26 lipca 2022

Samochód w leasingu a podział majątku

samochów-w-leasing

Podczas rozwodu wiele par ma trudność z ustaleniem, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Kwestia jego podziału bywa bardzo problematyczna. Nierzadko również dochodzi do słownych przepychanek, co, komu powinno się należeć. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy małżonkowie mają nie tylko wspólne dobra, ale także zobowiązania, w tym np. korzystają z samochodu z tytułu umowy leasingu. Jak więc go rozliczyć? Jakie prawa i obowiązki przysługują małżonkom z tego tytułu? Samochód w leasingu a podział majątku – odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Podział majątku po rozwodzie

Jedną z kluczowych kwestii, która musi być rozstrzygnięta po rozwodzie jest podział majątku wspólnego. W chwili bowiem zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wszelkie nabyte w trakcie trwania małżeństwa przedmioty i prawa stanowią majątek wspólny stron. W jego skład wchodzą również wszelkie wydatki np. raty leasingowe. W trakcie rozwodu musi dojść do podziału owego majątku wspólnego. Pojawia się jednak pytanie, do kogo należy samochód?

Leasing samochodu a podział majątku

Leasing jest popularną formą finansowania zakupu urządzeń stanowiących majątek przedsiębiorcy oraz jego firmy. Samochód, który został wzięty w leasing do momentu całkowitej spłaty wszystkich rat stanowi własność leasingodawcy. Jeżeli w umowie zawarto opcję wykupu, leasingobiorca ma prawo do wykupienia przedmiotu po upływie czasu, na który została zawarta umowa. W sytuacji zaś, gdy owe raty zostały uregulowane w całości przed rozwiązaniem związku małżeńskiego, wykupiony samochód wchodzi w skład majątku wspólnego, co oznacza, że po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak inny składnik tego majątku.

Spłata leasingu po rozwodzie

Wykup leasingu po rozwodzie niesie z sobą większe problemy, bowiem nabycie własności nastąpiło dopiero po ustaniu owej wspólności majątkowej. Kwestia rozliczenie wyżej opisanej sytuacji stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2015 r., II CSK 322/14. Sąd orzekł  wówczas, że jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa, wówczas  wynikające z umowy leasingu prawo do korzystania z przedmiotu umowy oraz roszczenie o jego wykup wchodzą w skład majątku wspólnego, a nieosobistego.

„Objęcie majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu miało ten skutek, że konieczne było ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego. Późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup ładowarko-koparki w prawo własności tej maszyny nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. W tym wypadku dokonanie zakupu stanowiło działanie mające na celu zachowanie wspólnego prawa.”

Tak więc, nawet gdy jedna ze stron prowadząca firmę, wzięła w leasing samochód i samodzielnie spłacała wszystkie raty kredytu, musi liczyć się z tym, że samochód wzięty w leasing wchodzi w skład majątku wspólnego, a nie osobistego małżonków. Małżonek, który wykupił auto może, co najwyżej, rościć o zwrot połowy wartości rat leasingowych, które spłacał po rozwodzie. Drugi zaś małżonek ma prawo do połowy wartości auta wykupionego z leasingu przez byłego małżonka po ustaniu wspólności.

Jeżeli jesteście w trakcie postępowania rozwodowego i jednocześnie macie podpisane umowy leasingowe zawarte w trakcie trwania małżeństwa zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl