11 marca 2024

Świadek w sprawie rozwodowej

adwokat-rozwód-świadek

Rozwody to często trudne i emocjonalnie wymagające procesy, szczególnie wówczas gdy staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie. Nic więc dziwnego, że często strony decydują się skorzystać z pomocy świadków, którzy będą zeznawać z ich oczekiwaniami. Świadek w sprawie rozwodowej może być kluczową postacią w procesie sądowym, ale czy ta rola przynosi ulgę czy dodatkowe obciążenie? W tym artykule odpowiadamy na te pytania, a także wskazujemy, kto może być świadkiem w tego typu sprawach?

Kim jest świadek w sprawie rozwodowej?

Świadek w sprawie rozwodowej to osoba, która może być wezwana do złożenia zeznań na korzyść lub przeciwko jednej ze stron w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Świadek może być kimś bliskim jednej ze stron, np. członkiem rodziny, przyjacielem lub nawet terapeutą. Ich zeznania mogą dotyczyć różnych aspektów życia małżeńskiego, w tym spraw związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi, czy zachowaniem jednej ze stron.

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Przeprowadzanie procesów sądowych i przesłuchiwanie świadków w sprawach rozwodowych ma kluczowe znaczenie w ocenie faktycznego rozkładu pożycia małżeńskiego. Świadkami w takich rozprawach mogą być różne osoby – od najbliższych członków rodziny po przyjaciół, sąsiadów czy współpracowników, którzy posiadają istotne informacje na temat sytuacji małżeńskiej pary.

Jednakże, co się dzieje, gdy na świadka zostaje wezwana osoba blisko związana z drugą stroną postępowania, np. kochanek czy kochanka? Prawo nakłada na takie osoby obowiązek składania zeznań, a odmowa stawienia się na rozprawie może skutkować nałożeniem kary finansowej, a nawet aresztem w poważniejszych przypadkach.

Jedno z nurtujących pytań, jakie często pojawiają się wśród małżonków, to czy jako świadka można wezwać psychologa lub mediatora, który prowadził terapię małżeńską lub mediację? Według przepisów, osoby te zwykle nie powinny być świadkami w sprawie o rozwód z powodu obowiązującej ich tajemnicy służbowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd oraz strony postępowania zwalniają ich z obowiązku zachowania tajemnicy.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy mogą zostać świadkami w sprawie rozwodowej. Oprócz osób objętych tajemnicą zawodową, do grupy tej nie należą także osoby chore psychicznie oraz dzieci w wieku poniżej 13 lat. Dotyczy to również samego procesu ich wysłuchania w sądzie. Konieczne jest, aby zstępni stron postępowania mieli ukończone 17 lat, aby móc uczestniczyć w wysłuchaniu bezpośrednim na sali rozpraw. Jednakże, z myślą o komforcie i dobrostanie nieletnich, sąd może zdecydować się na tzw. wysłuchanie pośrednie, gdzie dziecko wyraża swoje zdanie podczas rozmowy z sądem w bardziej kameralnym otoczeniu.

Rola świadka: obciążenie czy wsparcie dla strony?

Dla niektórych osób bycie świadkiem w sprawie rozwodowej może być niezwykle trudnym doświadczeniem. Mogą czuć się przytłoczeni presją sądową, obawiać się skonfrontowania z drugą stroną lub narażenia na krytykę. Ponadto, zeznania świadków mogą być poddawane intensywnej analizie i przesłuchaniom, co może prowadzić do dodatkowego stresu.

Jednakże dla innych osób bycie świadkiem może być sposobem na udzielenie wsparcia i pomocy bliskiej osobie w trudnym czasie. Poprzez udzielenie zeznań mogą czuć, że wnoszą istotny wkład w proces, który może mieć duże znaczenie dla przyszłości ich bliskich. Dodatkowo, dla niektórych osób możliwość otwartej konfrontacji z przeszłością może być krokiem w kierunku uzdrowienia i przezwyciężenia trudnych doświadczeń.

Prawa i obowiązki świadka w sprawie rozwodowej

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, żaden ze świadków nie może odmówić złożenia zeznań, z wyjątkiem określonych sytuacji. Kto może skorzystać z prawa do odmowy? Otóż, przysługuje to małżonkom stron, ich wstępnym, zstępnym, rodzeństwu oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu, a także osobom pozostającym ze stronami w stosunku przysposobienia.

Każdy z nas może mieć pytania, kto tak naprawdę może odmówić złożenia zeznań w procesie rozwodowym. Otóż, lista osób, które mogą skorzystać z tego prawa, jest dosyć obszerna. Obejmuje ona rodziców rozwodzącego się małżeństwa, dziadków, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściów oraz osoby adoptowane przez którąś ze stron.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że z prawa do odmowy zeznań można skorzystać w różnych sytuacjach. Na przykład, gdy odpowiedzi na pytania mogłyby narazić świadka lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę, dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Może to także dotyczyć pogwałcenia istotnej tajemnicy zawodowej.

Dlatego też, stając się świadkiem w sprawie rozwodowej, należy pamiętać o swoich obowiązkach, ale także o prawach. Składanie zeznań zgodnie z prawdą jest fundamentalne dla właściwego funkcjonowania sprawiedliwości.

Jak przygotować się do roli świadka?

Jeśli zostaliśmy wezwani jako świadek w sprawie rozwodowej, istnieją kroki, które możemy podjąć, aby przygotować się do tego doświadczenia:

  1. Konsultacja z prawnikiem. Zasięgnijmy porady prawnej, aby zrozumieć, jakie są nasze prawa i obowiązki jako świadek oraz jak najlepiej przygotować się do przesłuchania.
  2. Rozmowa z osobą, której udzielasz wsparcia. Upewnijmy się, że rozumiemy, co jest oczekiwane od nas jako świadka i jakie tematy są istotne dla sprawy rozwodowej.
  3. Zaplanujmy swoje zeznania. Przygotujmy się do tego, co chcemy powiedzieć w sądzie, aby móc klarownie i zgodnie z prawdą przekazać swoje informacje.
  4. Zachowajmy spokój. Przesłuchania są często stresującym doświadczeniem, więc starajmy się zachować spokój i odpowiednio reagować na zadawane pytania.

Świadkowie w sprawach rozwodowych odgrywają istotną rolę, ale również muszą radzić sobie z własnymi emocjami i obawami. Dla niektórych może to być trudne doświadczenie, podczas gdy dla innych może stanowić sposób na udzielenie wsparcia i pomocy bliskiej osobie. Bez względu jednak na to, jakie są uczucia związane z rolą świadka, ważne jest, aby przygotować się odpowiednio i pamiętać o własnym dobrostanie.

 

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl