30 czerwca 2021

Nowy związek przed orzeczeniem rozwodu?

adwokat Kraków rozwód

Czasami zdarza się, że pożycie małżeńskie zakończyło się wcześniej aniżeli został orzeczony rozwód. Małżonkowie próbują na nowo „ułożyć” sobie życie, spotykając się z innymi osobami. Nierzadko również zaczynają ze sobą mieszkać. Dziś przyjrzymy się sytuacji, gdy do rozkładu pożycia doszło wcześniej aniżeli któryś z małżonków zdecydował się związać z kimś innym.

Kiedy Sąd orzeka rozwód?

Przypomnijmy sąd może orzec rozwód, gdy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, lub też gdy między małżonkami ustały jakiekolwiek więzi.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd orzeka rozwód z winy jednej ze strony lub obu w sytuacji, gdy dochodzi do działania lub zaniechań ze strony jednego z małżonków, które w rażący sposób narusza przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, a w konsekwencji powoduje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. A co w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do tego typu rozwodu, lecz małżonek „niewinny” zaczął spotykać się z inną osobą?

Nowy związek podczas trwania małżeństwa

Teoretycznie takie zachowanie może być uznane przez Sąd za zdradę małżeńską, która najczęściej bywa przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie. Jak to jednak w życiu bywa, czasami nie jest dokładnie tak jak nam się wydaje, a za nowym związkiem stroi „dramat” małżonka. Tutaj chcielibyśmy przytoczyć przykład:

35 letnia kobieta, żona i matka dwójki dzieci. W małżeństwie od 15 lat. Obecnie stara się o rozwód z orzeczeniem o winie ze strony męża, lecz jednocześnie jest w związku partnerskim z innym mężczyzną. Teoretycznie można byłoby uznać, że to ona jest winna rozkładowi pożycia małżeńskiego, ponieważ w trakcie trwania małżeństwa związała się z inną osobą i dopuściła się zdrady. W praktyce do rozkładu pożycia małżeńskiego doszło jeszcze zanim ów kobieta zdecydowała się na nowy związek. Od momentu zawarcia związku małżeńskiego była prześladowana. Mąż znęcał się nad nią fizycznie, psychicznie i ekonomicznie. Miała założoną niebieską kartę, ponieważ wielokrotnie trafiała do szpitala po pobiciach. W takiej sytuacji bez większych problemów dobry adwokat od rozwodów jest w stanie wywalczyć dla niej rozwód z orzeczeniem o winie męża. Dowody bowiem ewidentnie wskazują na to, że to właśnie po jego stronie leży przyczyna rozpadu więzi.

Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, życie pisze jednak różne scenariusze i moglibyśmy opisać podobny przykład, tyle że ów kobieta nie miała niebieskiej karty a mąż znęcał się nad nią psychicznie, zanim znalazła „wsparcie” w innej osobie. W takiej sytuacji nieco trudniej udowodnić jest trwały i zupełny rozkład pożycia przed dopuszczeniem się „zdrady” przez kobietę. W końcu przemocy psychicznej nie widać na pierwszy rzut oka, a ów kobieta może na co dzień przybierać maskę i chodzić uśmiechnięta, mimo, że wewnętrznie cierpi. I z takimi sytuacjami mamy bardzo często do czynienia.

Należy w tym miejscu nadmienić, że Sąd Najwyższy przychylił się do osób, które weszły w nowy związek jeszcze w czasie trwania małżeńskiego uznając, że rozkład pożycia nastąpił wcześniej. W wyroku z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt sprawy: IV CKN 112/00 czytamy więc: „Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

Czy trwanie w innym związku w trakcie trwania małżeństwa może być negatywnie odebrane przez Sąd?

Sytuacja taka bywa bardzo ocenna, aczkolwiek należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i do każdej podchodzi się i rozpatruje się ją indywidualnie. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od wszystkiego, zgodnie z przepisami prawa małżonkowie zobowiązani są do pomagania sobie wzajemnie i działania dla dobra rodziny. W związku z czym będąc nadal w małżeństwie powinni przestrzegać wyżej wymienionych zasad nawet wówczas, gdy planują rozwód.

Nowy związek a pomoc adwokata od rozwodów

Adwokat od rozwodów pomoże nam zakończyć związek małżeński nawet, gdy obecnie jesteśmy już w nowym związku. Doradzi również, jakie dowody powinniśmy skompletować jeżeli staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego z małżonków. Są one niezwykle ważne, jeżeli nie chcemy zostać uznani za wyłącznie winnych rozkładowi pożycia.

We wszelkich sprawach związanych z rozwodem zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl