwokat z urzędu, czy prywatny?

adwokat-z-urzędu

Dobry adwokat potrafi rozwiązać każdą, nawet najbardziej skomplikowaną sprawę. Nie tylko będzie nas reprezentować w sądzie, ale także na etapie przedsądowym. Samo postępowanie może być długotrwałe i trwać od kilku miesięcy do nawet, w niektórych przypadkach, kilku lat. W związku z powyższym, może być również i kosztowne. Strony występujące w procesie zmuszone będą ponieść znaczne wydatki, związane m.in. z opłatami sądowymi, kosztami w toku sprawy, czy też zatrudnieniem profesjonalnego prawnika. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na pomoc tzw. adwokata z urzędu. Może on nas reprezentować zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych czy też przed sądem administracyjnym. Czy jednak adwokat z urzędu jest skuteczny? Jak można się o niego starać? A może warto wybrać dobrego adwokata prywatnego?

Czy adwokat z urzędu jest skuteczny?

Nadal istnieje powszechne przekonanie, że adwokat z urzędu pracuje gorzej niż ten prywatny, stąd też wiele osób decyduje się ponieść dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze jest to rozwiązanie wskazane. Dobry adwokat to taki, którego poznamy po tym jak broni z urzędu. Najważniejsze jest bowiem jego zaangażowanie i terminowość. Należy także pamiętać, że z roku na rok liczba adwokatów w naszym kraju nieustannie się zwiększa, co oczywiście przekłada się na większą konkurencyjność w branży. Nic więc dziwnego, że szczególnie młodzi prawnicy, muszą budować swoją renomę właśnie pracując jako adwokaci z urzędu. Zdobywają tym samym doświadczenie i zaplecze stałych klientów. Są również zaangażowani w to co robią, wiedząc, że nie mogą pozwolić sobie na „wpadki” jeżeli chcą dalej pracować w zawodzie i przejść na „swoje”. W związku z powyższym nie powinniśmy demonizować adwokatów z urzędu, jako tych, co nie są skuteczni w swojej pracy.

W tym miejscu warto podkreślić, że adwokaci prywatni często mają już ugruntowaną pozycję na rynku i co do zasady nie mają już czasu na pomoc z urzędu. Zazwyczaj też mają już zbudowane zaplecze stałych klientów i z pełnym zaangażowaniem przykładają się do ich reprezentowania. Są skuteczni w tym co robią i mają ku temu szerokie doświadczenie. Czy są drodzy? To zależy od tego, jak długo będzie trwało postępowanie sądowe, czy zakończy się na jednej rozprawie, czy też będzie ciągnąć się miesiącami lub latami, niezależnie od pomocy adwokata.

Jak starać się o adwokata z urzędu?

Adwokat z urzędu może zostać przyznany wówczas, gdy sąd uzna jego udział w sprawie za konieczny. Oprócz tego, osoba się o niego starająca musi spełnić określone warunki, przy czym najistotniejsza nadal pozostaje jej sytuacja rodzinna i materialna. Oczywiście o adwokata z urzędu mogą się również starać osoby prawne i one też muszą wykazać, że nie mają dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Pomoc prawna adwokata z urzędu zawsze jest udzielana na wniosek.

Wniosek o przyznanie adwokata z urzędu

Wniosek o przyznanie adwokata z urzędu składa się do sądu, w którym toczy się lub ma być przeprowadzona sprawa. Chcąc się o niego starać, osoby w trudnej sytuacji majątkowej, muszą dołączyć do wniosku oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i innych źródłach utrzymania. Dodatkowo sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie, w którym zapewni ona, że złożone oświadczenie jest prawdziwe i rzetelne. Należy pamiętać, że jeżeli Sąd poweźmie wątpliwości, co do rzeczywistego stanu majątkowego osoby ubiegającej się o pomoc pełnomocnika z urzędu, może on zarządzić dodatkowo przeprowadzenie dochodzenia.

Adwokat z urzędu, czy prywatny?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie może być kłopotliwa. Adwokat z urzędu to bowiem ogromna pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej i to przede wszystkim powinniśmy mieć na względzie, jeżeli staramy się o pomoc takiego pełnomocnika. Czy będzie on mniej skuteczny, od tego prywatnego? Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej sprawy, doświadczenia w danym zakresie oraz zaangażowania danej osoby.

Bardzo często  adwokat od rozwodów bywa brany z urzędu, acz z uwagi na zawiłość tego typu postępowań i często bardzo delikatny charakter, znacznie skuteczniejszy może okazać się adwokat prywatny, który poświęci nam odpowiednią ilość czasu, w zależności od zapotrzebowania. Pamiętajmy o tym, ze dla stron często rozwód jest jednym z bardzo przykrych doświadczeń życiowych, podobnie jak śmierć kogoś z rodziny. W zależności od tego, ile spraw zostanie powierzone adwokatowi z urzędu, może się okazać, że nie do końca „wczuje się” on w sprawę, przez co może pominąć jakiś istotny fakt, szczególnie jeżeli w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem o winie, czy podział majątku po rozwodzie.

Adwokat z urzędu to nieodzowna pomoc dla osób najbiedniejszych i nie należy demonizować ich skuteczności. Warto jednak pamiętać, że aby mógł on nas reprezentować należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Dobry adwokat zaś kosztuje czasem naprawdę sporo, acz warto rozważyć jego pomoc, jeżeli spawa jest szczególnie trudna i zawiła, dzieje się tak dlatego, że musi on poświęcić swój czas na przygotowanie się do rozprawy, co często może trwać wiele godzin, a nawet i dni.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl